Vitrine in de Bibliotheek


VITRINE HISTORISCHE KRING LEUSDEN IN DE BIBLIOTHEEK EN OP BOERDERIJ GROOT ZANDBRINK

Boerderij Nieuw Langebeek in vitrine bibliotheek


SCHOLENTENTOONSTELLING

De Historische Kring Leusden heeft in de bibliotheek van Leusden een tentoonstelling over de geschiedenis van de scholen in Leusden ingericht. Nu er zeven scholen zijn verhuisd of gaan verhuizen naar MFC’s is het wellicht interessant om te kijken hoe het allemaal is begonnen.

Op een drieluikspaneel is te zien dat de eerste scholen in onze gemeenten stammen uit de eerste helft van de19e eeuw. De scholen waren openbaar en werden taalschool genoemd. Vóór die tijd werd er vanaf ca 1750 taal- en rekenles gegeven in schuurtjes. Opmerkelijk is dat het oude begrip ‘taalschool’ weer is teruggekeerd in onze maatschappij. Ook in Leusden is een taalschool als onderdeel van Voila voor kinderen afkomstig uit allerlei landen.

In de vitrine liggen allerlei handwerkjes uitgestald evenals schoolschriftjes en -boekjes, rapporten en getuigschriften. Op de ene school leerden kinderen rechtop te schijven en op de andere werd het schuinschrift aangeleerd.

Op een paneel achter de vitrine wordt het overig onderwijs belicht. Zondagsscholen, naaischolen en fröbelscholen. Maar ook een Hoge School en een gymnasium.

De tentoonstelling is te zien tot na de zomer van 2017.
Vitrine Boerderij Groot Zandbrink


Op Groot Zandbrink zijn beide vitrines van de Historische Kring Leusden opnieuw ingericht met diverse attributen zoals tuin- en landbouw gereedschap. Bijzonder is het elektrisch aangedreven boter karnmachientje en graanmolentje uit de oorlogsjaren.
Heeft uw bedrijf, vereniging of organisatie in de komende jaren een jubileum te vieren en wilt u ook een exposite in de vitrine. Neem dan contact op met de secretaris van de Historische Kring Leusden. Een bestuurslid van de vitrinecommissie zal dan met u overleggen of er mogelijkheden zijn.   mailto:secretaris@historieleusden.nl