VERSIE 1 JANUARI 2017

RUBRIEK

TITEL

AUTEUR / INITIATOR

BIJZONDERHEDEN

7.1

Eemlandse klappers - Gereformeerde lidmaten van Amersfoort 1619 - 1672 (deel 1)

Bewerkt door drs. J.G. Smit

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het lidmatenoverzicht uit het archief van de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Amersfoort uit de periode 1619 - 1672. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers - Dopen R.K. parochie Hoogland 1656 - 1811 (deel 5)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van de R.K. parochie te Hoogland over de periode 1656 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers – Huwelijken Hoogland tot 1811

Dopen Geref. Gemeente Hoogland 1760 - 1811 (deel 6)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan archiefbestanddelen die zich bevinden bij het Rijksarchief in Utrecht. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Dopen R.K. par. ’t Zand Amersfoort 1710 – 1811 (deel 19)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister 1710 – 1811 dat zich bevindt bij de gemeentelijke archiefdienst Amersfoort over de periode 1710 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Dopen R.K. par. Kr. Elleboog Amersfoort 1680 -1811 (deel 20-I)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister over de periode 1680 – 1811 dat zich bevindt bij de gemeentelijke archiefdienst Amersfoort. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Dopen R.K. par. Kr. Elleboog Amersfoort 1680 -1811 (deel 20-II)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister over de periode 1680 – 1811 dat zich bevindt bij de gemeentelijke archiefdienst Amersfoort. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Kerkelijke huwelijken Amersfoort tot 1812 (excl. Geref. Gem.) (deel 21)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan archief bestanddelen die berusten bij de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort over de periode tot 1812. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Dopen Oud – Kath. Par. ’t Zand Amersfoort 1659 -1811 (deel 22)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregister over de periode 1659 – 1811 van de oud – katholieke parochie ’t Zand te Amersfoort. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - overige dopen enz.  (excl. Geref. Gem.) Amersfoort tot 1811  (deel 23)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van de Oud – Katholieke parochie Amersfoort, de Remonstrantse gemeente Amersfoort en de Lutherse gemeente Amersfoort tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - dopen Geref. Gemeente Amersfoort 1579 – 1811 (deel 24)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van de Nederduits – Gereformeerde gemeente Amersfoort van 1579 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Huwelijken Geref. Gemeente Amersfoort 1583 -  1811  (deel 25)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de huwelijksregisters van de Nederduits - gereformeerde gemeente Amersfoort van 1583 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Huwelijken Gerecht Amersfoort 1585 – 1811 (deel 26)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de registers van huwelijksaantekeningen en huwelijksafkondigingen van het gerecht Amersfoort van 1585 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Eemlandse klappers  - Overledenen in Amersfoort tot 1811 (deel 28)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan zeer veel bronnen tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.1

Fietsroute langs voormalige bezittingen (onroerend goed) Johan van Oldenbarnevelt

Lex Hemels – Stichting Johan van Oldenbarnevelt

Fietsroute (incl. routekaart) langs voormalige bezittingen van Johan van Oldenbarnevelt. In Stoutenburg bezat hij o.a. goed Hilhorst. Middelaar, Honthorst en de Stoutenburg goederen (w.o. het kasteel).

7.1

’t Hoogh Landt

H.J. Poots

De geschiedenis van Hoogland bij Amersfoort. Ui t dit boekwerkje blijkt ondermeer dat tot 1200 de Hooglanders voor doop en begrafenis nog naar Leusden moesten! Ook de Hohorst, St. Ansfridus en de Villa Lisiduna komen voorbij.

7.1

Emiclaer – van Heerlijckheid tot Stad

G.G. Hilhorst

De lotgevallen van Emiclaer, vanaf het ontstaan tot aan het heden. In de marge passeren de eertijdse gerechten van Leusden, Adam van Lokhorst, de St. Paulus abdij en diverse Leusdense familienamen de revue.

7.1

De Bewaarsman

Uitgegeven door de 'Historische Kring Hoogland'

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift van de 'Historische Kring Hoogland' dat drie maal per jaar verschijnt. Wisselend bestand.

7.1

Spiegel der historie - De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadsrechtverlening van 1259.

Dr. J. Hovy

Een opstel van de hand van de Amersfoortse stadsarchivaris over de vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadsrechtverlening van 1259. Uiteraard met verbanden naar o.a. de Hohorst, Villa Lisiduna, de Heiligenberg, Stoutenburg, Oud Leusden en de markegronden op Schuttershoef.

7.1

Amersfoort en Omstreken

Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken

Enkele recente jaargangen van het periodiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken dat 3 maal per jaar verschijnt. Wisselend bestand.

7.1

Amersfoort rondom zijn toren

Dr. J.F.B. van Hasselt

Een boekje over Amersfoort en zijn historie, waarin ook aandacht voor bijvoorbeeld het ontstaan van Leusden, de betekenis van de namen Bavoort en Hamersveld, de Heren van Stoutenburg, het Leusderkwartier en de Heiligenberg.

7.1

Bruit van d’Eem – Geschiedenis van Amersfoort – deel I

Eindredactie Ingrid Jacobs

I.h.k.v. 750 jaar Amersfoort is een tweedelig boek uitgegeven over de geschiedenis van Amersfoort. Als goede buur van Amersfoort komt Leusden uiteraard ook ter sprake.

7.1

Bruit van d’Eem – Geschiedenis van Amersfoort – deel II

Eindredactie Ingrid Jacobs

I.h.k.v. 750 jaar Amersfoort is een tweedelig boek uitgegeven over de geschiedenis van Amersfoort. Als goede buur van Amersfoort komt Leusden uiteraard ook ter sprake.

7.1

Amersfoortse praat – Een stad in taal en verhaal

Cor van Bree / Ludo Jongen / Paula van Keulen / Wim Mosterd / Aart Veldhuizen

Het ‘Amersfoorts’ is één van de (verdwijnende) Nederlandse dialecten. In dit boekje wordt hier dieper op ingegaan. De Leusdenaar kan hier lezen dat in Achterveld met een ‘Nijkerker tongval’ gesproken word. Dat Rinus Valkengoed op de Keupermolen onder Stoutenburg werkte. Er wordt een stuk tekst gewijd aan de Hohorst (Heiligenberg). En men kan lezen dat het mannelijke ‘hi’, ‘hum’ en ‘zien’ rond 1880 in Oud-Leusden, ook voor vrouwen bedoeld was!

7.1

Kroniek

Uitgegeven door het gem. bureau monumentenzorg, gem. archiefdienst , museum Flehite, oudheidkundige vereniging Flehite, sectie archeologie gem A'foort, stichting archeologie a'foort

Enkele recente jaargangen van de nieuwsbrief over historisch Amersfoort. Wisselend bestand.

7.1

Historische encyclopedie van Amersfoort

Dr. J.A. Brongers

Rond 3000 trefwoorden over de geschiedenis van Amersfoort en omgeving (dus ook Leusden!). Zo is er bijvoorbeeld te lezen over de Heiligenberg, de Hessenweg, het bestaan van een ijskelder bij Huize Den Treek, de Kopermolen, Lockhorst, het vaandel van de St. Joseph-parochie, Zwanewater enzovoorts.

7.1

Gezagdragers Amersfoort 1405 - 1795. Deel 18 uit de reeks Historische toegangen van tot de Gelderse vallei.

Drs. H. Th. Hormann

Het gaat natuurlijk om schouten, burgemeesters, schepenen, raden, cameraars, vyven en weesmeesters uit Amersfoort maar Leusden wordt ook genoemd. O.a. een topografische kaart uit 1690 waar Leusden op staat en de boerderijen Claverenblad en Klein Sandbrink die ooit in bezit waren van de Amersfoorstse burgemeester Peter van Westrenen. Goed naslagwerk voor genealogen.

7.1

Herinneringen aan het huis in het bos.

Diederik A Monkhorst

De schrijver vertelt over zijn belevenissen in 1940 – 1945. Wonende bij het kruispunt Leusderweg – Laan 1914 (vroeger Kalkweg) en aan de ingang van Landgoed Nimmerdor maakte hij uiteraard veel mee dat betrekking had op de Boskamp. Maar ook duikt hij onder op de Heiligenberg, vertelt over het monument de Ladder van Armando, Hotel Oud Leusden en over het schijnvliegveld bij de Treekerpunt.

7.1

Amersfoort (Nieuwsblad monumentenzorg en archeologie. Deel 1, 1985 – 1992)

Gemeente Amersfoort. Onder redactie van Max Cramer

Een bundeling van 32 nieuwsbladen die onder verantwoording van de dienst stadsbeheer en milieu van de gemeente Amersfoort gebruikt worden voor informatie overdracht naar de eigenaren van monumenten, architecten, aannemers enzovoorts. De link naar het Leusdense is de begraafplaats Rusthof (gebouwd door de bekende ir. C.B. Tak) en de Algemene Begraafplaats aan de Dodeweg te Oud Leusden.

7.1

Zeven eeuwen Amersfoort

H. Halbertsma

Dit boekje handelt over 7 eeuwen geschiedenis van Amersfoort. Bij het hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis wordt o.a. terug gegrepen op de Hohorst bij Lokhorst, bisschop Ansfridus op de Heiligenberg en de schenking van Leusden door Karel de Grote aan de bisschop. Geïllustreerd.

7.1

Zeven eeuwen Amersfoort

H. Halbertsma

Dit boekje handelt over 7 eeuwen geschiedenis van Amersfoort. Bij het hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis wordt o.a. terug gegrepen op de Hohorst bij Lokhorst, bisschop Ansfridus op de Heiligenberg en de schenking van Leusden door Karel de Grote aan de bisschop. Geïllustreerd en met ingevoegde aantekeningen van C. van de Hengel.

7.1

Uit het hartje van Nederland – wandelgids van Amersfoort & omstreken

J. Slothouwer

Een overdruk van een gidsje uit 1899. Het beschrijft, behalve Amersfoort, ook plekken in de gemeente Leusden. Onder meer: de kerk van Oud Leusden, de Hohorst, Lockhorst, de Hertekop, Huize den Treek, de Boom, kasteel Stoutenburg, de Grebbelinie,

7.1

Vier eeuwen St. Elisabeth in Amersfoort

Laetitia M.L. Bongaerts – van Rijckevorsel

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400 – jarig bestaan van de stichting ’St. Elisabeth’s Gast – of Ziekenhuis’ te Amersfoort op 7 oktober 1977.

7.1

Herlevend verleden (Genealogisch Werk)

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken

Kwartierstaten en parenteels van: Beltgens, Boogaard, Francken, Harting, Hees, Heijden - Gupffert, Kerckhofs, Manche, Meeboer, Stuivenberg, Tak, Voort, Wit en Zandvliet.

7.1

Herlevend verleden II Kwartierstatenboek

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken

Kwartierstaten en parenteels van: Asselt, Bartels, Beekhuis, Borger, Bousema, Bout, Dijk, Duuren, Francken, Groot, Handelé, Hees, Klashorst, Koppel, Kroon, Lagendijk, Pater, Peters, Regtien, Reussien, Sickmann, Uitenbogaart, Valkema, Veefkind, Veen, Velds, Walet, Westerhout en Wiersema.

7.1

Monumenten in Hoogland en Amersfoort-noord

Overzicht van de bouwkunst tot 1974

Een initiatief van de Historische Kring Hoogland en andere. Onder redactie van Gerard Raven

Dit boekje geeft een overzicht van de meeste monumenten in Hoogland en Amersfoort-noord (tot 1974).

7.1

Een wereld van verschil

Historische kring Hoogland

Geïllustreerd boekwerkje met fiets / wandelroutes en historische achtergronden door Vathorst, de meest recente nieuwbouwwijk van Amersfoort. Hier en daar in de tekst wordt zelfs nog een link gelegd naar Leusden, Hamersveld en Stoutenburg (vooral m.b.t. families).

7.1

De koeien dachten mee … -Herinneringen aan Hoogland 1930 - 1950

Jaap Voorburg

Themanummer van de ‘Bewaarsman’ over het leven op en rond een Hooglandse boerderij en boerenfamilie. Uit dit boekje blijkt ook dat er diverse connecties bestonden (bestaan) tussen de Hooglandse en de Achterveldse gemeenschap.

7.1

Leerschool voor het leven - Van Jonge Boeren en Boerinnen tot Jong Hoogland 1921 – 2011

Leerschool voor het leven- Van Jonge Boeren en Boerinnen tot Veenpower 1923 – 2011

Mieke Gerritsen – Kloppenburg / Gerard Raven

(Uit de Hooglandse Historische Reeks van de Historische Kring Hoogland)

Een dubbelboek over de groei van Hooglandse organisaties van jonge boeren en boerinnen in 1923 tot organisaties voor jonge Hooglanders in 2011 (Veenpower en Jong Hoogland) .

7.1

De zuster van Hoogland – Het Wit – Gele Kruis in een dorpsgemeenschap 1929 -1983

Mieke Gerritsen – Kloppenburg (© Historische Kring Hoogland)

In navolging van wat in andere steden en dorpen rond 1900 gebeurde, werd ook in Hoogland een wijkverpleging van de grond getild. Dit boek verteld hiervan over de periode 1929 – 1983.

7.1

… Hoogland beelden die voorbijgaan …

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Fotoboek Hoogland en onder eindredactie van Riet Kroeze en Henrica de Vries

Fotoboek met hier en daar een plattegrondje en wat tekst over het dorp Hoogland (nu gemeente Amersfoort).

7.1

Hoogland - Amersfoort – Meer dan 750 jaar buren

Onder redactie van Gerard Raven, Nellie van Vulpen en Arie van den Heuvel

Themanummer van de Historische Kring Hoogland - ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten van Amersfoort - over de verwevenheid van Hoogland en Amersfoort.

7.1

Boer, bestuurder en brandweerman (De gemeente Hoogland 1811 – 1973)

Gijs Hilhorst / Gerard Raven / Nellie van Vulpen

Themanummer naar aanleiding van 25 jaar opheffing van de gemeente Hoogland.

7.1

Zorgen in het Veen (75 jaar Sint Jozef)

Mieke Gerritsen / Kloppenburg / Gerard Raven

De geschiedenis van Zorggroep Eemhaven, locatie Sint Jozef in Hooglanderveen. Deze zorggroep heeft anno 2005 ook locaties in Leusden en Achterveld. Ook lezen we o.a. dat kapelaan Brenninkmeijer – dezelfde die in Achterveld het katholieke verenigingsleven van de grond tilde – de bouwpastoor werd van de Hooglandse parochie. Voorts staat er een leuke foto afgedrukt van een Canadees voor een tank in de buurt van Oud Leusden en lezen we dat Johannes Schoonderbeek uit Leusden in 1928 een van de pensiongasten was van het Sint Jozef.

7.1

Wij noemden hem Chris – Bijzondere belevenissen met een Joodse onderduiker

Bertus van de Grootevheen

Oorlogsherinneringen aan een Joodse onderduiker (Eugène Manasse) van een 10 jarige jongen op boerderij ‘t Hallo in Hoogland.

7.1

Alles vreemd

Toos Hansen - van Velp

Het dagboek van een Arnhemse evacué op een Hooglandse boerderij in 1944 - 1945.

7.1

Ver in het Veld (De vergeten minigemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen) 1817 - 1857

Piet van Elteren / Gijs Hilhorst / Gerard Raven

(Uitgave van de Historische Kring Hoogland)

Boekje over de geschiedenis van de minigemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen (nu gemeente Amersfoort) van 1817 tot 1857. Het blijkt dat in 1824 o.a. de gemeente Leusden samen met de minigemeenten nog met landmeters rond de tafel gezeten heeft om de provinciegrens vast te stellen. Ook blijkt dat er in 1832 13 personen in Leusden woonde die land in de minigemeenten bezaten.

7.1

‘We waren altijd op pad’ De Hulpdienst Hoogland 1975 - 1999

Gerard Raven

Themanummer in ‘De Bewaarsman’ over vrijwilligers in Hoogland, die mensen in nood hielpen. Na 1999 werden enkele van die activiteiten overgenomen door de organisatie Ravelijn in Amersfoort.

7.1

Waterschappen gelegen op het Hoogland

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.1

Polders en waterschappen gelegen ten noorden van Hoogland

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.1

Een zeer oud en voornaam college. Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten Amersfoort.

Dr. C. Dekker

Het boek handelt over het verschijnsel van de malen op het Hoogland en begint daarbij o.a. op de Hohorst te Leusden. Voorts blijkt dat in de 13e eeuw de Amersfoortse parochie gezien werd als een enclave binnen de oude parochie Leusden. Overigens heeft een 'maal' niets met een gemaal te maken. Een maal is een persoon die grond bezit en derhalve zitting heeft in een maalschap (vergelijkbaar met een marke).

7.1

Familiegeschiedenis Van Valkenhoef (1691 - 2001)

Reinier van Valkenhoef, Piet Smink, Marcel Mulder

Geschiedenis van de familie Van Valkenhoef (1691 - 2001). Vertakkingen van deze van oorsprong Hooglandse familie zijn o.a. in Stoutenburg (oom Jan van Eijden), ene Antonie ter Plaat (in 1842 geboren in Leusden), diverse Van Roomens, diverse Valkenhoeven uit Stoutenburg enzovoorts.

7.1

Familiegeschiedenis Van Valkenhoef / Van Valkengoed – 1677 – 2012 (deel II)

Reinier van Valkenhoef, Marcel Mulder, Piet Smink

Familieboekje met o.a. de geschiedenis van de families Van Valkenhoef en Van Valkengoed. De families hebben uiteraard veel Leusdense connecties. Geïllustreerd met o.a. foto’s van familieleden en hun woningen / boerderijen (o.a. de Kopermolen).

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2000)

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Museum Flehite onder eindredactie van Dr. L. Jongen

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2004)

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Museum Flehite onder eindredactie van Dr. Ludo Jongen

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. In dit jaarboek komt ook aan bod de opgravingen bij Oud Leusden en is een fraaie vogelvlucht prent afgedrukt van de 17e eeuwse tuinaanleg bij Huis de Heiligenberg.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2005)

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Museum Amersfoort en de Oudheidkundige Vereniging Flehite, i.s.m. Archief Eemland, het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst.

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. In dit jaarboek is ook een stukje geweid aan het archeologisch inventariserend onderzoek in de Tabaksteeg in 2004.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2006)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties i.s.m. Archief Eemland, het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook Leusden. Zo is er te lezen over de Byler- of Bijlaardsfundatie die grote stukken grond in Leusbroek bezat. Voorts over de doorbraak van de Grebbedijk in 1855. Hierbij liep vrijwel het gehele gebied ter grootte van het huidige Leusdense grondgebied onder water. En tenslotte een stuk over de opgravingen van de fundamenten van het kasteel Stoutenburg in 2005 / 2006.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2007)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties i.s.m. Archief Eemland, het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook Leusden. Zo is er te lezen over het Aldegonde Gasthuis, dat gebouwd werd door de Leusdense burgemeester baron Van Boetzelaer van Oosterhout.

7.1

Flehite – Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2008)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties i.s.m. Archief Eemland, het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook Leusden. Zo is er te lezen over de tabaksteelt o.a. in Leusden (Helmich Warneke en Van Ootmarum van de Zuidwind), over Hervormd Leusden dat voor zijn kerknieuws afhankelijk was van Amersfoort en natuurlijk over de opgravingen in de Schammer. Bij dit jaarboek zit ook een CD met muziek van het Collegium Amisfurtense.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2009)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties i.s.m. Archief Eemland, het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook Leusden. In dit jaarboek een artikel van de hand van J. Hovy (voormalig Achtervelds ingezetene), demografische gegevens van o.a. Leusden en Achterveld en een artikel waarin o.a. de Boerenbond in Hamersveld en Stoutenburg ter sprake komt.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2010)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook Leusden. In dit jaarboek o.a. de opgravingen in het gebied rond de Schammersteeg.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2011)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook (indirect) Leusden. In dit jaarboek o.a. het Goed Hilhorst te Stoutenburg, de ontwikkelingsgeschiedenis van begraafplaats Rusthof en opgravingen in het gebied rond de Schammersteeg.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2012)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook (indirect) Leusden. Het gaat in dit jaarboek o.a. over prehistorische grafheuvels in Leusden, opgravingen bij de Ursulineweg (Plantage), de Maanweg en de Asschatterkeerkade.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2013)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook (indirect) Leusden. Het gaat in dit jaarboek o.a. over het leven van Benjamin Cohen, die ook onroerend goed in Leusden had (o.a. tabaksplantages).

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2014)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook (indirect) Leusden. Het gaat in dit jaarboek o.a. over het bezit van het Sint Pieters – en Bloklandgasthuis (Daatselaar boerderijen, Princenhof, Krommestaart en Hardeveld) en archeologisch onderzoek op Rusthof.

7.1

Flehite - Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2015)

Gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties

Een verscheidenheid aan artikelen en specifieke informatie over oud Amersfoort e.o. Sommige informatie betreft ook (indirect) Leusden. Het gaat in dit jaarboek o.a. over een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein waarop boerderij Groot Wildenburg staat (Hamersveldseweg 118 / 120).

7.1

Amersfoort '40 - '45

J.L. Bloemhof

Het boek vertelt de geschiedenis van Amersfoort in de tweede wereldoorlog. Maar de buurgemeente Leusden is in tekst en foto toch ook nog vertegenwoordigd. Zo zijn er teksten over de Grebbelinie en de gevechten van het 1e Regiment Huzaren in Achterveld. Foto's zijn er van het inundatiegebied in Leusden - noord, de Doornsegrindweg, Huize Don Bosco en een geheimzinnige brand op de Leusderheide.

7.1

Een kind voor mijn deur – Onderduik in Amersfoort

Ellen ten Berge

Het verhaal van een Amersfoorts gezin dat onderdak bood aan Joodse onderduikers.

7.1

Weer-klank / Opstellen over de geschiedenis van Amersfoort e.o.

Publicatie van museum Flehite 1962. Opstellers De Boone, Kemperink, Kalveen, Hovy, Teeling en Van der Neut.

6 Opstellen over verschillende historische items in de omgeving van Amersfoort die in 1962 aangeboden werden aan D.H. Huygen (hoofd – conservator van Flehite).

7.1

Rabobank Amersfoort Eemland – Een levendige coöperatie.

Uitgave van Rabobank Amersfoort Eemland, onder eindredactie van Erik Schouten.

8 Oud bestuurders van Rabobanken in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden en Soest blikken terug op de geschiedenis van de Rabobanken aldaar. Geïllustreerd.

7.1

Voor de punten of voor het plezier – de geschiedenis van het schaakgenootschap Amersfoort

Redaktie: Gerhard te Winkel

Boekje t.g.v. het honderdjarig bestaan van het Schaakgenootschap Amersfoort (SGA) in 1993.

7.1

Amersfoort binnen de poorten – Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad

Onder redactie van Manon Mesdag en Gerard Raven

Een boek over historisch Amersfoort en de herinneringen daaraan, die opgeslagen liggen in archieven en depots, dan wel ten toon gesteld zijn in o.a. de Amersfoortse musea. In de uitgave enige aandacht voor de Hohorst, Oud Leusden, Leusderhei en het Leusderkwartier.

7.1

Amersfoort en Eem; Opstellen van Wulfred Hofland

Wulfred Hofland

N.a.v. het behalen van zijn aow gerechtigde leeftijd heeft Hofland dit boekje geschreven. In de eerste hoofdstukken verwijzingen naar het torentje van Oud Leusden, de boerderij Vlooswijk en de naamsverklaring van Hamersveld.

7.1

Thomas Scheltus Stichting, voorheen het Dameshuis. Van familiekapitaal tot vermogensfonds.

Anna-Maria Heinemann, met een bijdrage van mr. A. Veldhuizen

Een boek over de Thomas Scheltus Stichting (voorheen het Dameshuis). Anno 2016 is het een charitatieve instelling, die gevestigd is in Amersfoort. De stichters hiervan zijn leden uit de familie Scheltus. Generaties lang leverde deze familie burgemeesters (Van Diepenheim Scheltus), schouten, gadermeesters en secretarissen aan Leusden en Stoutenburg. Ook waren zij ‘Heer van Leusden’. Voorts schonken zij geld aan de Hervormde Gemeente van Leusden. En tenslotte schonken zij uit hun bezit de boerenhofstede Princenhof (de huidige Prinsenhof aan de Burgemeester de Beaufortweg) aan het St. Pieters – en Blocklandsgasthuis in Amersfoort.

7.1

100 jaar Belgenmonument in Amersfoort – Stilstaan bij WO I

Hans Zijlstra

Boek over het 10 jaar oude monument dat herinnert aan de Eerste Wereldoorlog toen Belgische militairen in Nederland geïnterneerd waren. Een gesamtkunstwerk van Huib Hoste (architect), Hildo Krop (beeldhouwer) en Louis van der Swaelmen (tuinarchitect).

 

 

 

 

7.2

De sprong van Jan van Schaffelaar (Oorlog en partijstrijd in de late middeleeuwen)

Antheun Janse

Dit boek gaat over de sprong van de befaamde Jan van Schaffelaar van de kerktoren in Barneveld. (1482, ten tijde van de Stichtse Burgeroorlog) en de geschiedenis daar om heen. Bij weinigen zal bekend zijn dat Jan van Schaffelaar, of wel een direct familielid, een boerderij in Leusden gehad moet hebben. (geïllustreerd)

7.2

Kroniek Veluwe

Pater M. Brada o.p.

Jaartallenboekje m.b.t. de Veluwe van 400 tot 1668 door pater Brada o.p (Ordinis Praedicatorum). Uiteraard komt het jaartal 777 er ook in voor.

7.2

Velua Catholica

J.W. Oostveen e.p.

Een in eigen beheer uitgegeven boek, uit 1950, over het bestuur en de inrichting van de R.K. kerk op de Veluwe. Het beslaat het tijdperk 600 tot 1950. Onder andere de statie Achterveld komt hierin ter sprake.

7.2

Gevangen op de Veluwe

Wolter Noordman

De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost Veluwe in 1944 -1945. In november 1944 verbleef er een ploeg Engelse piloten op de boerderij van Jacob Veerman in Achterveld. In 1945 word Jacob Veerman opgepakt door de Duitsers en is op 3 mei 1945 in Duitsland overleden.

7.2

Op ’t Veluws Hessenspoor – Transportaderen uit het verleden

Uitgegeven door de Jac. Gazenbeek Stichting en de Gemeente Ede. Onder redactie van Peter van Beek, Gerrit van Dijk, Louis Fraanje en Jorieke Klein Leetink

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Hessenwegen. Ook de Leusdense Hessenweg en de daaraan gelegen voormalige Herberg De Ruyter passeren de revue.

7.2

Bijdragen Felua – Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe – III-1994

Uitgave van de Historische Vereniging Felua te Apeldoorn. Eindredacteur drs. R.M. Kemperink

Dit jaarboekje is voor een belangrijk deel gewijd aan de adel op de Veluwe tot het einde van de 18e eeuw.

7.2

Een historisch hoekje der Veluwe

C.A. Nairac m.m.v. H. Bouwheer

Een herdruk uit 1871, waarin 4 onderwerpen behandeld worden: de amptsjonkers, de kerk te Barneveld en de geschiedenis van een stukje van de Veluwe (deel I en II).

 

 

 

 

7.3.1

Bun Historiael

Uitgave van de Historische Vereniging 'Bunscote'

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift van de 'Historische Vereniging Bunscote'. Wisselend bestand.

7.3.1

Eemlandse klappers - Dopen Geref. Gemeente Bunschoten 1631 - 1812 (deel 7)

J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister van de Gereformeerde Gemeente van Bunschoten over de periode 1631 - 1812. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.1

Eemlandse klappers – Huwelijken Bunschoten 1662 -1811 (deel 8)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de ondertrouw – en / of huwelijksinschrijvingen van Bunschoten over de periode 1662 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.1

Polders en waterschappen gelegen onder Bunschoten

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.3.1

Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen - en Veldendijk.

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.3.2

Historische Canon van Eemnes

Uitgegeven door de Historische Kring Eemnes onder redactie van Jan Out en met een voorwoord door Roland van Benthem (burgemeester)

Historische Canon van Eemnes in 23 vensters.

7.3.2

Eemlandse klappers - Dopen Eemnes tot 1811 (deel 9)

J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister van Eemnes tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.2

Eemlandse klappers - huwelijken Eemnes tot 1811 (deel 10)

J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de huwelijksregisters van Eemnes tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.2

Dijk - en polderbesturen onder Eemnes

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.3.3

Eemlandse klappers  - Dopen Renswoude tot 1811 (deel 17)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van 1639 – 1714 uit het Rijksarchief in Utrecht. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.3

Eemlandse klappers  - Huwelijken Renswoude tot 1811 (deel 18)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de archief bestanddelen tot 1811 uit het Rijksarchief in Utrecht. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.3

Het ouwe Renswou

Mededelingenblad uitgegeven door de Historische Vereniging 'Oud - Renswoude'

Enkele recente jaargangen van het mededelingenblad van de 'Historische Vereniging Oud - Renswoude'. Wisselend bestand.

7.3.3

Dorpstraat ons dorp – 375 Jaar Renswoudse bewoningsgeschiedenis

Egbert Wolleswinkel

Dit rijkelijk geïllustreerde boek vertelt de geschiedenis van de bewoners en hun behuizingen aan de Dorpsstraat in Renswoude.

7.3.3

De bibliotheek van Renswoude 50 jaar

Door S. Laansma, G. ten Cate - van den Bout en J. van de Pol onder auspiciën van de Historische Vereniging Oud Renswoude

Boekje ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de openbare bibliotheek van Renswoude (1946 - 1996).

7.3.3

Renswoude van voor de mobilisatie tot na de bevrijding

S. Laansma

De geschiedenis van de tweede wereldoorlog van Renswoude en van de Renswoudenaren die hier en in Nederlands - Indië vochten. Als extra in het boekje is opgenomen een lijst met Renswoudenaren die van 1945 tot 1950 in Nederlands - Indië vochten.

7.3.3

De Witte op avontuur

Kees van Droffelaar onder auspiciën van de Historische Vereniging Oud-Renswoude

Een met veel oude foto's geïllustreerd boek dat op prettige wijze de lezer deelgenoot maakt van de Renswoudse samenleving aan het begin van de 20e eeuw. De gesproken stukken in de tekst zijn in het Renswoudse dialect. Eveneens in het boek opgenomen is een stamboom van de familie Van Droffelaar.

7.3.3

75 jaar Vrijwillige Brandweer van Renswoude

Jan D.H. van den Brink

Thema nummer van de Historische vereniging ’Oud - Renswoude’ t.g.v. het 75 jarig bestaan van de vrijwillige brandweer in 2006.

7.3.4

Eemlandse klappers - Dopen Soest tot 1812 (deel 13)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van 1734 – 1812 die berusten bij het Rijksarchief in Utrecht. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.4

Eemlandse klappers – Huwelijken Soest en Isselt tot 1811 (deel 14)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan archiefbestanddelen die zich bevinden bij het Rijksarchief in Utrecht over de periode tot 1813. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.4

Van Zoys tot Soest

Tijdschrift uitgegeven door de 'Historische Vereniging Soest'

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift van de 'Historische Vereniging Soest'. Wisselend bestand.

7.3.4

Uit de geschiedenis van Soest - deel 3. De Petrus en Paulus parochie.

F.S.I Knaapen (Uitgave van de Historische Vereniging Soest)

Een stukje geschiedenis van Soest, de plaats van het Katholieke volksdeel gedurende de afgelopen eeuwen in de Soester gemeenschap en de historie van mensen en gebouwen binnen de context van de Petrus en Paulus Parochie. Geïllustreerd.

7.3.4

Paleis Soestdijk en zijn bewoners

J.W. van Steendelaar (het copyright berust bij de Historische Vereniging Soest)

Geschiedenis van Paleis Soestdijk, de Koninklijke Familie en Soestdijk / Soest / Soesterberg. Met een voorwoord van Prins Bernhard. Geïllustreerd met schetsen en foto's.

7.3.4

De verhalen achter Vliegbasis Soesterberg 1954 -1994 / De invloed van veertig jaar Amerikaanse aanwezigheid op de omgeving

Uitgegeven door O-gen onder redactie van F.J. Stuurman

Boek waarin d.m.v. ‘oral history’ een onderzoek is gedaan naar de invloed van de veertig jaar lange aanwezigheid van het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron (Wolfhounds’) op de omgeving van Soestereberg.

7.3.5

Terugblik op Traiectum. Een archeologische schets

H.L. de Groot

De stad Utrecht (Traiectum) vanaf de ijstijden tot aan ± 1200 na Christus.

7.3.5

De Romaanse kerken van Utrecht

C.L. Temmick

In dit boekje worden de kenmerken van de Romaanse kerkbouw beschreven. Ook de Romaanse kerken in de stad Utrecht (waaronder de groep kerken die ooit rond het Domplein stonden) passeren de revue.

7.3.5

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1926 - 1972

Gemeente Utrecht en Stichting Publikaties Oud - Utrecht (SPOU)

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over de jaren 1926 tot 1972. Geïllustreerd.

7.3.5

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1988

Gemeente Utrecht en Stichting Publikaties Oud - Utrecht (SPOU)

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over het jaar 1988. Geïllustreerd.

7.3.5

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989

Gemeente Utrecht en Stichting Publikaties Oud - Utrecht (SPOU)

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over het jaar 1989. Geïllustreerd.

7.3.5

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1990

Gemeente Utrecht en Stichting Publikaties Oud - Utrecht (SPOU)

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over het jaar 1990. Geïllustreerd.

7.3.5

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1991 - 1992

Gemeente Utrecht en Stichting Publikaties Oud - Utrecht (SPOU)

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over de jaren 1991en 1992. Geïllustreerd.

7.3.5

Over de Sint Paulusabdij van Utrecht

Dom C. Damen O.S.B.

Overdruk uit het jaarboek Oud Utrecht (jaar 1957) betreffende de St. Paulusabdij. De Hohorst wordt er uiteraard in genoemd!

7.3.5

Het verdwenen lijk en andere stadssagen

Copyright berust bij het Centrum voor Volkscultuur te Utrecht

8 Schrijvers vertellen 12 moderne Utrechtse stadssagen.

7.3.5

Transcriptie

Register van verkoop tienden te Woudenberg, Amerongen etc. 1563 – 1615 van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht

Dick van Wageningen

Transcriptie van registers van verkoop tienden in de provincie Utrecht e.o. van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht.

7.3.5

Transcriptie (deel II)

Register van verkoop tienden te Woudenberg, Amerongen etc. 1615 - 1657 van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht

Dick van Wageningen

Transcriptie van registers van verkoop tienden in de provincie Utrecht e.o. van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht.

7.3.6

Eemlandse klappers - Dopen Geref. Gem. Woudenberg 1686 - 1812 (deel 15)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregisters van de nederduits – gereformeerde gemeente Woudenberg die zich bevinden in het Rijksarchief te Utrecht over de periode 1686 – 1812. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.6

Eemlandse klappers – Huwelijken Woudenberg en Geerestein tot 1812 (deel 16)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de archiefbestanddelen die zich bevinden bij het Rijksarchief in Utrecht over de periode tot 1812. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.6

Oud Woudenberg

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Enkele recente jaargangen van het periodiek van de Stichting Oud Woudenberg. Wisselend bestand.

7.3.6

Eeuwboek van Woudenberg (1900 - 2000)

Een uitgave van de ‘Stichting Woudenberg 2000’

T.g.v. de Millennium viering werd dit eeuwboek uitgegeven. Het beschrijft de middenstand, de gemeente, de cultuur, de gemeentelijke instellingen en nog veel meer van Woudenberg. Voor Leusden is interessant dat er hoofdstukken in zijn opgenomen over het Kamp Amersfoort (PDA) en de Boskamp.

7.3.6

Woudenberg, vijftig jaar in beeld – 1955 - 2005

Samengesteld door Ody Honders en Piet de Kruif

Kijk en leesboek over een halve eeuw Woudenberg (1955-2005). In beeld is gebracht wat er zoal in vijftig jaar is veranderd in onze buurgemeente. Triest om te zien en te lezen hoe een pandje uit 1651 plaats heeft moeten maken voor 12 appartementen. Een molen die moet wijken voor een woonhuis, een boerderij die moet wijken voor een winkelcomplex, een tabaksschuur die moet wijken voor een parkeerterrein, het laatste stukje van kasteel Lichtenberg dat moet wijken voor een rotonde enzovoorts.

7.3.6

De Voorhof (Veertig jaar onderweg)

Wim Schipper e.a.

De geschiedenis van de hervormde wijkgemeente Salem en de gereformeerde kerk in Woudenberg.

7.3.6

De Dorpskerk in de Woudenbergse Historie

K.C. van Lunteren

De Woudenbergse dorpskerk vormt de rode draad, maar daaromheen komt, in dit schitterend geïllustreerde boek, de gehele historie van Woudenberg aan bod. En als buurgemeente van Woudenberg is het bijna logisch dat in de marge ook Leusden aan bod komt. O.a. een klein stukje tekst over de oude weg van Woudenberg naar Amersfoort (via de Trekerweg en langs het oude Tolhuis), het kerkpad over landgoed de boom en de beeldenstorm in 1566 die ook Leusden teisterde.

7.3.6

Hier rust … Beschrijving van de Algemene Begraafplaats Woudenberg

Wim Schipper. Uitgegeven door Van Krimpen - Statema Uitvaartzorg.

T.g.v. het 10 jarig bestaan van de uitvaartonderneming Van Krimpen – Statema, werd dit boek uitgegeven. Het gaat over de rol van begraafplaats en begraven in het algemeen en over de historie van de begraafplaats Woudenberg in het bijzonder.

7.3.6

Geschiedenis van Rumelaar onder Woudenberg en Maarn

Ir. W.H.M. Nieuwenhuis i.s.m. de Stichting Oud Woudenberg

Rumelaar was ooit ook een stukje Leusden zo blijkt uit het Gerechtsboek van Leusden uit 1608 en de Oudschild registers van Leusden later in de 17e eeuw. (incl. doorzoekbare CD)

7.3.6

De Klapperman

 

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de trommel, landbouwers en daggelders en de koepel van Stoop.

7.3.6

De Klapperman (100 jaar Harmoniegezelschap 'Fidelio') 1895 - 1995

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over het 100 jarig bestaan van het Woudenbergse Harmonie gezelschap 'Fidelio'.

7.3.6

De Klapperman

deel 1 / 1897 - 1940 Roomboterfabriek 'De Vooruitgang'

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de roomboterfabriek in Woudenberg.

7.3.6

De Klapperman

deel 2 / 1940 - 1962 Roomboterfabriek 'De Vooruitgang'

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de roomboterfabriek in Woudenberg.

7.3.6

De Klapperman

deel 3 / 1962 - 1986 Roomboterfabriek 'De Vooruitgang'

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de roomboterfabriek in Woudenberg.

7.3.6

De Klapperman

Het goed Egdom

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over het goed Egdom (een boerderij) en zijn bewoners in Woudenberg (ook voor genealogen).

7.3.6

De Klapperman

100 jaar bakkerij Beszelsen / Schimmel

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over het 100 jarig bestaan van bakkerij Beszelsen / Schimmel.

7.3.6

De Klapperman

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over het aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa, de inventarisatie van de archieven van Woudenberg en Geerestein en Paepsche stoutigheden op Voskuyl en Gerestein (waarin zelfs de schout van Leusden en het doopboek van Hamersveld nog op de proppen komen).

7.3.6

De Klapperman – Geografie van Woudenberg in historisch perspectief

Ton Reichgelt

Geografie van Woudenberg in historisch perspectief. Zoals de ontginningen, de gerechten Woudenberg en Geerestein, waterwegen en verdelingswerken. En natuurlijk de voormalige Leusdense enclave Donkelaar.

7.3.6

De Klapperman

Een historisch - geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen.

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over een historisch - geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen.

7.3.6

De Klapperman

De Bataafs - Franse tijd (1781 - 1815)

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de Bataafs - Franse tijd in Woudenberg.

7.3.6

De Klapperman

Boerderij Lagemaat

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg en geschreven door C. Wolswinkel

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over boerderij Lagemaat.

7.3.6

De Klapperman

Bestuurders van Woudenberg tussen 1739 en 1852

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over bestuurders van Woudenberg. En passant worden er nog enkele woorden gewijd aan de ruil van de voormalige Leusdense enclave Donkelaar tegen Moorst.

7.3.6

De Klapperman

Watergangen in Woudenberg rond de dorpskern vanaf de 12e eeuw

D.A. Eilander

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg gaat in dit geval over de watergangen in Woudenberg rond de dorpskern vanaf de 12e eeuw. Relevant voor Leusden is de ‘grensbeek’: de Lunterse Beek.

7.3.6

Over geschiedenis & volksleven van Woudenberg

Dr. R.F.P. de Beaufort / Louis Jansen

Een boekje dat verhaald uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg (geïllustreerd).

7.3.6

De Sint Anna Broederschap van Woudenberg

A. van Gent

De Sint Anna Broederschap van Woudenberg is een middeleeuwse fundatie gaat in dit geval pover die tot op de huidige dag nog bestaat. De ontwikkelingen van deze Broederschap loopt synchroon met de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Opgericht en gevestigd in de middelleeuwen, na de reformatie een transformatie in haar rechtsvorm en doelstelling en heden ten dagen onder het hedendaagse recht een stichting die tot doel heeft het lenigen van financiële nood. We kunnen in het boekje ook lezen dat halverwege de 17e eeuw ene Vlugh een weinig succesvolle baan als schoolmeester in Leusden bekleedt.

7.3.6

Inventaris van de archieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente Woudenberg (1509 - 1943)

Drs. A.F.M. Reichgelt

In januari 1990 nam het gemeentebestuur het besluit om de gemeentelijke archieven te inventariseren. Deze opdracht werd gegeven aan de Stichting Archiefverzorging. Dit boek is het sluitstuk van de inventarisatie. De afsplitsing van het Zuiderbroek van Leusden in 1614 wordt hierin beschreven alsmede de afwatering van de Gelderse Vallei waar Leusden tenslotte ook een deel van uit maakt.

7.3.6

Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein (1536-1775) – deel 13 uit de reeks Historische toegangen van de Gelderse Vallei

Ir. W.H.M. Nieuwenhuis

Een gecompileerde transcriptie van leggers betreffende belastingen.

7.3.6

Morgengeld Woudenberg (1446-1511) – deel 17 uit de reeks Historische toegangen van de Gelderse Vallei

Ir. W.H.M. Nieuwenhuis

Een gecompileerde transcriptie van leggers betreffende belastingen.

7.3.6

Geerestein en zijn bewoners. De geschiedenis van Huize Geerestein in Woudenberg

Drs. Ben Olde Meierink (Een uitgave van Inbo Architecten / Adviseurs

In het boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de ridderhofstad Geerestein (sinds 1980 eigendom van Inbo architecten / adviseurs). Niet alleen het hoofdgebouw maar ook het landgoed met de daarop gesitueerde bebouwingen komen aan bod. Schetsen, kaarten en foto's completeren het geheel.

7.3.6

Oorlogs- en bevrijdingsmonumenten in Woudenberg

Wim Schipper

Een beschrijving van de meeste oorlogs- en bevrijdingsmonumenten en hun achtergrond in Woudenberg.

7.3.6

Woudenberg, reis door de tijd – Geschiedenis en canon

Samenstelling Ody G.A. Honders. Uitgegeven door de Stichting Oud Woudenberg.

Woudenbergs referentiekader waarin o.a. opgenomen veel zaken die ook Leusden aangaan. Denk aan de tabaksteelt, de Grebbelinie, Den Treek, De Boom waterwegen en infrastructuur.

7.3.6

De Pyramide van Austerlitz – Monument van De Franse Tijd

Rutger Loenen

Uitgebreide herdruk van: [1804 - 1811] Austerlitz – Pyramide, Frans-Bataafs Kamp en Dorp.

7.3.6.

Tuinhistorische waardering  Buitenplaats De Viersprong - Woudenberg

I.o.v. de heer P.G.A.M. Hemels en mevrouw D.A.H. Prieckaerts en uitgevoerd door Arinda van der Does en Richard Zweekhorst.

Tuinhistorische waardering uit 2009, van de Buitenplaats De Viersprong in Woudenberg.

7.3.7

Tentoonstelling ‘Zicht in ’t Sticht’. Een keuze uit de topografische verzameling van Jhr. J.F.L. Coenen van ’s Gravensloot.

Met een voorwoord door M.W. Heijenga – Klomp (waarnemend conservator Flehite in 1975)

Een tentoonstelling van topografische afbeeldingen in Flehite in 1975. Leusden staat ook vermeld met de toren van Oud Leusden, de Herberg Oud-Leusden en Groot Zandbrink.

7.3.7

Nederland in vroeger tijd (Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden)

Deel IX Utrecht

Oorspronkelijk uitgegeven door de wed. Isaak Tirion te Amsterdam in 1772

Beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.

7.3.7

Nederland in vroeger tijd (Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden)

Deel X Utrecht

Oorspronkelijk uitgegeven door de wed. Isaak Tirion te Amsterdam in 1772

Geïllustreerde beschrijving van Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Montfoort en het Nederkwartier.

7.3.7

Nederland in vroeger tijd (Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden)

Deel XI Utrecht

Oorspronkelijk uitgegeven door de wed. Isaak Tirion te Amsterdam in 1772

Geïllustreerde beschrijving van het land van Montfoort, Eemland en het Overkwartier. Aan bod komen o.a. de Heerlijkheden Leusden, Asschat en Stoutenburg, Huis Lockhorst en Huis Heiligenberg.

7.3.7

Waard om te weten – Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht

Mieke Heurneman

Een inventarisatie van 13 onderwerpen in de Utrechtse geschiedenis die wat onderbelicht zijn en nodig aandacht verdienen. Onderwerpen zijn: elite, infra, agrarische geschiedenis, bedrijvigheid, politiek, kerkgeschiedenis, zorg, cultuurgeschiedenis, criminaliteit, militaire geschiedenis, milieu, staduitbreiding en onderwijs.

7.3.7

Eemlandse klappers - Dopen Baarn en de Vuursche tot 1811 (deel 11)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan de doopregister over de periode 1698 - 1810. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.7

Eemlandse klappers – Huwelijken Baarn en de Vuursche tot 1811 (deel 12)

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan archiefbestanddelen die zich bevinden bij het Rijksarchief in Utrecht over de tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.7

Eemlandse klappers - Overledenen in Eemland (excl. Amersfoort) tot 1811 (deel 27)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan zeer vele bronnen tot 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.7

Eemlandse klappers  - Familiegeld Eemland 1675 (-1724)

(deel 29)

Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman - Feenstra

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan zeer veel archieven van 1675 - 1724. Let wel familiegeld was een vorm van belasting om de oorlogen en conflicten waarin de Republiek betrokken raakte na de 80 jarige oorlog te bekostigen!  Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

7.3.7

Stichtse Heraut

Contactorgaan uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Utrecht

Enkele recente jaargangen van het periodiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Utrecht dat 4 maal per jaar verschijnt. Wisselend bestand.

7.3.7

Oud - Utrecht

Uitgave van de vereniging Oud - Utrecht

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Wisselend bestand.

7.3.7

Jaarboek Oud - Utrecht 1949, 1951, 1952, 1954 t/m 1957, 1959 t/m 1973, 1975 t/m 1976, 1980 t/m 2015

Uitgegeven door de Vereniging Oud - Utrecht en Het Utrechts Archief

Artikelen over de geschiedenis van de huidige gemeente Utrecht. Hier en daar worden ook verbanden gelegd tussen Utrecht en de provincie (dus ook Leusden). De moeite waard om te lezen is een artikel over de Heerlijkheid Lockhorst (Lokhorst) in Jaarboek 1952, een artikel over tabaksteelt van Perks in Jaarboek 1968 en een artikel over de begraafsplaats Oud Leusden / Vlooswijk in jaarboek 2015.

7.3.7

Begraafplaatsen

Edwin Maes

Dit deel 'Begraafplaatsen' uit de Stichtse Monumenten Reeks richt zich op de begraafplaatsen in de provincie Utrecht. Achterveld met z'n Vilderskerkhof, Leusden met z'n bidkapel op de R.K. begraafplaats aan de Hamersveldseweg en het Priestergraf op het R.K. kerkhof van Achterveld zijn in dit boekje vertegenwoordigd.

7.3.7

Aartsbisdom Utrecht

--

Instanties en namenlijsten met o.a. de namen van de R.K. geestelijken van de parochies in de gemeente Leusden over de jaren 1972, 1975, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990.

7.3.7

Waarheid, de Utrechtse neogotiek – Goedheid, Alfred Tepe – Schoonheid en het St. Bernulphusgilde

Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Landschap Erfgoed Utrecht

Het boekje is een ontdekkingsreis langs opvallende Utrechtse religieuze bouwwerken.

7.3.7

1000 Jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht – Studenten onderzoeken religieus erfgoed

Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Landschap Erfgoed Utrecht

Dit boekje laat zien hoe aspecten als locatie, vorm, betekenis, decoratie en uitstraling samenhangt met de kerkgeschiedenis.

7.3.7

Trots op ons Eemlandschap!

Samen werken aan agrarisch natuurbeheer

Uitgegeven door Ark & Eemlanschap

Jubileumbundel van de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlanschap (1999-2004) waarin ook de geschiedenis van het Eemland uit de doeken wordt gedaan (de revue passeren o.a. de schenking van de villa Lisiduna, Bisschop Ansfried, ministerialen en ontginningen, gerechtsheerlijkheden enzovoorts). Geïllustreerd en met kaarten.

7.3.7

Amersfoort lag aan zee – Waterschapskroniek Vallei & Eemland 777-1616

Margriet Mijnssen - Dutilh

In deze fraai geïllustreerde kroniek wordt de geschiedenis van het Eemlandschap en waterbeheer geschetst (777-1616). Daartoe behoort uiteraard ook Leusden.

7.3.7

Een vallei vol water – Waterschapskroniek Vallei & Eem 1616 – 2011

(Inclusief mapje met overzichtskaarten.)

Margriet Mijnssen - Dutilh

In deze fraai geïllustreerde kroniek wordt de geschiedenis van het Eemlandschap en waterbeheer geschetst (1616 – 2011). Daartoe behoort uiteraard ook Leusden.

7.3.7

Waterschap beoosten de Eem & ruilverkaveling beoosten de Eem.

M. Mijnssen – Dutilh (Uitgegeven door het Waterschap Vallei en Eem)

Inventarissen van archieven betreffende dijkbesturen, geërfden, erven enzovoorts van de 17e tot en met de 20e eeuw (inclusief topografische kaarten).

7.3.7

Samenvoeging van de waterschappen

Arie ter Beek

Stencil over de samenvoeging van de waterschappen in Utrecht (Waterschap Vallei en Eem).

7.3.7

Tastbare tijd – Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht

Roland Blijdenstein 

 

De atlas is een publicatie van tientallen kaarten waarop de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van de provincie Utrecht staan. De begeleidende tekst beschrijft de ’tastbare tijd’ ofwel de fysieke neerslag van menselijk denken en handelen in de ruimte en door de tijd heen. Het grondgebied van Leusden wordt op de kaarten en in de tekst regelmatig belicht in een bredere context. Specifiek natuurlijk daar waar het de Grebbelinie, de Gelderse Vallei en het Eemland betreft.

7.3.7

Gemeente atlas van de provincie Utrecht 1868

J. Kuyper

Plattegronden van de Utrechtse gemeenten uit 1868 (w.o. Leusden).

7.3.7

Historische Atlas Utrecht

Uitgegeven door Robas producties en samengesteld door Ger Louis Wieberdink

Het boek begint met een korte geschiedenis van de Nederlandse cartografie. Maar bestaat verder vooral uit alle 19e eeuwse topografische kaarten van de provincie Utrecht. De huidige gemeente Leusden 'ligt' op 3 kaarten die verkend zijn in de jaren 1869 / 1871, herzien in de jaren 1905 / 1906 en tenslotte uitgegeven in 1912.

7.3.7

Grote Provincie Atlas - Utrecht

Uitgegeven door Wolters – Noordhoff Atlasproducties

In boek formaat alle topografische kaarten van de provincie Utrecht in een schaal van 1:25.00. Uitgegeven in 1989.

7.3.7

Grote Historische Atlas Utrecht

Uitgeverij Nieuwland

Verzameling van alle topografische kaarten van Utrecht uit ± 1905 met een inleiding over de metamorfose van de provincie in 100 jaar. De schaal is 1:25.000 en de kaarten zijn in kleur afgedrukt. Kaart no. 428 laat een groot deel van het huidige Leusden Centrum en Stoutenburg zien, no. 429 een groot deel van Achterveld, no. 447 Leusden Zuid en no. 448 het oude - en voormalig Leusdens - gerecht Donkelaar.

7.3.7

Kaartenmakers van 't Sticht

Vereniging Oud Utrecht

Naar aanleiding van een tentoonstelling over historische cartografie van de provincie Utrecht werd dit boekje samengesteld. Uiteraard ontbreekt ook een kaartje van Leusden en omstreken niet (Krayenhoff 1820).

7.3.7

Verslag van de archiefinspectie in de provincie Utrecht over het tijdvak 1983 - 1985

De provinciale inspecteur der archieven in Utrecht, mevrouw Mr. E.S.C. Erkelens - Buttinger

De inspecteur constateert in het verslag dat de archiefbewaarplaats van Leusden in goede orde is maar dat de archieven van Leusden en Stoutenburg 1814 - 1930 niet zijn geïnventariseerd. De speurtocht van de burgemeester en de inspecteur naar een portret of foto van Carel van Diepenheim Scheltus (1825 - 1863) heeft geen succes opgeleverd (sic). Is dit mysterie inmiddels opgelost??

7.3.7

Verslag van de provinciaal archeoloog Utrecht over de jaren 1982, 1983, 1984

De provinciaal archeoloog

Verslag van de provinciaal archeoloog Utrecht over de jaren 1982, 1983 en 1984. Grotere steden hebben stadsarcheologen, overige gebieden moeten het doen met een provinciaal archeoloog. Op het Leusdense gebied was deze in genoemde periode betrokken bij vondsten in het tracé van de A-28, ten noorden van Stoutenburg, op de Leusderhei en bij Oud - Leusden (bladzijde 17 e.v.). Als bijlage is n.a.v. de vondsten bij Oud - Leusden een reconstructie van een 12de eeuwse boerderij bijgevoegd.

7.3.7

Beknopte bibliografie van topografisch - historische uitgaven over de provincie Utrecht

Uitgegeven door het Provinciaal bestuur van Utrecht onder redactie van A.N. Beets.

In deze beknopte bibliografie worden voor Leusden slechts 4 uitgaven aangehaald. Dit zijn Leusden in vertellingen van J.M. Schouten, Den Treek van W.A.G. Perks, het verleden van kerkgebouwen van W. Bos en Achterveld het bekijken waard van J.J. Jehee / J.M. Schouten.

7.3.7

Het Eemland (deel 1) Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Eemlanders

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Publikaties Oud Utrecht en onder eindredactie van Huib Leeuwenberg en Fred Vogelzang

Utrechtse biografieën waarin ook Leusdenaren worden beschreven. In dit deel o.a.: Ansfried (940 - 1010), Anna Aleida de Beaufort (1880 - 1975), Albert Buining (1901 - 1976), Jeanne Faure (1893 - 1987), Gijs van den Hengel (1892 - 1977), Jan Agges Scholten (1690 - 1772) en Ruurd Visser (1846 - 1932).

7.3.7

Het Eemland (deel 2) Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Eemlanders

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Publikaties Oud Utrecht en onder eindredactie van Huib Leeuwenberg en Fred Vogelzang

Utrechtse biografieën waarin ook Leusdenaren worden beschreven. In dit deel o.a.: Maatje Arissen (1707 - 1761), Cathrien van Baak (1908 - 1989), Jan van den Hengel (1763 - 1844) en Adrianus Kerstens (1907 - 1971).

7.3.7

De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw

Onder redactie van Kees Mandemaker & Onno Boonstra

De resultaten van een in de negentiger jaren  genomen historische steekproef m.b.t. de levensloop van Utrechtse mensen in de periode 1812 - 1922 zijn middels veel statistieken zichtbaar gemaakt in dit boek.

7.3.7

Tram en trein

Tussen Eem en Rijn

G.A. Russer

Het boek beschrijft het railvervoer in Zuid - Oost Utrecht. We lezen o.a. dat de voormalige wachtpost bij de kruising Hamersveldseweg / Pon spoorlijn het nummer 43 heeft en dat volgens de dienstregeling uit 1900 processiegangers naar Kevelaer ook in Leusden konden opstappen.

7.3.7

Wegwijzer

Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht

D.T. Koen en J. Renes onder auspiciën van het Utrechts Archief

Historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht. Waterwegen, landwegen, spoor - en tramwegen. Een stukje over Hessenwegen, over de Kerkweg van het Heetveld naar Oud - Leusden, Leusden is een groeikern en de opknapbeurt aan het Schotse dijkje in Achterveld zijn o.a. Leusdense bijdragen.

7.3.7

Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht

Onder redactie van drs. B. Olde Meierink (e.a.), onder auspiciën van de Stichting Utrechtse Kastelen.

Een lijvig boekwerk met alle kastelen uit de provincie Utrecht, verdwenen, nog bestaand of ruïneus. Geïllustreerd met foto's, tekeningen, schetsen, plattegronden enzovoorts. Van Leusdens grondgebied wordt behandeld: Lockhorst en Stoutenburg. En in de appendix: Backevoort, Heeze, Hoekhorst, Horst, Rumelaar (huizen), Droeffelaer, Groot-Zandbrink, Emelaar, Snorrenhoef, Achtervelt (boerderijen), Zwanenburg, Wijnbergen, Ooijevaarshorst, Bavoort (buitenplaatsen), Hohorst, Heiligenberg (kloosters) en, het verder onbekende, Schoonoord.

7.3.7

Kasteelen boek Provincie Utrecht

Samengesteld door den Provincialen Utrechtsen Bond voor Vreemdelingenverkeer

Een curieus boekje uit 1940 over kastelen in de provincie Utrecht. Hierin zijn onder andere De Heiligenberg, Lokhorst en Stoutenburg beschreven.

7.3.7

Van standen tot staten - deel 1 uit de Stichtse Historische Reeks

H.L.Ph. Leeuwenberg en mej. L. van Tongerloo

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Misdaad in de middeleeuwen - deel 2 uit de Stichtse Historische Reeks

Dr. D.A. Berents

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Weldaet der scholen - deel 3 uit de Stichtse Historische Reeks

E.P. de Booy

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Oostbroek en de Bilt c.s. - deel 4 uit de Stichtse Historische Reeks

P.H. Damsté

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Kweekhoven der wijsheid -  deel 5 uit de Stichtse Historische Reeks

E.P.de Booy

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085 - 1594 - deel 6 uit de Stichtse Historische Reeks

Frits Doeleman

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Staat van land en water - deel 7 uit de Stichtse Historische Reeks

Guus J. Borger

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Klokkenkunst te Utrecht tot 1700 - deel 8 uit de Stichtse Historische Reeks

Dr. Dick van den Hul

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Jodenvervolging in de stad Utrecht - deel 10 uit de Stichtse Historische Reeks

Drs. C van Dam

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Rechtsgeleerd Utrecht - deel 11 uit de Stichtse Historische Reeks

Onder redactie van G.C.J.J. van den Bergh, J.E. Spruit en M. van de Vrugt

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Burgers op het kussen - deel 12 uit de Stichtse Historische Reeks

Dr. R.E. de Bruin

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Het Kapittel - Generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw -deel 13 uit de Stichtse Historische Reeks

Bram van den Hoven van Genderen

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Utrecht en de cholera - deel 15 uit de Stichtse Historische Reeks

P.D. 't Hart

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei 1546 - 1653 - deel 17 uit de Stichtse Historische Reeks

Taeke Stol

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Husinghe ende Hofstede. Een institutioneel - geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen.

M.W.J. de Bruijn

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

De Eemlandtsche Leege Landen - Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13 eeuw - deel 19 uit de Stichtse Historische Reeks

C. Dekker / M. Mijnssen - Dutilh

De inhoud van deze historische reeks over het Sticht kan uitstekend dienst doen om de geschiedenis van Leusden in een breder verband te leren kennen.

7.3.7

Archeologische monumenten in de provincie Utrecht

Samengesteld door de provinciaal archeoloog van Utrecht W.J. van Tent

Het is een inventarisatie uit 1987 van de Utrechtse archeologische monumenten. Op het Leusdense grondgebied zijn dat er nog heel wat. 13 Grafheuvels, 6 middeleeuwse huizen (Groot Zandbrink / Wijnestein / Stoutenburg / Heiligenberg / Lokhorst / Ooievaarshorst), 1 Klooster (Hohorst), 1 Kerk (Oud Leusden) en Sporen uit de Romeinse tijd bij Oud Leusden. Er hoort ook een topografische kaart bij zodat e.e.a. te lokaliseren is.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1970 - 1979

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek o.a. aandacht voor vondsten ten oosten van boerderij Midden Daatselaar, de vondst van een neolithisch bijltje te Achterveld, onderzoek van grafheuvels op de Leusderhei en het terugvinden van grote delen van de fundamenten van Zwanenburg.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1980 - 1984

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek o.a. 15 pagina's tekst over vondsten bij Oud Leusden bij de aanleg van de A-28.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1985 - 1987

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek o.a. een illustratie van de maquette van een 12e eeuwse boerderij zoals hij bij Oud Leusden gestaan kan hebben en verder nog een archeologische verkenning bij de aanleg van het golfbanencomplex aan de Appelweg.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1988 - 1989

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek wordt o.a. aandacht besteed aan een zogenaamde verkenning naar een mogelijke grafheuvel nabij de Tankwerkplaats aan de Kolonel van Royenweg.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1990 - 1991

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek o.a. aandacht voor de opgravingen aan de Driftakkerweg (15e eeuws buiten?), weerstandsmetingen op het voormalige kasteelterrein van Stoutenburg en de vondst van (proto)steengoed langs de Lockhorsterweg en de Willemijntjeshoeve.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1992 - 1993

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek o.a. aandacht voor de grafheuvels bij landgoed Den Treek.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1994 - 1995

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1996 - 1997

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

1998 - 1999

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek wordt o.a. een oorkonde uit 1028 aangehaald waarin wordt bevestigd dat het klooster op de Heiligenberg recht heeft op tienden op akkerland in Amersfoort. Ook wordt een onderzoek naar grafheuvels achter de tankwerkplaats aangehaald dat echter geen resultaten opleverden.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

2000 - 2001

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek kan men o.a. lezen dat de kapel van Koelhorst en die van Isselt ooit tot de Leusdense parochie behoorde. Ook onderzoek op Rusthof, direct grenzend aan de belangrijke vindplaatsen bij Oud-Leusden passeert de revue.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

2002 - 2003

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek kan men o.a. lezen over de onderzoeksresultaten van inventariserend archeologisch onderzoek ter plekke van de uitbreiding van de begraafplaats Oud-Leusden. Ook leest men over onderzoek n.a.v. de zogenaamde plusstrook aan de A-28 ter hoogte van de Heiligenbergerweg.

7.3.7

Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht

2004 – 2005

 

Stichting Publicaties Oud - Utrecht (SPOU)

Geïllustreerd boek over archeologische vondsten in de provincie Utrecht. In dit boek kan men o.a. lezen over de onderzoeksresultaten van archeologisch onderzoek ter plekke van het verdwenen kasteel Stoutenburg. Ook leest men over onderzoek op de bouwlocatie van de wijk Tabaksteeg.

(NB: Na 2005 hield de kroniek op te bestaan en werd verslaglegging in de nieuwe wettelijk verplichte basisrapportages gedaan)

7.3.7

Bibliografie van Utrecht (1964 - 1983)

Deel I: Registers enzovoorts

Uitgegeven door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Lijst van geschriften die ooit uitgegeven zijn m.b.t. de gemeenten van de provincie Utrecht. In deel 1 van 3 delen zijn opgenomen de registers enzovoorts.

7.3.7

Bibliografie van Utrecht (1964 - 1983)

Deel II: Austerlitz tot en met Rhenen

Uitgegeven door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Lijst van geschriften die ooit uitgegeven zijn m.b.t. de gemeenten van de provincie Utrecht. In deel 2 van 3 delen zijn die gegevens opgenomen m.b.t. de gemeenten Austerlitz tot en met Rhenen.

7.3.7

Bibliografie van Utrecht (1964 - 1983)

Deel III: Schalkwijk tot en met Zeist

Uitgegeven door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Lijst van geschriften die ooit uitgegeven zijn m.b.t. de gemeenten van de provincie Utrecht. In deel 3 van 3 delen zijn die gegevens opgenomen m.b.t. de gemeenten Schalkwijk tot en met Zeist.

7.3.7

Juryrapport van de verkiezing van de boerderij van het jaar 2007 in de Provincie Utrecht

Uitgegeven door de Boerderijenstichting Utrecht

De boerderijen Groot Lambalgen, Emminkhuizen, Het Zelder, De Roffelaar, Nattegat en Groot Hagenouwen (te Leusden) passeren de revue. Het zijn allen wederopbouwboerderijen.

7.3.7

Landschap van mensen

25 jaar landschapsbeheer in de provincie Utrecht

Uitgegeven door Landschapsbeheer Utrecht

Landschapsbeheer Utrecht zet bij haar 25 jarig bestaan de duizenden vrijwilligers en de honderden boeren en buitenlui, die voor het Utrechtse landschap zo veel betekenen, in het zonnetje. Geïllustreerd met schitterende foto's. Leusdense beken, grachten, landgoederen, spoorlijnen, singels, bosjes en Leusdenaren (Hein Brouwer, Bert van Dijk, Gerard van Dijk, Herbert Pels Rijcken, Frits Lozeman, Tineke Rodrigo, Marnix Werkmeester en Sjoerd Etten) worden geportretteerd.

7.3.7

Het Utrechts Landschap – Natuurlijk hart van Nederland

Uitgave van het Utrechts Landschap uit 1990. Onder redactie van Hans Brand en Jan Brand.

Boek over het Utrechts Landschap en haar bezit (o.a. de bossen achter Rusthof en Waterloo, Den Treek – Henschoten, Stoutenburg, Groot Zandbrink, Groot en Klein Dashorst, Lokhorsterbos, Landgoed de Boom, Grebbelinie en de Leusderheide )

7.3.7

Helemaal niet raar – 33 jaar bij het Utrechts Landschap

Uitgegeven door de Stichting Het Utrechts Landschap

Boekje ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van de stichting. De maquette van het nieuwe ’kasteel’ Stoutenburg kan ’bewonderd’ worden op bladzijde 37.

7.3.7

Op de overgang van hoog naar laag – Historie en natuur op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei

Wim Schipper

Dit boek gaat over de historie van een aantal (willekeurige) natuurgebieden op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Het betreft de Schoolsteegbosjes, de Leusderheide, Landgoed Den Treek – Henschoten, het Leersumse Veld, het Landgoed Anderstein en eendenkooi De Kom.

7.3.7

Bakens op de Utrechtse Heuvelrug – Stille getuigen van het verleden

Wim Schipper

Beschrijving van enkele oude ‘bakens’ op de Utrechtse heuvelrug. Beschreven worden het zwerfsteneneiland te Maarn, grafheuvels op de Utrechtse heuvelrug, kerktoren van Oud-Leusden, De Kaap in Doorn, de Pyramide van Austerlitz, de Koepel van Stoop, de graftombe van Nellesteijn en het Belgenmonument te Amersfoort.

7.3.7

Van Heuvelrug en Eemvallei

Adriaan P. de Kleuver

Een rondgang langs Heuvelrug en Eemvallei door een veldbioloog / publicist.

7.3.7

Geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1528

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Stichtse Historische Reeks (waarin ook de Historische Kring Leusden participeerde) en  onder eindredactie van prof. Dr. C. Dekker

Integrale geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1528. Over Leusden staat er o.a. iets over: het stroomstelsel van de Eem (waar de Esvelderbeek, de Vlierbeek, de modderbeek en de Asschatterbeek deel van uit maken), verklaring van de naam Leusbroek en de vroege kerkgeschiedenis in Leusden (inclusief de Romaanse kerk).

7.3.7

Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot 1780

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Stichtse Historische Reeks (waarin ook de Historische Kring Leusden participeerde) en  onder eindredactie van prof. Dr. C. Dekker

Integrale geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot 1780. Over Leusden staat er o.a. iets over: het grondgebruik omstreeks 1540 (met als bron de oudschildregisters) en een afbeelding van de Kopermolen bij Stoutenburg (detail van een kaart door Jan van Diepenem uit 1634).

7.3.7

Geschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Stichtse Historische Reeks (waarin ook de Historische Kring Leusden participeerde) en  onder eindredactie van prof. Dr. C. Dekker

Integrale geschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780. Over Leusden staat er o.a. iets over:

Arnoud Jan de Beaufort ('landbouwer' te Leusden), Achterveld (met zijn katholieke begraafplaats uit 1818 één van de oudste uit de provincie), militaire oefeningen op de Leusderheide, jachtpartijen op Den Treek, beroepsvisserij op de Heiligerbergerbeek bij Amersfoort, Kamp Amersfoort, Gerrit Achterberg (die enige tijd in Leusden woonde).

7.3.7

De Sinte - Cunera van Rhenen

Aleid W. van de Bunt

In dit boekje wordt de roerige geschiedenis van de Sinte - Cunera kerk en toren in Rhenen uit de doeken gedaan.

7.3.7

Als rail en kanaal elkaar kruisen

--

Enkele krantenknipsels over de bouw van het Valleikanaal.

7.3.7

Klompenpaden

Herstel van historische voetpaden

De route naar succes

Landschapsbeheer Utrecht

Brochure van Landschapsbeheer Utrecht over alle ins en outs van het herstel van historische voetpaden in de provincie Utrecht. O.a. het Schutpad en het Snorrenhoefpad op Leusdens grondgebied worden als voorbeeld opgevoerd.

7.3.7

Eemland – beschrijving van een weerbarstige landstreek

Sybren de Hoog

Een verkenning van het Eemland waaruit geen nostalgie doorklinkt, maar bezorgdheid over toekomstig beheer.

7.3.7

Flehite

--

Tijdschrift voor verleden en heden van Oost - Utrecht (jaargang 1964 t/m 1997 – niet alle nummers!)

7.3.7

1940 – 1945 Opdat wij niet vergeten.

Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en omgeving in de Tweede Wereldoorlog.

--

Educatief boekwerkje, inclusief opdrachten, voor bijvoorbeeld scholen, over Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en omgeving in de Tweede Wereldoorlog. Geïllustreerd.

7.3.7

Grebbelinie in het vizier

Een project van Landschapsbeheer Utrecht i.s.m. en op initiatief van de Vereniging Oud Scherpenzeel en de Stichting Oud Woudenberg.

DVD m.b.t. Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en omgeving in de Tweede Wereldoorlog. Tevens verslagen van de ‘eerste spa in de grond’ van een na te bouwen loopgraaf en de opening van een nieuw ‘klompenpad’.

7.3.7

Regionalia in de leenboeken van abcoude (1376 - 1458)

Ir. W.H.M. Nieuwenhuis

Transcripties met aantekeningen betreffende de leenboeken van de heer van Abcoude. Het betreft lenen in de provincie Utrecht w.o. die te Leusden.

7.3.7

Historisch landschappelijke inventarisatie en kartering in de gemeenten Leusden, Woudenberg & Maarn

Onder begeleiding van J. Kroes en N. de Vink

Onderzoeksoefening 1e jaars sociale geografie Rijksuniversiteit Utrecht juni / juli 1984

7.3.7

De Utrechtse Gemeenten in 1815

Uitgave van de provincie Utrecht en bewerkt door J.G.M. Boon

Letterlijke tekst van de antwoorden op 38 vragen die in 1815 vanwege het departement van oorlog aan de burgemeesters van de gemeenten werden gesteld middels een vragenlijst. U kunt hier ongeveer in teruglezen hoe Leusden en Stoutenburg er in 1815 uitzagen.

7.3.7

Utrechts Landschapgids – ontdek de natuur

Uitgave van het Utrechts Landschap

Informatie over alle bezittingen van het Utrechts Landschap. Binnen de gemeente Leusden zijn dat Bloeidaal, de Schammer, Heerlijkheid Stoutenburg en het Lockhorsterbos.

 

 

 

 

7.4

De Karnrosmolen van Boerderij ‘De Poll’

Samengesteld door Johan Lagerweij

Publicatie over een Karnrosmolen uit Boerderij ‘De Poll’ onder Nijkerk, die nu te bewonderen is in de museumboerderij De Grote Glind te Barneveld.

7.4

Oud Nijkerk

Tijdschrift uitgegeven door de Stichting 'Oud - Nijkerk'

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift van de Stichting 'Oud - Nijkerk'. Wisselend bestand.

7.4

Historisch Hoeflake

Uitgegeven door de 'Stichting Historisch Hoeflake'

Enkele recente jaargangen van het tijdschrift van de 'Stichting Historisch Hoeflake' uit Hoevelaken dat twee maal per jaar verschijnt. Wisselend bestand.

7.4

Oud Scherpenzeel

Uitgave van de vereniging Oud Scherpenzeel

Enkele recente uitgaven van het tijdschrift van de vereniging Oud - Scherpenzeel. Wisselend bestand.

7.4

Leven en werken in Scherpenzeel

1750 - 1910

Drs. J.A.M.L. Huijts

Een sociaal – economisch onderzoek naar het verleden van een dorp in de Gelderse vallei (Scherpenzeel).

7.4

Onder granaatvuur in “Jan’s Niemandsland”

Dagboek van de laatste oorlogsdagen in Scherpenzeel

Geschreven door J.W. Bakker en bewerkt door Hein Koudijs

Scherpenzeel heeft zowel aan het begin als aan het eind van WO II behoorlijk geleden onder het oorlogsgeweld. Van 17 april tot 10 mei 1945 hield Jan Willem Bakker uit Scherpenzeel een dagboekje bij. Het boekje is o.a. geïllustreerd met foto’s van de voedselconferentie in Achterveld.

7.4

Repertorium rechterlijke archieven Scherpenzeel 1728 - 1763

Bewerkt door Dr. J.C. Klesser

Naam registers m.b.t. eigenaars / bewoners van huizen en ambtsdragers in de heerlijkheid Scherpenzeel  van 1728 tot 1749.

7.4

De afwatering van de Gelderse Vallei

--

Documentatiemap met artikelen, krantenknipsels enzovoorts m.b.t. de afwatering van de Gelderse Vallei.

7.4

Nederlandse historiën - Scherpenzeel

Het bestuur van de Vereniging ‘Oude Scherpenzeel’

Een boekje dat verhaalt uit de geschiedenis en het volksleven van Scherpenzeel (geïllustreerd).

7.4

De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel

H.M. van Woudenberg

De kerkgeschiedenis van Scherpenzeel en met name van de Grote Kerk. Op diverse plaatsen in het boek wordt een link gelegd naar Leusden.

7.4

Het dorp Scherpenzeel - 1749

Dr. J.C. Klesser

Dit boekwerkje gaat over de Scherpenzelers van rond 1749. Onder andere de bebouwing, de bewoners, wonen en werken passeren de revue.

7.4

Repertorium op de beleningen van de hofsteden rond de Holevoet te Scherpenzeel

Samengesteld door Ir. W.H.M. Nieuwenhuis. Uitgave van de Vereniging 'Oud Scherpenzeel'

Zaakregister van hofsteden en kavels in Scherpenzeel ten zuiden van de huidige Stationsweg. Ook bruikbaar voor genealogisch onderzoek.

7.4

Oud Scherpenzeel – 50 jaar zwembad ‘t Willaer

Vereniging Oud - Scherpenzeel

Uitgave t.g.v. 50 jaar zwembad ’t Willaer in Scherpenzeel (1959 - 2009)

7.4

Noe begriep 'k joe (Scherpenzeels) Schaar'pezîls

Jan Dorrestijn (Uitgegeven door de vereniging Oud Scherpenzeel)

"Noe begriep 'k joe, 't is makkel'k zat. Veur'n huus in eige daar'p moj je n'tuurlijk mit 'n maokelaor praote mit verstaand van zaoke om zo te zegge" ofwel het Scherpenzeelse dialect.

7.4

Een historische zwerftocht door het landschap van Putten

Klaas Friso

Het boekje vormt een beschrijving van de mensen, de natuur, de bebouwing en de geschiedenis van en rond Putten. Op bladzijde 30 is een stukje gewijd aan pater Hundertmarck en pastoor Storm die beide in de 19e eeuw de zielszorg in Achterveld uit oefende.

7.4

De Glindhorst (1575 - 1927)

Jan Pieter Adolf Stichting (1912 - 1931)

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels en teksten over de Glindhorst van 1575 tot 1927. In dat jaar failleerde de Vereeniging De Glindhorst te Glindhorst (gemeente Barneveld). Vooral interessant zijn de passages m.b.t. het faillissement over dominees met losse handjes, financieel wanbeheer en een totaal ontwricht opvoedingsregime.

7.4

De Rudolph Stichting (1928 - 1997)

 

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, veel interessante foto's en teksten over de Rudolph Stichting van 1928 tot 1997. Deze Stichting ontstond na het faillissement van de Vereeniging De Glindhorst te Glindhorst (nu behorende bij de gemeente Barneveld).

7.4

De Rudolph Stichting - 1963

--

Jaarverslag van de Rudolph Stichting in de Glind (op de grens van Gelderland en Utrecht).

7.4

De Glind - ….. gewonnen uit weerspannig woud. De geschiedenis van een dorp in de Gelderse Vallei

Samensteller Gerjan Crebolder

De geschiedenis van De Glind raakt nauw aan die van Achterveld. In dit geïllustreerde boek staan verhalen over de mond- en klauwzeer epidemie in 1938, een oude grenspaal bij de Achterveldse kerk en inkwartiering in Achterveld – Hamersveld – Stoutenburg – Leusbroek in 1939 / 1940. Maar ook komen de besprekingen tussen de geallieerden en de Duitsers in de St. Josephschool te Achterveld aan het eind van de WO II aan bod. Foto’s over het landgoed de Boom en het tolhuis in Achterveld en nog veel meer maken dit een bijzonder interessant boek.

7.4

Wandeling Het Schaffelaarsebos

V.V.V.

De V.V.V. beschrijft een wandeling door het Schaffelaarse bos. De nadruk ligt op de flora en fauna van het bos, maar ook een plattegrondje van het bos en een tekening van de voorgevel van het kasteel uit 1841 ontbreken niet.

7.4

Bibliografie van de geschiedenis van de gemeente Barneveld tijdens de Tweede Wereldoorlog

--

Bibliografie van de geschiedenis van de gemeente Barneveld tijdens de Tweede Wereldoorlog berustend in het Gemeentearchief van Barneveld.

7.4

Het archief van de Nairacstichting (1936) 1937 - heden

--

Inhoud van het archief van de Nairacstichting berustend in het Gemeentearchief van Barneveld.

7.4

Wat Nairac jr. ons naliet – De culturele en charitatieve initiatieven van C.A.W. Nairac (1866 - 1937)

Gerjan Crebolder

Een boekje over C.A. Nairac (Barnevelds derde burgemeester), zijn zoon C.A.W. Nairac en de Nairacstichting (in het leven geroepen dankzij een nalatenschap van C.A.W. Nairac).

7.4

Burgemeestersportretten – De tien Barneveldse burgemeesters in woord en beeld

Met een voorwoord van Gerjan Crebolder

Dit boekje geeft wat achtergrondinformatie over de 10 burgemeesters die Barneveld gekend heeft tot aan 1999.

7.4

Voor rede vatbaar

Onder redactie van Gerrit den Braber en Gerjan Crebolder

Biografie van C.W. Labree - o.a. burgemeester van Barneveld - alsmede voordrachten, verhalen, gedichten, toespraken en citaten van zijn hand.

7.4

Ambtsrekeningen Barneveld 1705 - 1730

Gerjan Crebolder

Een soort kasboek van uitgaven (ambtsrekeningen) der gemeente Barneveld van 1705 tot 1730 gedaan door de zogenaamde ontvanger en substituut-ontvanger.

7.4

Kohier hoofd – en haardstedegeld voor het ambt Barneveld (1749)

Gerjan Crebolder en Dick Veldhuizen

In deze opsomming wordt duidelijk welke belastingbetalers er woonde binnen het ambt Barneveld en voor hoeveel zij werden aangeslagen. Ook interessant voor genealogen.

7.4

Begraafboek Barneveld (1735-1766)

Samengesteld door Gerjan Crebolder en Dick Veldhuizen

In deze opsomming wordt o.a. duidelijk wie, wanneer en waar begraven is tussen 1735 en 1736 binnen het ambt Barneveld en ook wat dat kostte. Zeer interessant voor genealogen.

7.4

Schout en Geregte van Amerongen maken bekend ……

Tekst samengesteld door D. Pezarro en uitgegeven door de Heemkundige Stichting Amerongen

Het boekje bevat een selectie uit de verslagen der zittingen van het 'Gerecht' van Amerongen.

7.4

Kasteel Amerongen

Drs. H.M.J. Tromp en drs. B. Zijlstra

Deel 14 uit de serie Nederlandse kastelen, uitgegeven door de Nederlandse Kastelen Stichting en handelend over Kasteel Amerongen.

7.4

13 wandelingen rond de Veluwe (zuid en oost)

Joost Dijkerman

13 wandelingen rond de Veluwe (zuid en oost)

 

 

 

 

7.5

Rapport betrekkelijk de verbetering van de afwatering der Gelderse Vallei

--

Kopie van het Rapport betrekkelijk de verbetering van de afwatering der Gelderse Vallei uit 1855.

7.5

Proeve over de verbetering van den afloop van het water tusschen de Veluwse en Utrechtse Bergheuvelen gelegen en de Geldersche vallei

Van Wijk

Kopie van de Proeve over de verbetering van den afloop van het water tusschen de Veluwse en Utrechtse Bergheuvelen gelegen en de Geldersche vallei uit 1832.

7.5

Octrooi van Keizer Karel V tot het voltrekken van de Bisschop Davids Grift, ten behoeve der Rhenensche en Geldersche Veenen

--

Kopie van het Octrooi van Keizer Karel V tot het voltrekken van de Bisschop Davids Grift, ten behoeve der Rhenensche en Geldersche Veenen uit 1545.

7.5

Betreffende den Grebbendijck - Groot Placaatboek

--

Kopie van de ordonnantie aangaande het opzicht en onderhouden van den Grebbendyck (1663).

7.5

Het heemraadschap

De rivier de Eem, Beken en Aankleve van dien

Mr. J. van der Leeuw (secretaris - penningmeester van het Heemraadschap)

Kopie van het in 1902 uitgegeven boekje over het stroomgebied van de Eem. Ook Leusden heeft met dit stroomgebied van doen.

7.5

Telefoongids voor Amersfoort, Hoogland, Leusden, Nijkerk, Nijkerkerveen, Scherpenzeel, Spakenburg en Woudenburg

Uitgaaf Hoofdbestuur der PTT

Telefoongids voor Amersfoort, Hoogland, Leusden, Nijkerk, Nijkerkerveen, Scherpenzeel, Spakenburg en Woudenburg uit 1953. Leusden had netnummer K, een abonneenummer bestond uit 3 cijfers, en begon met een 2. Er waren een kleine 45 aansluitingen.

7.5

De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei (tien wandelroutes)

Gerrit de Graaff

Dit kleurrijke geïllustreerde gidsje neemt ons mee op een wandeling langs tien buitenplaatsen in de Gelderse Vallei. Op het Leusdens grondgebied zijn dat Stoutenburg en De Boom. Verder worden ook Oldenaller, Slichtenhorst, Hoevelaken, Geerestein, Scherpenzeel, Renswoude, Schaffelaar en Kernhem bezocht. Inclusief wandelkaartjes. 

7.5

Beleef de Gelderse Vallei en Eemland

Jan Koert Davids

Het is een wandel- , lees- en kijkboek, dat de Gelderse Vallei en het Eemland bestrijkt. Aan bod komen het landschap, de natuur en de geschiedenis. Met ’Stap 4’, ‘Stap A’ en ‘Stap B’ loopt u over Leusdens grondgebied.

7.5

De Gelderse Vallei.

Geschiedenis in oude kaarten.

H.P. Deys

Na een inleiding over topografie en de geschiedenis van de Gelderse Vallei volgen er kaarten uit de 15e tot en met de 20e eeuw waarop we uiteraard diverse malen Leusden kunnen aantreffen als ook teksten m.b.t. de Grebbelinie.

7.5

Kerkelijk leven in beeld – De Gelderse vallei I

Dr. H. Florijn e.a.

Het boek geeft in woord en beeld een overzicht van het protestantse kerkelijk leven in de periode 1875 – 1950. O.a. Amersfoort, Barneveld, Hoevelaken, Hoogland en Leusden passeren de revue. V.w.b. Leusden worden de Nederlands Hervormde Kerk en de dominees Van Rhijn, Visser, Van der Giesen, Hofstede en Schallenberg belicht.

7.5

Kerkelijk leven in beeld – De Gelderse vallei II

Dr. H. Florijn e.a.

Het boek geeft in woord en beeld een overzicht van het protestantse kerkelijk leven in de periode 1875 – 1950. O.a. Nijkerk, Voorthuizen en Woudenberg passeren de revue. In dit deel kunnen we ook lezen dat de kansel in de kerk van Scherpenzeel afkomstig is uit de oude Hervormde kerk van Leusden.

7.5

Nederlandse duiventillen

H.W.M. Giezen - Nieuwenhuys en C.C.S. Wilmer

Dit geïllustreerde boekwerk met als titel 'Nederlandse duiventillen' beschrijft en laat zien vele tientallen Nederlandse duiventillen, poortgebouwen met duifgaten, geveltillen en duiventorens. Uiteraard ontbreken de duiventil van Huize Den Treek en de duiventoren van landhuis de Heiligenberg niet.

7.5

Numerieke indeling van de Nederlandse geslachtsnamen

Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Numerieke indeling van de in Nederland voorkomende geslachtsnamen in 1965.

7.5

Twaalf keer Achterveld in Nederland

J.M. Schouten

De schrijver weet buiten het Achterveld in de gemeente Leusden nog 11 andere 'Achtervelden' in Nederland op te voeren.

7.5

Handboek natuurmonumenten

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Handboek voor natuurmonumenten in Nederland. Voor het Leusdense grondgebied zijn opgenomen: De Boom, Den Treek - Henschoten en Hardeveld / Glindhorst. Naar de stand van zaken in 1991.

7.5

Grote Topografische Atlas van Nederland – deel 1 – West Nederland

Uitgegeven door Wolters – Noordhoff Atlasproducties

Alle topografische kaarten van Nederland in boekvorm. Schaal 1:50.000. Uitgegeven in 1987. Dit deel bevat kaarten van West – Nederland.

7.5

Grote Topografische Atlas van Nederland – deel 2 – Noord Nederland

Uitgegeven door Wolters – Noordhoff Atlasproducties

Alle topografische kaarten van Nederland in boekvorm. Schaal 1:50.000. Uitgegeven in 1987. Dit deel bevat kaarten van Noord – Nederland.

7.5

Grote Topografische Atlas van Nederland – deel 3 – West Nederland

Uitgegeven door Wolters – Noordhoff Atlasproducties

Alle topografische kaarten van Nederland in boekvorm. Schaal 1:50.000. Uitgegeven in 1987. Dit deel bevat kaarten van Oost – Nederland.

7.5

Grote Topografische Atlas van Nederland – deel 4 – West Nederland

Uitgegeven door Wolters – Noordhoff Atlasproducties

Alle topografische kaarten van Nederland in boekvorm. Schaal 1:50.000. Uitgegeven in 1987. Dit deel bevat kaarten van Zuid – Nederland.

7.5

KLIC ATLAS – Provincie Utrecht

Vervaardigd door de Topografische Dienst iov het Kabels en Leidingen Informatie Centrum

De KLIC atlas is een instrument ter communicatie tussen (bijvoorbeeld) aannemers en de provincie om duidelijk te maken waar (bijvoorbeeld) gegraven gaat worden.

7.5

Het plaatsnamen boek – De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen

Gerald van Berkel en Kees Samplonius

Boek met betrekking tot de herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen. Voor Leusden komen aan bod: Achterveld, Glind, Leusden, Snorrenhoef, Stoutenburg en Voskuilen.

7.5

Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen

Dr. J. de Vries

Een verklaring voor plaatsnamen. Leusden en bijvoorbeeld Hamersveld worden ook genoemd.

7.5

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

M. Pott (met toestemming van den heer directeur – generaal der posterijen en telegrafie)

Boek uit 1912 met betrekking tot de topografie van Nederlandse plaatsen. Voor Leusden komen onder andere aan bod: Dijkhuisje, Zwaantje, Penhut, Kleidensteeg, Fliert enzovoorts.

7.5

Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland

Onder redactie van W.A. van Es en W.A.M. Hessing

Het boek beschrijft de periode van 50 jaar v.Chr. tot 900n. Chr. Volgens de redacteuren de meest opwindendste periode uit de Nederlandse geschiedenis. Waar of niet waar, in elk geval word op diverse plaatsen in het boek de link met het Leusdense verleden gelegd. Rijk geïllustreerd.

7.5

Het wapen onder dak - De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814.

Michael van der Zee en Gijs Rommelse

Het fraai geïllustreerde boek gaat over de Marechaussee en hun huisvesting vanaf 1814. De brigade Leusden ontstond in 1920 eigenlijk om aan eventuele sociale en politiek onrust het hoofd te kunnen bieden.

 

 

 

 

7.6

'De Prins'

--

Ingebonden nummers van het geïllustreerde weekblad uit 1905 en 1906.

7.6

Zwerftocht met middeleeuwse heiligen

A.D.A. Monna

Het boek beschrijft het hoe en waarom van de cultus rond heiligen, schutspatronen en hun bezittingen in de Middeleeuwen. De connectie van dit boek met Leusden is o.a. de Hohorst, de door Ansfried gestichte abdij op de 'heilige berg' bij Leusden.

7.6

Verhandelinghe vande Unie eeuvich Verbont ende eendracht

Vertaling van het Unie traktaat in het gangbaar Nederlands door P. Jobse

Deze vertaling is de tekst van het in 1579 gesloten akkoord tussen de Staten van Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe, de Ommelanden van Groningen, stafhouder - en ridderschap van Zutphen en Gelre, ridderschap en steden van Overijssel en een aantal Zuid Nederlandse steden. Dit akkoord vormde de grondslag van de Republiek der Nederlanden.

7.6

Johan van Oldenbarnevelt

mr. dr. Jan den Tex

Den Tex – de Leusdense biograaf van Johan van Oldenbarnevelt, Heer van Stoutenburg – schreef o.a. deze paperback over het leven van Van Oldenbarnevelt.

7.6

Zilveren feest in het witte paleis

Uitgave van het tijdschrift 'Kijk uit!'

Bijzonder nummer van 'Kijk uit'. Klassekrant voor Nederland ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard.

7.6

De Klapperman – Schapen en Schaapskooien de moeite waard om te behouden

Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg en geschreven door Wim Schipper

Vanaf de vroege geschiedenis tot in de eerste helft van de vorige eeuw heeft, ook in de omgeving van Leusden, de schapenteelt een rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering. Dit boekje belicht alle aspecten hiervan.

7.6

Notities van de Buitenman – Belevenissen in de Gelderse Vallei - Scherpenzeel

Johan Lagerweij

Natuurbelevenissen van - de lokaal zeer bekende ‘buitenman’ - Johan Lagerweij. Intrigerend is het verhaal over een ‘reuze bot’, gevonden op Leusdens grondgebied. Een mammoet? Een reuze hert?

7.6

Briefwisseling tussen de heren G.B. Wolters en J. Lagerweij (1979 - 1982)

Bewerkt door Joep van Burgsteden en Jan van Laar

De briefwisseling bestrijkt een periode van enkele jaren en gaat o.a. over het wel en wee van de streek rond Scherpenzeel.

7.6

Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed – 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – 1905 - 2005

Samengesteld door Esperanza den Braber en Suzanne Kooij

Een jubileum uitgave van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. Deze stichting verstrekt giften aan maatschappelijke projecten. Het werkkapitaal werd en wordt o.a. bijeengebracht door kapitaalkrachtigen die schenkingen doen aan de Stichting. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder de Fundatie Luden van Stoutenburg. Dat laatste fonds werd gesticht door Maria Susanna Antonia Soulier - Luden van Stoutenburg, die van 1874 tot 1888 eigenaar / bewoner was van het ‘kasteel’ Stoutenburg en van 1888 tot 1920 van het huidige ‘landhuis’ Stoutenburg.