VERSIE 1 JANUARI 2017

RUBRIEK

TITEL

AUTEUR / INITIATOR

BIJZONDERHEDEN

4.1

Plattegrond met stratenregister Leusden

--

Plattegrond met stratenregister Leusden uit omstreeks 1980.

4.1

Info Leusden 1975 - 1981

Gemeente Leusden

Het betreft hier het bestemmingsplan voor de Gemeente Leusden voor de jaren 1975 - 1981. Gelukkig is (nog?) niet alles hiervan uitgevoerd, zoals de bebouwing Schoolsteegbosjes en de sprong over het Valleikanaal in oostelijke richting (plan Laapeers en plan Brinkenstijn).

4.1

't Slakkenhuis

Vereniging personeel gemeente Leusden

Orgaan van de vereniging personeel gemeente Leusden (3e jaargang, nummer 5, mei / juni 1977).

4.1

Krantenknipsels brand en herbouw van Zwembad Bavoort

Bijeengebracht door de heer Upperman

Krantenknipsels over de brand die in 1985 Zwembad Bavoort – het huidige Octopus – verwoestte. Ook krantenknipsels over de herbouw zijn verzameld.

4.1

Brandweer Leusden vraagt uw aandacht

--

In 1991 betrok de Leusdense brandweer de nieuwe kazerne aan de Burgemeester van der Postlaan. Naar aanleiding waarvan deze gids werd uitgegeven.

4.1

Leusden uit de brand. Anderhalve eeuw gemeentelijke brandbestrijding

Ali Ton

Een sfeerbeeld van het totale Leusdense brandweergebeuren van ±1830 tot ±1980 in Leusden.

4.1

De gemeente Leusden. Een sociaal-geografische scriptie

J.L.G. de Meij

Een sociaal geografische scriptie uit 1976. Aan de orde komen het fysische milieu, de wording van het artefactiele milieu en de toekomstige ontwikkelingen van Leusden. Geïllustreerd.

4.1

Gemeentehuis van Leusden

Gemeentebestuur van  Leusden

Een boekje uit 1983 met een voorwoord door burgemeester Rademaker. Het behandelt in hoofdzaak het exterieur en interieur van het huidige gemeentehuis maar er zijn ook foto's van haar voorgangers. Bijvoorbeeld het oude gemeentehuis aan de Hamersveldseweg en de Burgemeester De Beaufortweg als mede de dependances aan de Zwarteweg.

4.1

Wegwijs worden in de gemeente Leusden

Bureau Kabinet en Voorlichting Gemeente Leusden

Gemeente gids waar in opgenomen de organisatie van het ambtelijke apparaat, het gemeentebestuur, de gemeenteraad en alle gemeenschappelijke zaken van en voor de Leusdenaren. Uitgave 1973.

4.1

Wegwijs in Leusden - Gemeentegids Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente gids waar in opgenomen de organisatie van het ambtelijke apparaat, het gemeentebestuur, de gemeenteraad en alle gemeenschappelijke zaken van en voor de Leusdenaren. Aanwezig zijn de jaren 1976 tot en met 2013 (laatste papieren uitgave, voortaan een digitale gids).

4.1

Afscheid

Corri Verduin - Munnik

Een cadeautje van Corri Verduin t.g.v. het verlaten van de politiek in Leusden (Progressief Leusden, Partij van de Arbeid, gemeenteraad en wethouder).

4.1

Leusden – Omnummering van wijk en huisnummers naar straatnamen en nummers omstreeks 1949

--

Omnummering van wijk en huisnummers naar straatnamen en nummers omstreeks 1949. Met wijziging i.v.m. verlegging Oude Rijksweg in 1957.

4.1            

DVD 8 Begroting Leusden 1985

Historische Kring Leusden

DVD met 2 onderwerpen over de begroting van de gemeente Leusden. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

4.1

DVD 9 Begroting Leusden 1985

Historische Kring Leusden

DVD met 2 onderwerpen over de begroting van de gemeente Leusden. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

 

 

 

 

4.2

Leusden – op zoek naar zijn ware indentiteit

Uitgave van de Stichting Architectuur Leusden

Geen geschiedenis maar toekomst. Een rapport uit 2005 over de indentiteit van Leusden over 20 jaar.

4.2

Kunst in perspectief – Beeldende kunst in Leusden

Gemeente Leusden

Diverse gegevens over markante kunstwerken in Leusden

4.2

Het hulppostkantoor te Achterveld (1915 - 1993)

Wim van Nimwegen

Het boek beschrijft door wie, op welke wijze en vanuit welke locaties de postbezorging in Achterveld en Stoutenburg geschiedde in de periode 1915 – 1993.