VERSIE 1 JANUARI 2017

RUBRIEK

TITEL

AUTEUR / INITIATOR

BIJZONDERHEDEN

3.1

Archeologisch onderzoek - De Schammer - Leusden

Uitgevoerd door Centrum voor Archeologie (Gemeente Amersfoort) i.o.v. Gemeente Leusden. Onder wetenschappelijke leiding van Timo d’Hollosy en Francien Snieder.

In dit rapport (CAR rapport 18) kunt u lezen wanneer, hoe en waarom er in het gebied van de Schammer – begrenst door de A28, Hessenweg, Horsterweg en Valleikanaal – archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Gevonden werden o.a. bewoningssporen uit de Steen-, Brons- en IJzertijd en de Middeleeuwen. Alle onderzoeksresultaten zijn gerapporteerd in een lijvig boek met veel kaarten, illustraties, foto’s en tabellen.

 

 

 

 

3.2

Teksten betreffende Leusden uit het boek van Mr. S. Muller: 'De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht 1325 - 1336'

Mr. S. Muller en van enige toelichting voorzien door Jan Verduin

De ontdekking door Muller van middeleeuwse manuscripten leidde tot het schrijven van het boek: 'De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht 1325 - 1336'. Hierin komen passages voor die van belang zijn voor Leusden \ Stoutenburg. De documenten die Verduin belicht gaan over de slotvoogd van kasteel Stoutenburg, gegevens over het heffen van bedes, tienden en tinsen, verbouwingen aan kasteel Stoutenburg en een lijst met Leenmannen van het Sticht.

3.2

Afdrukken van de Stoutenburgse notulen (1796 - 1801) van Herman van den Hengel

Notulen van Herman van den Hengel met een korte inleiding van Jan Verduin

In deze bundel zijn de letterlijke en met de hand geschreven notulen te zien die door Herman van den Hengel in zijn functie van (gemeente) secretaris van Stoutenburg zijn opgemaakt. Soms is de tekst moeizaam te ontcijferen.

3.2

De ongelden tussen 1650 en 1800 in Leusden en Stoutenburg

Jan Verduin

In oude tijden gebruikte men voor begrippen als belastingen, accijnzen en heffingen de term ongelden. Jan Verduin heeft de archieven van Leusden en Stoutenburg tussen 1650 en 1800 doorgespit en daarvan het nodige op schrift gesteld.

3.2

Verslag onderzoek Zwanenburg te Leusden

Archeologische werkgemeenschap voor Nederland

Een stukje geschiedenis van het verdwenen huis en de beschrijving van het onderzoek en opgravingen naar de verdwenen Zwanenburg in 1974 aan de Hamersveldseweg. Geïllustreerd met opgravingtekeningen, mobiele grondvondsten enzovoorts.

3.2

Leusden (1605 - 1794) naar de prothocollen van de gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar

C.G.  van den Hengel

Een scriptie uit 1965 ten behoeve van het Doctoraal examen van C.G. van den Hengel die handelt over het wonen en werken in Leusden van 1605 tot 1794.

3.2

Leusden tot 1811 (deel I)

C.G. van den Hengel

Een bewerkte uitgave van 1975 door Cor van den Hengel van zijn scriptie over Leusden uit 1965. Die scriptie gaat over de geschiedenis van Leusden.

3.2

Leusden tot 1811 (deel II)

C.G. van den Hengel

Een bewerkte uitgave van 1975 door Cor van den Hengel van zijn scriptie over Leusden uit 1965. Die scriptie gaat over de geschiedenis van Leusden. Deel II bestaat uit aanvullingen, literatuurlijsten en naamregister die te gebruiken zijn bij deel I.

3.2

Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811

Cor van den Hengel

Een herziene druk van de bewerkte uitgave van 1975 door Cor van den Hengel van zijn scriptie over Leusden uit 1965. Die scriptie gaat over de geschiedenis van Leusden.

3.2

Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811

Cor van den Hengel opnieuw bewerkt door Bep de Beer - van Asselt in 2002

Een in 2002 opnieuw bewerkte uitgave van 1975 door Bep de Beer - Van Asselt van de  scriptie van C.G. van den Hengel over Leusden uit 1965. Die scriptie gaat over de geschiedenis van Leusden.

3.2

Reglement van Politie voor de gemeente Leusden.

Burgemeester en assessoren der gemeente Leusden

Uit dit reglement uit 1828 blijkt dat de Leusdenaren tweemaal per jaar de schoorsteen moeten vegen, geen snaphanen over publieke wegen mogen vervoeren en zeker niet met sneeuwballen en modder mogen gooien!!

3.2

De blaffaards van oudschilden te Stoutenburg.

Jan Verduin

Oudschildgeld was een belasting ingevoerd door keizer Karel V. De heffingsgrondslag hiervan werd in de zogenaamde blaffaard vastgelegd. Voor zover de titel. Na een inleiding volgt een opsomming van de Stoutenburgse erven, hun eigenaars en / of gebruikers alsmede hun omvang (van ± 1536 tot aan de Franse tijd). Goed bruikbaar voor o.a. genealogisch onderzoek.

3.2

Oudschildgeld Leusden c.s. 1536 - 1806. Leusden, Leusbroek. Deel 14 uit Historische toegangen van de Gelderse Vallei.

J. Verduin

Gecompileerde transcriptie van het oudschildgeld van de gerechten Leusden en Leusbroek, geheven tussen 1536 en de Franse revolutie. Een oudschild was een zilveren munt ter waarde van 42 stuivers. Oudschildgeld was een grondbelasting. In deze transcriptie worden alle percelen beschreven die vielen binnen de bovengenoemde gerechten. De reeks historische toegangen tot de Gelderse Vallei beoogt een basis te vormen voor de bestudering van genealogie en lokale en regionale geschiedenis van de Gelderse Vallei.

3.2

Oudschildgeld Leusden c.s. 1536 - 1806. Hamersveld, Asschat, Snorrenhoef en Donkelaar. Deel 15 uit Historische toegangen van de Gelderse Vallei.

J. Verduin

Gecompileerde transcriptie van het oudschildgeld van de gerechten Hamersveld, Asschat, Snorrenhoef en Donkelaar geheven tussen 1536 en de Franse revolutie. Een oudschild was een zilveren munt ter waarde van 42 stuivers. Oudschildgeld was een grondbelasting. In deze transcriptie worden alle percelen beschreven die vielen binnen de bovengenoemde gerechten. De reeks historische toegangen tot de Gelderse Vallei beoogt een basis te vormen voor de bestudering van genealogie en lokale en regionale geschiedenis van de Gelderse Vallei.

3.2

Oudschildgeld Leusden c.s. 1536 - 1806. Stoutenburg, Maarn, Maarsbergen. Deel 16 uit Historische toegangen van de Gelderse Vallei.

J. Verduin en J.W. van Maren

Gecompileerde transcriptie van het oudschildgeld van de gerechten Stoutenburg, Maarn en Maarsbergen geheven tussen 1536 en de Franse revolutie. Een oudschild was een zilveren munt ter waarde van 42 stuivers. Oudschildgeld was een grondbelasting. In deze transcriptie worden alle percelen beschreven die vielen binnen de bovengenoemde gerechten. De reeks historische toegangen tot de Gelderse Vallei beoogt een basis te vormen voor de bestudering van genealogie en lokale en regionale geschiedenis van de Gelderse Vallei.

3.2

Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s. en Renswoude - 1653. Deel 19 uit Historische toegangen van de Gelderse Vallei.

Drs. A.F.M. Reichgelt

Transcriptie met aantekeningen over de geërfden in Woudenberg, Amersfoort, Leusden en Renswoude en over de ploegen in Leusden en Stoutenburg. De ploeg was vroeger de uitdrukking voor een volwaardig boerenbedrijf, later werd het een oppervlaktemaat. De reeks historische toegangen tot de Gelderse Vallei beoogt een basis te vormen voor de bestudering van genealogie en lokale en regionale geschiedenis van de Gelderse Vallei.

3.2

Eeuwsprongen in de geschiedenis van Leusden.

W. Bos

Het boek is geschreven in 1985. En telkens een eeuw terug tellend neemt Bos ons mee door de geschiedenis van Leusden (1885 - 1785 - 1685 - 1585).

3.2

Protocollen van Leusden

--

Kopieën van de protocollen van Leusden uit 1608 tot 1630 (in oud Nederlands schrift). De protocollen zijn het best te omschrijven als ’verslagen van juridische geschillen’.

3.2

Lijsten met namen van de genomineerden voor de functies van buurmeesters en schepenen van de Heerlijkheid Stoutenburg (1732 – 1792)

DVD gebrand door de heer J.A. Blank, uit het Gerechtsbesluit Stoutenburg 1599 -1811, berustend bij het Archief Eemland.

DVD met naamlijsten van genomineerden voor de functies van bouwmeester en schepen met de daarop genomen beslissing van de ambachtsheer over de periode 1732 – 1792 (met enkele hiaten) van de Heerlijkheid Stoutenburg. (1732 – 1792)

 

 

 

 

3.3

Herstelde herinnering – Nieuwe aandacht voor Kamp Amersfoort

Met een voorwoord van Jaap Lodewijks (hoofdredacteur Amersfoortse Courant)

Boek met gebundelde artikelen en foto’s uit de Amersfoortse Courant van 1999 en 2000 die ingaan op de plaats van Kamp Amersfoort in zijn huidige omgeving. De teneur van de artikelen is, dat er niet respectvol wordt omgegaan door mens en maatschappij met deze plek.

3.3

Onvoltooid verleden tijd – Toelichting bij een stereografisch overzicht – Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA)

G. Kleinveld

Dat wat nu de Politieschool ‘De Boskamp’ is, was in 1940-1945 het PDA ofwel Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort te Oud Leusden. De schrijver zat hier gevangen, maar wist te ontsnappen. Na de oorlog is hij ingezet om oorlogsmisdadigers op te sporen, te verhoren en ze voor de rechter te brengen. Geïllustreerd.

 

3.3

Geschiedenis van een plek – concentratiekamp Amersfoort

Armando, Hans Verhagen, Maud Keus

Boek n.a.v. een film door de VPRO uitgezonden over het PDA ofwel Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort te Oud Leusden. Hier is nu de Politieschool ‘De Boskamp’ gevestigd.

3.3

Het concentratiekamp Amersfoort – Een ex- gevangene vertelt …

Meegemaakt en verteld door J.P. v.d. Bel

Kopie van een vertelling van een ex-gevangene die het kampleven in Kamp Amersfoort in W.O. II aan den lijven ondervond.

3.3

Het ‘foute’ kamp – De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945 - 1946)

Richard Hoving

Dit boek beschrijft de periode 1945 / 1946 van het voormalige Duitse concentratiekamp ‘Kamp Amersfoort’ aan de huidige Loes van Overeemlaan (voorheen Appelweg).

3.3

Kamp Amersfoort

Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel

Vroeger lag het in Amersfoort, nu in Leusden. We hebben het dan over Kamp Amersfoort. Het gevangenenkamp waar in de tweede wereldoorlog meer dan 35.000 Nederlanders gevangen (of erger) zijn gehouden. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het kamp.

3.3

Bij de beuk linksaf

José Huurdeman

De avonturen van boer Evert Reemst van boerderij ’t Waswater aan de Buurtweg (nu Waterlooweg) op Den Treek – Henschoten, die hij samen met zijn zoon Jan meemaakt in het Polizeiliches Durgangslager Amersfoort (Kamp Amersfoort). Reemst haalde daar schillen op en deed ondertussen veel goeds voor de gevangenen.

3.3

Kamp Amersfoort in de tweede wereldoorlog

Samengesteld door de afd. onderwijs van de gem. Amersfoort (mevr. A.J. Slippens / museum Flehite / onderwijs beg. Dienst Eemland)

In 1985, n.a.v. 40 jaar bevrijding, werd door de afd. onderwijs van de gem. Amersfoort deze brochure samengesteld over Kamp Amersfoort.

3.3

De militaire spectator – maandblad voor krijgswetenschap / Het 16e Regiment Infanterie in de Grebbestelling en de vesting Holland

J. Visser

Een artikel uit de militaire spectator over de krijgsverrichtingen van het 16e Regiment Infanterie. Tijdens de mobilisatie en de Meidagen 1940 lag dit regiment, onder commando van lkol. Visser, in de Grebbelinie (Valleistelling), t.h.v. Leusden (Hamersveld). Het IIIe bataljon, minus de compagnie die op de Asschatterkeerkade lag, werd op 10 mei echter verplaatst richting Leiden.

3.3

Mei '40 (Voorposten Asschat) 2 - III -16 R.I.

Drs. M. van Zalingen (Reserve kapitein der infanterie b.d. met een voorwoord van de Reüniecommissie Achteveld – Asschat)

De belangrijkste delen uit het dagboek van Van Zalingen, commandant van 2 - III - 16 R.I. Hij en zijn compagnie waren tijdens de mobilisatie ingekwartierd in de omgeving van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. In de Meidagen 1940 streden zij vanuit de voorposten bij de Asschatterkeerkade.

3.3

Dagboek Sergeant C. Hemmelder

Geschreven door C. Hemmelder en bewerkt door Joep van Burgsteden

Het dagboek van sergeant Hemmelder die in de meidagen 1940 in de voorposten op de Asschatterkeerkade verbleef.

3.3

“Met wie zijn we dan in oorlog?” – Dagboek sergeant Cor Hemmelder – Grebbelinie-Valleistelling-Asschatterkeerkade

Samenwerkingsproject van Lia van Burgsteden, Joep van Burgsteden, Wim Herder e.a.

Copyright berust bij Lia van Burgsteden.

Sergeant Hemmelder was tijdens de mobilisatie 1939 / 1940 en de Meidagen 1940 commandant van een groep zware mitrailleurs op de Asschatterkeerkade. Hij schreef hierover een dagboek. Rond dit dagboek is veel achtergrondinformatie bijeengebracht over de totstandkoming van het boek, het ontstaan van de Grebbelinie, het leven van Cor Hemmelder enz. enz. Rijk geïllustreerd.

3.3

Dorpen op drift

José Huurdeman

Het boek gaat over de inundaties, mobilisatie, de oorlogsdagen, de bezettingstijd en de bevrijding in de periode 1939 – 1945 in het gebied dat nu de gemeente Leusden vormt.

3.3

In de vuurlinie – Op de vlucht voor de oorlog in Leusden

Lia van Burgsteden

Een op ware feiten gebaseerd verhaal over de evacuatie en oorlogsdagen in Leusden (Stoutenburg) in mei 1940.

3.3

Inundatie Asschat 1939 - 1940

Bob Andriessen

Voorafgaande aan de meidagen 1940 werden gebieden oost van het Valleikanaal onder water gezet, de bevolking moest evacueren en boerderijen werden geslecht t.b.v. betere schootsvelden. Thijmen Schreuder legde in die periode veel vast op 8mm film. Dit boekje is een collage van foto’s van het boven genoemde filmpje.

3.3

Mijn herinneringen aan de mobilisatie en de 2e wereldoorlog in Hamersveld

René van Eijden

De auteur was ten tijde van de mobilisatie en de oorlogsjaren een tiener en woonde op boerderij Nieuw Langenbeek. Hij laat de lezer meeleven met de soms spannende en tragische gebeurtenissen in deze jaren in de Hamersveldse dorpsgemeenschap.

3.3

De Duitse oorlogsmisdaden op Hagenau (27 april 1945)

René van Eyden

Dossier waarin de beschrijving van de moord op 4 Nederlanders (N.H. van Salm, L.A. Herder, J. Wessels en P. Wessels) en de briefwisseling hierover met Duitse instanties. Ondanks inspanningen van o.a. de samensteller van het dossier is er van een vervolging en berechting van de moordenaars helaas nooit iets gekomen.

3.3

Nawoord bij het dossier De Duitse oorlogsmisdaden op Hagenou, 27 april 1945

René van Eyden

Nawoord met enkele aanvullingen op het dossier, waarin de beschrijving van de moord op 4 Nederlanders (N.H. van Salm, L.A. Herder, J. Wessels en P. Wessels) en de briefwisseling hierover met Duitse instanties. Ondanks inspanningen van o.a. de samensteller van het dossier is er van een vervolging en berechting van de moordenaars helaas nooit iets gekomen.

3.3

R 703 Langesteeg Leusden

Herman van Zanten

De auteur ontleed tot in detail de Duitse bunker (type R703) die op de kruising Langesteeg – Valleikanaal staat en in 1944 - 1945 deel uitmaakte van de ‘Pantherstellung’. Het gebruik, maten, gewichten, schootsvelden, interieur, exterieur en veel foto’s zijn opgenomen in dit boekwerkje.

3.3

Wij Huzaren (6e jaargang no. 4 - november 1970)

Periodiek van de Vriendenkring van het voormalig 1e Regiment Huzaren en het Regiment Huzaren van Sytzama

In dit nummer staat in een notendop beschreven de strijd van het 4e Eskadron van 1 R.H. dat op 12 mei 1940, terwijl het vòòr de Valleistelling verkenningen uitvoerde, slag leverde met de Duitsers in de kern van Achterveld. Geïllustreerd met foto's van de 13 militairen die hierbij direct of indirect het leven lieten.

3.3

Asschat – Mobilisatie – 1939-----1940

Uitgave ‘Groep Achteveld 1939-1945’ en samengesteld door J.M. Schouten.

Een herinneringsbundel t.g.v. een Herdenkingsdag op 4 oktober 1989 te Achterveld met toenmalige bewoners van Asschat en gemobiliseerde militairen die daar gelegerd waren in 1939-1940.

3.3

Achteveld - Oorlogsdagen 1940 en 1945

J.M. Schouten

Dagboekje dat werd bijgehouden door J.M. Schouten.

3.3

Achteveld (De mobilisatie maanden 1939 – 1940) Nummer 1 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945'.

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Achteveld (De mobilisatie maanden 1939 – 1940) Nummer 2 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945'.

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Oorlog 1939 - 1945 Eemland Oost / Gelderse Vallei (Nummer 3 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Oorlog 1939 - 1945 Eemland Oost / Gelderse Vallei (Nummer 4 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Asschat, Mussendorp en Stoutenburg in de vuurlinie 1940 (Nummer 5 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog. Met daarin het dagboek van sergeant Vink.

3.3

Dagboeken 1940 (Achteveld verwoest (Nummer 6 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

1940 Gelderse Vallei (Huzaren in de strijd) Nummer 7 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945'

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Leusden en Stoutenburg onder het Duitse juk (Nummer 8 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

1944 – 1945 (Onder het juk) Nummer 9 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945'

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Voedselconferentie Achteveld (Nummer 10 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Van begin tot einde (Nummer 11 uit de serie 'Oorlog 1939 - 1945')

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

Van begin tot einde (Nummer 12 uit de serie oorlog 1939 -1945)

J.M. Schouten

Bundel met dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, krantenknipsels, foto's enzovoorts over de tweede wereldoorlog.

3.3

12 mei 1940 (Huzaren gesneuveld te Achteveld)

J.M. Schouten

Op de eerste Pinksterdag in mei 1940 raakte 4 - 1 R.H. in gevecht met de over de Hessenweg oprukkende Duitsers. 13 Militairen vonden hierbij direct of indirect de dood. In deze bundel worden hun achtergronden belicht als ook allerlei activiteiten rond de herdenkingen en monumenten naar aanleiding van dit drama.

3.3

768 namen van militairen

J.M. Schouten

Een opsomming van 768 namen van militairen die in 1939 - 1940 gelegerd en / of betrokken waren bij de mobilisatie en / of de gevechten te Achteveld, Asschat, Musschendorp, Stoutenburg of directe omgeving.

3.3

Achteveld (burgerslachtoffers 1940 – 1945)

J.M. Schouten

Omdat tijdens W.O.II Achterveld tot tweemaal toe in de vuurlinie lag zijn er nog al wat slachtoffers onder de burger bevolking gevallen. De schrijver belicht dit trieste gegeven.

3.3

Dossier J.J. de Groot

J.M. Schouten

Een bundeltje waarin opgenomen enkele documentjes van J.J. de Groot. Deze was in de tweede wereldoorlog ingedeeld bij 16 R.I. en ingekwartierd tijdens de mobilisatie bij G. Blom - Boersen in Achteveld.

3.3

Maarten van Rossem in Achterveld

RTV Utrecht

DVD over de voedselconferentie te Achterveld op 30 april 1945. Ook Prins Bernhard was aanwezig in de Moespot, waar de besprekingen plaats vonden. Maarten van Rossem vertelt hierover in een programma van RTV Utrecht.

3.3

De honger winter / Het Einde

Henri van der Zee / Hen Bollen – Paul Vroemen

Bewerkt door Betty Jansen, Joep van Burgsteden, Jan van Laar

Uit 2 boeken zijn de relevante delen gelicht die gaan over de voedselconferentie in Achterveld in 1945.

3.3

DVD 1 1940 - 1945

Historische Kring Leusden

DVD met 4 onderwerpen: Inundaties, bezetting, bevrijding en een interview met mevrouw De Jong. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

3.3

Leusden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Gabriëlla Hakze en Tom Vonck

Profiel werkstuk Havo 5 over Leusden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

3.4

'Nu zijn ze op de goede weg …' 50 Jaar ontwikkeling Hamersveld - Leusden (1945 - 1995)

Fea Lamers - Nieuwenhuis (uitgegeven door Historisch Kring Leusden)

Items in dit boek zijn het structuurplan 'Hamersveld' met zijn 4 fases waarvan er uiteindelijk maar twee zijn gerealiseerd en het ontstaan van de nieuwbouw wijken en de Hamershof. Aan het eind van het boek wordt het Streekplan Provincie Utrecht aangehaald waarin geruststellend gesteld wordt dat verdere uitbreiding van zowel Leusden centrum als Leusden - zuid niet past in het provinciaal ruimtelijk beleid!

3.4

Leusden in Historisch Perspectief

Uitgebracht door de Historische Kring Leusden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

Een DVD waarop beelden van Leusden vanaf 1955 tot 2010. Ook bewoners komen aan het woord.

3.4

Soldaat in Nederlands Indië

Samenstellers: Gerrit van Bekkum, Joep van Burgsteden en Wim van Nimwegen

Het boek belicht het wel en wee van Achterveldse en Stoutenburgse - meestal dienstplichtige - militairen, die in de periode 1945 - 1949 naar Indië vertrokken. Personalia, dagboekfragmenten en heel veel illustratiemateriaal complementeren het boek.

 

 

 

 

3.5

Leusden (Trouwboek en doopboek 1719 – 1814) (Lidmaten 1820 – 1860) (Begraven 1789 – 1811)

Uitgegeven door de Vereniging Veluwse Geslachten met een tekst bewerking van G.W. Broerse

Deze publicatie geeft inzicht in de gesloten huwelijken, dopelingen en begrafenissen in de 18e en 19e eeuw van Leusdense geslachten. Tevens een opsommingen van de lidmaten en belijdende leden van de Gereformeerde Kerk.

3.5

Van Hilhorst tot aan Nieuw Langebeek

René van Eijden

Genealogisch naslagwerk van de familie Van Eijden van 1823 tot heden. Familiegegevens, boerderij namen, veldnamen, notariële akten en bidprentjes van de familie uit het voormalige Hamersveld passeren de revue. Geïllustreerd.

3.5

Genealogie Tolboom

J.G. Tolboom en S.W. Tolboom - van den Berg

Hoewel het geslacht Tolboom van oudsher uit de polder Duist stamt is er een grote Leusdense tak (er is zelfs een straatnaam naar vernoemd!). In dit rijk geïllustreerde genealogisch naslagwerk zijn o.a. zeer veel Leusdense boerderijfoto's afgedrukt of worden besproken zoals: Klein Rossenberg, Ommerens Daatselaar, het Claverenblad, Klein Hoolhorst, Nooitgedacht, Bantuin, Bitterschoten, Nieuw Bruinhorst, , Klein Daatselaar, Groot Hoolhorst, Klein Hoolhorst, Groot Capel, Midden Romselaar, de Grote Pol, de Ruifkampen, en 't Vliet.

3.5

Genealogie Hartman (Deel 3)

J.J. Hartman

Genealogie van de familie Hartman wiens voorvader in 1612 ene Dirk Dirkz uit Coesfeld moet zijn geweest.

3.5

Stamboom familie van Dijk

Gerard & Lida Tijmense

Stamboom van de, van oorsprong, Achterveldse / Stoutenburgse familie Van Dijk.

3.5

De gezinsnaam Blank Geschiedenis 1705 - 1945

J.M. Schouten

Geschiedenis van de familie Blank van 1705 tot 1945.

3.5

Van Scholten naar Schouten (Van 1745 tot 1996) (Van Grol tot Agterveld) (Van Groenlo tot Achterveld)

J.M. Schouten

Geschiedenis van de familie Schouten van 1745 tot 1996.

3.5

Journaal van de familie Kerkhof (1881 – 1981)

Jan Kerkhof jr.

Geschiedenis van de familie Kerkhof van 1881 tot 1981 (geïllustreerd).

3.5

Natuurbeschermer Jager Bosbouwer. W.H. de Beaufort (1881 - 1976)

E. Pelzers

Hoofdzakelijk gaat het in dit boekje over W.H. de Beaufort uit Maarn. Maar ook Leusdense familieleden komen aan bod. Zo ook Leusdense huizen (Den Treek) en landschappen ('t Veentje, Leusderheide enzovoorts).

3.5

Genealogieën - Voskuilen – een buurtschap onder Woudenberg en Leusden

Henk van Woudenberg

In dit deel van de tweedelige uitgave staan alle namen van de bewoners en eigenaars van de huizen en boerderijen in de buurtschap Voskuilen door de tijd heen.

3.5

Fietsen langs de boerderijen van voorouders ‘De Kruijf’

--

Een fietstocht langs de boerderijen van voorouders ‘De Kruijf’ en stukken uit de genealogie van die familie.

3.5

’t Levensverhaal van Jan van Nimwegen

I.h.k.v. van een project van Welzijn Leusden is dit verhaal opgetekend door Sietje Manni

Het levensverhaal van de Achterveldse Jan van Nimwegen van 1923 tot aan zijn 90ste levensjaar.

3.5

Een Russische Achterveldse – Het levensverhaal van Walli van Nimwegen - Pimenowa

I.h.k.v. van een project van Welzijn Leusden is dit verhaal opgetekend door Lida Kielstra

Het levensverhaal van de Achterveldse Walli van Nimwegen van 1923 tot aan haar 90ste levensjaar.

3.5

Van Beek en Van Munster – drie eeuwen familiegeschiedenis in Amersfoort, Asschat, Doornenburg en Leusden

Bert van Beek

Genealogie van de families Van Beek en Van Munster. Leusden en verre omgeving spelen daarin een grote rol. Het is geen saaie opsomming van stamreeksen, maar familieverhalen en de tijdgeest worden ook uitgebreid belicht.

 

 

 

 

3.6

Conceptrapport Inventariserend Onderzoek Tabaksteeg 

Rapporteur drs. N. den Ouden (projectleider drs. F. Snieder)

Naar aanleiding van plannen van de Gemeente Leusden om in het plangebied Tabaksteeg een nieuwbouwwijk te laten verrijzen is opdracht gegeven aan de archeologische dienst van de Gemeente Amersfoort om een zogenaamd proefsleuven onderzoek uit te voeren, teneinde vast te stellen of er zich archeologische waarden in het  plangebied bevinden. In dit concept rapport zijn alle aspecten die relevant zijn voor de opzet en uitvoering, inclusief een conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek, beschreven.

3.6

Uitbreiding kerkhof Sint Jozefparochie Hamersveldseweg – archeologische inventarisatie 

Drs. T. d’Hollosy van de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort

N.a.v. een geplande uitbreiding van het kerkhof achter de St. Jozefkerk werd een archeologische verkenning uitgevoerd. Hoe dat in zijn werk ging en de eindresultaten zijn neergelegd in een rapport. De eindconclusie luidt echter dat er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, maar niet direct worden verwacht. En de eventueel te vinden resten zullen voornamelijk sporen zijn van het agrarische gebruik.

3.6

Archeologische inventarisatie – Plangebied de Schammer Leusden

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het plangebied De Schammer te Leusden

3.6

Inventariserend en waarderend archeologisch onderzoek – Spoedwet project A 28

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen aan de A 28 te Leusden.

3.6

Standaard archeologische inventarisatie – Nieuw Princenhof, Leusden

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het plangebied Nieuw Princenhof te Leusden.

3.6

Inventariserend en waarderend archeologisch onderzoek – uitbreiding begraafplaats Oud Leusden

Drs. R.A. Hulst

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen bij de begraafplaats Oud Leusden.

3.6

Standaard archeologische inventarisatie – ’t Spieghel

Drs. F.M.E. Snieder

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen op bedrijventerrein ’t Spieghel te Leusden.

3.6

Archeologische inventarisatie – Plangebied woonzorgcomplex ’t Hamersveld, Asschatterweg, Leusden

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het gebied bij het huidige woonzorgcomplex ’t Hamersveld aan de Asschatterweg te Leusden

3.6

Archeologische inventarisatie – Plangebied Brandweergarage, Jan van Arkelweg, Achterveld

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het gebied van de nieuw te bouwen brandweergarage aan de Jan van Arkelweg in Achterveld

3.6

Archeologische inventarisatie – Sinai centrum, Laan 1914 Amersfoort

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het gebied van het Sinaï centrum aan de Laan 1914 te Amersfoort. Eén van de verwachtingen van de rapporteur is dat het niet onmogelijk is dat er sporen gevonden kunnen worden van één van de 9 nog niet gelokaliseerde middeleeuwse erven.

3.6

Archeologische inventarisatie – Plantracé Maanweg – variant A, Leusden

Drs. T. d’Hollosy

Een archeologisch (bureau) onderzoek n.a.v. bouwplannen in het gebied van de Maanweg te Leusden. Hier moet een ontsluiting van de nieuwbouw wijk De Tabaksteeg komen.

3.6

Archief Leusden tot 1818

Goos van Leeuwen en Jan Verduin

Het archief van Leusden tot 1818 wordt in kaart gebracht. Hoe wordt het gerangschikt en wat is de inhoud van de stukken. De samenstellers borduren hierbij voort op de globale inventarisatie van R. Fruin uit 1890. Geïllustreerd en met bijlagen.

3.6

Archief Stoutenburg tot 1818

Goos van Leeuwen en Jan Verduin

Het archief van Stoutenburg tot 1818 wordt in kaart gebracht. Hoe wordt het gerangschikt en wat is de inhoud van de stukken. De samenstellers borduren hierbij voort op de globale inventarisatie van R. Fruin uit 1890. Geïllustreerd en met bijlagen.

3.6

Wandelen door de geschiedenis van Leusden

Door Goos van Leeuwen

Historische Kring Leusden

Wandelend door het Leusden rond 1930 neemt Goos van Leeuwen ons mee door het toenmalige Leusden en Hamersveld. Tijdens de wandeling vertelt hij de herkomst van namen, anekdotes over bewoners en nog veel meer. Zijn broer zorgde voor de begeleidende tekeningen.

3.6

Leusden van prehistorie tot nu

Deze uitgave van de Internationale School voor Wijsbegeerte en Conferentieoord De Queeste is een bewerking en selectie uit de brochure van de Historische Kring Leusden genaamd Leusden 1212

Een kleine brochure ter informatie aan de gasten op de Internationale School voor Wijsbegeerte en het Conferentieoord De Queeste. Beide liggen in de gemeente Leusden.

3.6

Achterveld vanaf 1674 - een korte schets

Historische Kring Leusden

Boekje over het ontstaan van de parochie en het dorp Achterveld

3.6

265 jaar - Geschiedenis van Achterveld – Uit de kranten – 1700-1965

Wim van Nimwegen

265 Jaar geschiedenis van Achterveld. Opgetekend uit kranten en geïllustreerd met foto’s. Het beslaat de periode 1700-1965.

3.6

Achterveld

Wim van Nimwegen

Krantenknipsels en daaraan toegevoegde foto’s en kaarten over de geschiedenis van Achterveld van 1700 - 1965.

3.6

1382 - 1982 Achteveld 600

J.M. Schouten

Bundel met foto's, krantenknipsels enzovoort over de tien feestdagen ter gelegenheid van Achtervelds 600 jarig bestaan in 1982.

3.6

Achteveld vijftig jaren kranten schrijverij (1941 - 1991)

J.M. Schouten

Bundel kranten knipsels over Achterveld uit diverse lokale kranten (1941 - 1991).

3.6

Achterveld, beken, boerderijen, buurtschappen. Kerkpaden, wegen (1615 - 1989)

J.M. Schouten

Bundel met oude en nieuwere topografische kaarten en enkele luchtfoto's van Achterveld en omgeving.

3.6

Achterveld van A tot O

J.M. Schouten

Interessante bundel met teksten en krantenknipsels over Achterveld vanaf ± 1900.

3.6

Achterveld van O tot Z

J.M. Schouten

Interessante bundel met teksten en krantenknipsels over Achterveld vanaf ± 1900.

3.6

Achterveld en Stoutenburg 1940 - 2000

J.M. Schouten

Interessante bundel met teksten en krantenknipsels over Achterveld en Stoutenburg van 1940 tot 2000. Aandachttrekker is het verhaal van Dr. Elja Alvares Vega die op het eind van de tweede wereldoorlog op moedige en ietwat roekeloze wijze de kerktoren van Achterveld van zijn springstof ontdeed.

3.6

De Achterveldse Bedevaart van 1737 tot 1996 naar Kevelaer

J.M. Schouten

Interessante bundel met teksten en krantenknipsels over de traditionele Achterveldse bedevaart naar het Duitse Kevelaer.

3.6

Middeleeuws Leusden in bisschoppelijke rekeningen (deel 3 van de reeks 'Publicaties geschiedenis van Leusden' van de Historische Kring Leusden).

Jan Verduin

Het boek gaat in op alle aspecten van Middeleeuws Leusden. Grenzen, bisschoppelijke goederen en tienden, het Utrechtse schisma en de gevolgen voor Leusden zijn zo maar een paar onderwerpen uit het rijk geïllustreerde boek

3.6

Schouwbrieven van Leusden en Stoutenburg, voor zover aanwezig in de beide oud - archieven

Jan Verduin

De oud archieven van Leusden en Stoutenburg bevatten een aantal schouwbrieven of schouwcedulles, waarin de gerechten het onderhoud aan hun wegen, dijken, afvoersloten e.d. schriftelijk hebben vastgelegd. Jan Verduin doet hiervan verslag.

3.6

Omtrent Asschat …

Onder eindredactie van Marijke van Eijden en Jan Verduin

Het boek is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan van de ambachtsheerlijkheid Asschat. Het handelt o.a. over de naamgever van de buurtschap Asschat (de familie Scholten van Aschat), de Grebbelinie, het Valleikanaal, de tweede wereldoorlog, Stichting 'De Boom', de bewoners van de Asschatterweg anno 1997, idem van de Hagenouwselaan en de Kanaalweg. Rijk geïllustreerd.

3.6

Orkanje

W.J. van Kooij – van Dijk

De memoires van mevrouw Kooij – van Dijk. Het schetst een prima beeld van het leven op het platteland en later in de gemeentekern van Leusden. De Tweede Wereldoorlog met Joodse onderduikers, de avonturen met de Engelse parachutist Robert Peatling, traumatische gebeurtenissen in het zicht van de bevrijding, de geneeskundige verzorging in de vijftiger en zestigerjaren. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die dit boek de moeite waard maken om het te lezen.

3.6

Archeologisch onderzoek bij de boerderij Oud –Vlooswijk in Oud – Leusden / winter 1976 - 1977

Wulfred Hofland (projectleider)

Archeologisch onderzoek bij de boerderij Oud –Vlooswijk n.a.v. de vondst door de heer Brons (bewoner van de boerderij) van muurresten in 1976.