VERSIE 1 JANUARI 2017

RUBRIEK

TITEL

AUTEUR / INITIATOR

BIJZONDERHEDEN

2.1

Kunst in perspectief - beeldende Kunst in Leusden

Leendert de Jonge

15 Objecten in de gemeente Leusden - standdatum 1996 - worden beschreven in het gidsje. Van het lieve beeldje ‘Bijna vrij’ in Achterveld tot de indrukwekkende ‘Stenen man’.

2.1

Natura Mystica

Met een voorwoord van Annemieke Vermeulen burgemeester van Leusden

In 2014 vond op het Leusderend (‘Don Bosco’) een kunsttentoonstelling plaats van 20 gerenommeerde  hedendaagse Nederlandse kunstenaars.

2.1

Historische tentoonstelling 'Van Lisiduna tot Leusden' (7 - 11 juni 1977)

Voorwoord door Mr. Jan den Tex

In 1977 werd een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het feit dat Leusden 1200 jaar bestond. Er waren 7 thema's. De prehistorie, de Frankische periode, de kerk van Leusden en het klooster op de Hohorst, topografie, landbouw, dagelijks leven en de twintigste eeuw. Dit boekje gaat over de genoemde thema's. Geïllustreerd.

2.1

Erfgoedprijs Leusden 2009 – jury rapport

Samengesteld door de jury ‘Erfgoed Prijs Leusden 2009’

Jury rapport m.b.t. de ‘Erfgoed Prijs Leusden 2009’. Genomineerd waren ‘de Zwarte Hen’, ‘Koetshuis Stoutenburg’ en de ‘Tolboomhuisjes’. De laatste werd het winnende object!

2.1

Erfgoedprijs Leusden 2011 – jury rapport

Samengesteld door de jury ‘Erfgoed Prijs Leusden 2009’

Jury rapport m.b.t. de ‘Erfgoed Prijs Leusden 2011’. Genomineerd waren ‘Groot Schuttershoef’, ‘t Brinkje’ en de ‘Hopschuur’. De laatste werd het winnende object!

2.1

Erfgoedprijs Leusden 2014 – jury rapport

Samengesteld door de jury ‘Erfgoed Prijs Leusden 2014’

Jury rapport m.b.t. de ‘Erfgoed Prijs Leusden 2014’. Genomineerd waren de Asschatterkeerkade van Staatsbosbeheer, Boerderij de Kleine Riet van de familie Lozeman en De Boom’ en het Tolhuis / Poorthuis van de familie Leijenhorst. De laatste werd het winnende object!

2.1

Project krant van de Groenhorst school te Leusden

Samengesteld door klas 5 van de Groenhorst

Projectkrant samengesteld naar aanleiding van het 1200 jarig bestaan van Leusden door leerlingen van klas 5 van de Groenhorst over velerlei onderwerpen.

2.1

Programma feestweek 1200 jaar Leusden

Met een voorwoord van Mr. A.H. van der Post

Programmaboekje voor de feestweek van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 juni (Leusden 1200 jaar). Helaas vroegtijdig afgebroken vanwege het plotselinge overlijden van de burgemeester Van der Post.

2.1

Lesbrief Leusden 1200

Samengesteld door: mevrouw M.C.J.A. van Dalen - Koningsbrugge, de heer A.M. van Aken en de heer Drs. R. Polak

Deze lesbrief is bedoeld voor de Leusdense scholen, ter gelegenheid van het 1200 jarig bestaan van Leusden.

2.1

Concept draaiboek Leusden 1200. 3e lezing. Woensdag 1 juni 1977 - zaterdag 11 juni 1977.

Uitgegeven door het Stichtingsbestuur Leusden 1200

Concept draaiboek voor de feestweek t.g.v. het 1200 jarig bestaan van Leusden. Adressen, draaiboeken, terreininrichtingen, plattegronden enzovoorts.

2.1

Lesbrief Leusden 1212

Historische Kring Leusden

Deze lesbrief, voor de Leusdense scholen, is uitgegeven door de Historische Kring Leusden ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Leusden 1212' in oktober 1989. Er wordt voortgeborduurd op de Lesbrief Leusden 1200 uit 1977.

2.1

Leusden 1200/1212 - stukken uit het archief van het secretariaat van de Historische Kring Leusden

Historische Kring Leusden

Correspondentie, rekeningen en krantenknipsels in relatie met de expositie Leusden 1212. Deze expositie van 1989 is eigenlijk een vervolg op de expositie Leusden 1200 (in 1977). Deze laatste werd vroegtijdig afgebroken in verband met het plotselinge overlijden van de toenmalige burgemeester Van der Post.

2.1

Gesprokkeld

Verzameld door J.M. Schouten

Bundel met gedichtjes van en over Achterveld en Achtervelders. Het oudste gedichtje is uit 1741.

2.1

Historische Kring Leusden – Werkgroep Klederdrachten

Mevrouw Rietje Wisman en Mevrouw Trees Noorlander. Bewerkt door Jan van Laar

Na onderzoek door de werkgroep Klederdrachten is gebleken, dat men in Leusden geen specifieke kleding droeg. Meestal werd de Veluwse dracht gedragen. Door huwelijk met meisjes uit de omliggende gemeenten werd hier ook de Soester-, Blaricumse- en Utrechtse dracht gedragen. Rijk geïllustreerd.

2.1

Werkgroep: Klederdrachten

Samengesteld door Rietje Wisman en Trees Noorlander

Foto’s uit vroeger tijd van Leusdense personen in klederdracht met accessoires enzovoorts.

2.1

Werkgroep Klederdrachten II

Samengesteld door mevrouw T. Noorlander

Foto’s uit vroeger tijd van Leusdense personen in klederdracht.

 

 

 

 

2.2

Even serieus, nu gaan we lachen …!

Gerhard te Winkel

De geschiedenis van de in 1971 opgerichte Achterveldse carnavalsvereniging de Puupenkoppen in woord en beeld.

2.2

Knotgroep Leusden 24 jaar

Samensteller Rinze ter Wal

Jaarverslag van de Knotgroep Leusden over het seizoen 2008-2009.

2.2

25 jaar – Knotgroep Leusden 1984 – 2009 (Jubileumuitgave t.g.v. het 25 jarig bestaan)

Samensteller Rinze ter Wal

De leden, het werk en de - altijd - fraaie plekken waar werkzaamheden werden verricht gedurende 25 jaar in Leusden e.o., passeren de revue. Schitterend geïllustreerd. 

2.2

De Hechting - Jubileum uitgave 1949 – 1999 (EHBO Achterveld)

Nationale Bond voor E.H.B.O. afdeling Achterveld

Jubileum uitgave t.g.v. het 50 jarig bestaan van de afdeling. Prominente rol als docenten door de jaren heen voor de bekende huisartsen Braun, Boersema, Koch en Schaeffner.

2.2

R.K. Wit Gele Kruis Achteveld (1929 - 1989)

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, rekeningen, teksten en illustraties over het R.K. Wit Gele Kruis te Achteveld van 1929 tot 1989.

2.2

Tussen pret en prestatie - De cultuur van Leusdense sportverenigingen

Gerhard te Winkel

De Leusdense sportclubs hebben meestal een groot aantal leden, maar de top van de vaderlandse competities wordt niet gehaald. De auteur probeert antwoorden te vinden door zich te verdiepen in de cultuur van een aantal sportverenigingen.

2.2

Een hele toer – De Tour de Junior in ’t goud

Gerhard te Winkel

Het verhaal over het Achterveldse Tour evenement dat al bestaat sinds 1958. Erik Dekker, Roxanne Knetemann, Sjaak Pieterse en vele andere minder of meer bekende wielrenners passeren de revue. Ook lokaal klinkende namen worden uiteraard uitgelicht. 

2.2

v.v. RODA '46 - jubileum uitgave (1946 – 1986) - RODA 40 jaar

Bestuur RODA

Jubileum uitgave van het clubblad van RODA t.g.v. het 40 jarig bestaan in 1986.

2.2

v.v. RODA '46 Jubileumboek

Redactie en samenstelling Ko de Kruijff

In 1996 is het 50 jaar geleden dat RODA werd opgericht en dat wordt gevierd o.a. met deze jubileum uitgave.

2.2

Lidmaatschapskaart tevens toegangsbewijs voor de feestavond van de AMBC Achterveld

Bestuur AMBC

Lidmaatschapskaart tevens toegangsbewijs voor de feestavond van de AMBC Achterveld in de zaal van Óns Gebouw' te Achterveld op vrijdag 1 november 1968 t.g.v. het 10 jarig bestaan van de club.

2.2

Auto-, Motor- en Bromfiets Club Achterveld (1958 – 1983)

Bestuur AMBC

Jubileum nummer van het clubblad van de AMBC uit oktober 1983.

2.2

Achterveld - Uitgegeven vanwege het 40 jarig bestaan van de Achterveldse Auto-, Motor - Bromfietsclub (1958 - 1998)

J.M. Schouten

Uitgegeven vanwege het 40 jarig bestaan van de Achterveldse AMBC (1958 - 1998). Enkele jaartallen: 1958 14 leden, 1973 geen puzzelritten vanwege de benzineschaarste, 1983 op de receptie van de 25 jaar oude AMBC komen 250 personen af, 1994 volgens een telling is de verkeersintensiteit binnen de bebouwde kom van Achterveld per etmaal 41 motorvoertuigen.

2.2

Latent Talent - 20 jaar Programma 1996 / 1997

Uitgegeven door de werkgroep Latent Talent

Voor in het gidsje het cursusaanbod van 1996 / 1997 en achterin de geschiedenis van 20 jaar Latent Talent. In 1976 kwam LT voort uit een initiatief naar aanleiding van de oprichting van Tafel 128 van de Nederlandse Tafelronde.

2.2

A.B.T.B. Achterveld 1932 - 1982

Door Jan Tijmensen en samengesteld door Gijs Hilhorst

Boekje t.g.v. het 50 jarig bestaan van de afdeling Achterveld van de Aarts diocesane Rooms Katholieke Boeren - Tuindersbond. Geïllustreerd met o.a. de zuivelfabriek in Achterveld, de coöperatieve boerenleenbank en handelsvereniging, de melkcursus en de huishoudcursus.

2.2

50 jaar A.B.T.B. Hamersveld (1936 – 1986)

Bestuur A.B.T.B.

Gedenkboek van de Afdeling Hamersveld van de Aarts diocesane Rooms Katholieke Boeren - Tuindersbond t.g.v. het 50 jarig bestaan in 1986. Geïllustreerd.

2.2

Vereniging van postzegelverzamelaars 'De Loupe' Leusden

Onder redactie van D. van der Zee

Verenigingsblad september 1997 van de postzegelverzamelaars uit Leusden met een artikel over de postgeschiedenis van Leusden.

2.2

R.K.S.V. Achterveld Kampioen

Onder redactie van H.P.T. Rutte en H. van de Goes

Verenigingsblad van S.V Achterveld uit het seizoen 1971 / 1972 (het seizoen van het kampioenschap, dus ook het kampioensfeest wordt aangehaald!).

2.2

Het Knallertje

S.V. Achterveld

Verenigingsblad van S.V. Achterveld (april 1991) waarin we kunnen lezen dat Van de Bedum Achterveld naar de titel sleept!

2.2

Jeugdvoetbal r.k.s.v. 'Achterveld' 40 jaar

Jeugdcommissie S.V. Achterveld

Het stencil is de toernooikrant van het jeugdvoetbal in 1986.

2.2

S.V. Achterveld 50 jaar 1946 – 1996 (Een complete beschrijving van oprichting tot heden)

J.M. Schouten

Uit het boek blijkt dat H. Schouten de oprichter van de voetbal vereniging is. Dat een voetbal vereniging in 1946 niet alleen een trainer nodig heeft maar ook een geestelijk adviseur (kapelaan Andringa). Dat de familie De Vette een echte voetbal familie is en dat door de halsstarrige houding van de KNVB er in 1995 een dames zaalvoetbal elftal ontstond.

2.2

Sport in Achterveld 1947 - 2000

J.M. Schouten

De bundel handelt hoofdzakelijk over het voetbal op Achterveld van 1947 tot 2000. Een greep uit de inhoud: In 1947 is de uitslag van Achteveld tegen OKÉ (Nijkerk) 2 - 0, in 1954 schakelt de voetbalclub over van zwarte broek / oranje shirt op witte broek / oranje shirt, in 1958 blijkt Jan van Jan van Jop van Burgsteden een bekende rugby speler in Nieuw Zeeland en in 1975 scoort Lia van Kerkhof haar 100ste doelpunt!

2.2

R.K. Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk - Achterveld

Samengesteld door Cees Blom, Johan van Dijk, Wout van Hamersveld, Wim Wouters sr. En Siem van Wieringen. Onder eindredactie van J.M. Schouten

Deze geïllustreerde bundel t.g.v. het 60 jarig bestaan van DWS neemt ons mee vanaf de tweedehands instrumenten uit 1935 tot aan het muziek instrumentarium ter waarde van fl. 150.000,-- in 1995.

2.2

Leusden Toen 1985 – 1991

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 1985 tot en met 1991. Voor de inhoudsopgave zie de website

2.2

Leusden Toen 1992 – 1994

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 1992 tot en met 1994. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Leusden Toen 1995 – 1998

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 1995 tot en met 1998. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Leusden Toen 1999 – 2002

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 1999 tot en met 2002. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Leusden Toen 2003 – 2006

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 2003 tot en met 2006. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Leusden Toen 2007 – 2011

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 2007 tot en met 2011. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Leusden Toen 2012 – 2015

Historische Kring Leusden

Ingebonden nummers van het periodiek Leusden Toen van de Historische Kring Leusden. Het betreft de jaargangen 2012 tot en met 2015. Voor de inhoudsopgave zie de website.

2.2

Fokvereeniging Achterveld en omstreken (1919 - 1984)

Fokvereeniging 'Ons Belang' Stoutenburg en omstreken (1946 - 1977)

J.M. Schouten

Bundel krantenknipsels, teksten en illustraties m.b.t. de Fokvereniging Achterveld en omstreken (1919 - 1984) en de Fokvereniging 'Ons Belang' Stoutenburg en omstreken (1946 - 1977).

2.2

Van Boekenkist tot Bibliotheek (1906 - 2006) Honderd jaar Bibliotheek Achterveld

Joep van Burgsteden & Gerrit van Bekkum

De geschiedenis van één van de vele Achterveldse verenigingen.

2.2

DVD 7 Musical

Historische Kring Leusden

DVD met een musical van de NCVB. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

 

 

 

 

2.4

Eemlandse klappers - Dopen R.K. parochie Hamersveld 1695 -1811 (deel 2)

J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister van de R.K. parochie te Hamersveld over de periode 1695 - 1811. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

2.4

Eemlandse klappers (deel 3) - Dopen RK parochie Achteveld 1674 -1811

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het doopregister van de R.K. parochie te Achterveld over de periode 1674 - 1820. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

2.4

Eemlandse klappers (deel 4) - Huwelijken Leusden en Stoutenburg tot 1811. Dopen Gereformeerde Gemeente Leusden 1789 -1809

Bewerkt door J.H.M. Putman

De gegevens in deze klapper zijn ontleend aan het huwelijk en doop register van de Gereformeerde Gemeente van Leusden over de periode 1789 - 1809. Het is o.a. een genealogisch naslagwerk.

2.4

Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden

Samengesteld door W. Bos op verzoek van de kerkvoogdij

Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden tot 1975.

2.4

Supplement van de inventaris van het oud archief der Hervormde Gemeente Leusden

Samengesteld door W. Bos op verzoek van de kerkvoogdij

Supplement op de inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden tot 1979.

2.4

Inventaris van het nieuw - archief der Hervormde Gemeente Leusden

Samengesteld door W. Bos op verzoek van de kerkvoogdij

Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden tot 1981.

2.4

Inventaris van het nieuw - archief der Hervormde Gemeente Leusden

Samengesteld door W. Bos op verzoek van de kerkvoogdij

Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden tot 1987.

2.4

Inventaris van het nieuw - archief der Hervormde Gemeente Leusden

Samengesteld door W. Bos op verzoek van de kerkvoogdij

Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Leusden tot 1993.

2.4

Kerkelijk Reglement (Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke eigendommen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leusden)

--

Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke eigendommen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leusden uit 1913.

2.4

Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig zelfstandig bestaan der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leusden (16 december 1828 - 1928)

Uitgave van boekdrukkerij G.J. van Amerongen & Co (Amersfoort)

De president kerkvoogd J.A.A.H. de Beaufort begint dit boekje met de algemene geschiedenis van Leusden, gevolgd door die van de Nederduits Hervormde Gemeente van 1828 tot 1928. Het boekje eindigt met op schrift gestelde toespraken van drie van de twaalf dominees die in genoemde eeuw de Nederduitse gemeente voorgingen (Ds. Schallenberg, Ds. De Visser -later minister- en Ds. Barger). Geïllustreerd met o.a. foto's van de voorgangers der gemeente.

2.4

De H. Jozefkerk 50 jaar 2 en 3 juli 1983

Commissie '50 jaar kerk'

Programma t.g.v. het 50 jarig bestaan van de R.K. kerk in Achterveld. Programma onderdelen zijn o.a.: een herdenking van de overledenen, aanbieding van het parochie geschenk, bouw houtdorp, diverse missen enzovoorts.

2.4

Rooms Katholieke Parochie Achteveld (Pontificale eucharistieviering bij de opening van het 300 - jarig bestaansfeest)

--

Liturgie van de Pontificale eucharistieviering bij de opening van het 300 - jarig bestaansfeest van de Parochie Achterveld op 25 augustus 1974.

2.4

De Katholieke Kerk in Leusden ca. 1000 - ca. 1980

Drs. Leonie van Beckum

In dit boek wordt het katholicisme en alles wat hier mee samenhangt vanaf het ontstaan van de parochie in het kerspel Leusden (rond 1050) tot in het heden gevolgd. De reformatie in 1580, het Utrechtse schisma van omstreeks 1700, gelijkberechtiging van godsdienst (1790 - 1880), het rijke Roomse leven (1880 - 1945) en Leusden als groeistad (na de tweede wereldoorlog) vormen de rode draad in het boek.

2.4

Rooms Katholieke Parochie Achteveld (deel I)

J.M. Schouten

Geschiedenis van de Rooms Katholieke Parochie Achteveld tot in de 18e eeuw.

2.4

R.K. Parochie Achte(r)veld 1674-1932

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1674 tot 1932.

2.4

R.K. Parochie Achte(r)veld 1932-1974

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1932 tot 1974.

2.4

R.K. Parochie Achte(r)veld 1974-1997

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1974 tot 1997.

2.4

Priesterzonen en Broeders Zusters van de Parochie Sint Joseph te Achteveld

J.M. Schouten

Uit dit boek blijkt dat er zeer veel zonen en dochters van Achtervelders en Stoutenburgers op de een of andere manier hun roeping vonden in het Rooms Katholieke geestelijk leven.

2.4

Statie Barneveld - Achteveld 1674 - 1855 (deel 1)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1674 tot 1855. Pastors in deze periode waren o.a. Van Houten, Holthüijsen, Storm en Koch.

2.4

Statie Barneveld - Achteveld 1674 - 1855 (deel 2)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1674 tot 1855. Pastors in deze periode waren o.a. Bernholtz, Siverdus en Hundertmark.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 3)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoor in deze periode was o.a. Van Geijn.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) (deel 4)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoors in deze periode waren o.a. Wittebol en De Haan.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 5)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoor in deze periode was o.a. Van Wagenberg.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 6)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoors in deze periode waren o.a. Moes en Rentinck.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 7)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoors in deze periode waren o.a. Rentinck.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 8)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoor in deze periode was o.a. Smeets.

2.4

Statie Achteveld 1674 – 1855 (Parochie Achterveld af 1855) - (deel 9)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld vanaf 1674. Pastoor in deze periode was o.a. Van den Hurk.

2.4

Kapelaans der Parochie Achte(r)veld 1861 - 1965 (deel 1)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1861 - 1965.

2.4

Kapelaans der Parochie Achte(r)veld 1861 - 1965 (deel 2)

J.M. Schouten

Rooms Katholiek geestelijk leven in Achterveld van 1861 - 1965.

2.4

Parochiegids H. Josef Achterveld

Uitgegeven door de parochieraad en pastores

Een gidsje met de gegevens over het kerkelijk leven en het rijk geschakeerde verenigingsleven in de parochie van Achterveld

2.4

Parochiegids R.K. Parochie St. Jozef Leusden 1988 / 1989

Parochiebestuur

Een gidsje uit 1988 - 1989 over de St. Jozef parochie. Schematisch overzicht van de parochie, pastores, parochie vergadering, parochiebestuur, liturgie en oecumene.

2.4

Barneveld en Achteveld

onbekend

Een bundeltje over het de kerkgeschiedenis van Barneveld en Achte(r)veld vanaf 1000 n. Chr. tot aan de eerste Wereldoorlog.

2.4

Een missionarisleven in brieven – Willem van Bekkum, Indië 1936 - 1998

Bezorgd door Marie – Antoinette Willemsen

Een verzameling brieven die een missionaris aan zijn Achterveldse familie schreef van 1936 tot aan zijn dood in 1998. Het geeft een goed beeld van het missiewerk in de 20e eeuw. Achterveld zelf komt slechts marginaal in beeld. Geïllustreerd.

2.4

Chronik der Filiale Hamersveld St. Ansfridus – Stift (18 Januar 1898 - 14 September 1940) (Deutsche Version)

H.Th. Hormann

Fotokopie van de in het Duits gestelde en met de hand geschreven kroniek van 1989 tot 1941 van de St. Ansfridus Kloostergemeenschap te Hamersveld. Met een dankwoord aan zuster Imelda die behoorde tot de laatste bewoners van Huize Sint Ansfridus.

2.4

Kroniek van Huize Sint - Ansfridus te Hamersveld (18 januari 1898 - 14 september 1940)

H.Th. Hormann

Nederlandse vertaling van de fotokopie van de in het Duits gestelde en met de hand geschreven kroniek van 1989 tot 1941 van de St. Ansfridus Kloostergemeenschap te Hamersveld. Met een dankwoord aan zuster  Imelda die behoorde tot de laatste bewoners van Huize Sint Ansfridus.

2.4

Kroniek van Huize Sint - Ansfridus te Hamersveld (1 januari 1941 - 10 januari 1981)

H.Th. Hormann

Fotokopie van de in het Nederlands gestelde en met de hand geschreven kroniek van 1941 tot 1981 van de St. Ansfridus Kloostergemeenschap te Hamersveld. Met een dankwoord aan zuster  Imelda die behoorde tot de laatste bewoners van Huize Sint Ansfridus. Geïllustreerd.

2.4

Kroniek van Huize Sint - Ansfridus te Hamersveld (met bijlagen) - 10 januari 1981 - 21 februari 1996

H.Th. Hormann

Fotokopie van de in het Nederlands gestelde en met de hand geschreven kroniek van 1981 tot 1996 van de St. Ansfridus Kloostergemeenschap te Hamersveld. Met een dankwoord aan zuster  Imelda die behoorde tot de laatste bewoners van Huize Sint Ansfridus. Geïllustreerd en met bijlagen.

2.4

Het Franciscaans Milieuproject - Gemeenschap Spiritualiteit & Natuur

Bette Westera, Guy Dilweg, Thea Vermeiren

Het wat en waarom van het Franciscaans Milieuproject op landgoed Stoutenburg.

2.4

God’s Weldaden Herdacht

Ed. U. Schallenberg

Gedachteniswoord, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 25 – jarige evangeliebediening, den 3 den december 1922 door Ed. U. Schallenberg (Nederlands Hervormd predikant te Leusden)

2.4

Oud en Nieuw

Dr. C. H. van Rhijn

Gedachtenisrede, uitgesproken voor de Hervormde Gemeente te Leusden, den 11den November 1900, door Dr. C.H. van Rhijn.

2.4

Dr. J. Th. de Visser – Een nationale figuur

Q.A. de Ridder (met een voorrede van zijne excellentie Jhr. Mr. D. J. de Geer)

Biografie over wijlen Z. Ex. Dr. J. Th. de Visser (minister van Staat). Van 1880 tot 1884 bediende deze dominee de Leusdense gemeente. Volgens zijn biograaf de ‘gelukkigste’ jaren.

 

 

 

 

2.5

Het verleden van de kerkgebouwen der Hervormde Gemeente te Leusden. Bij het 150-jarig bestaan van de dorpskerk.

Samengesteld door W. Bos

In 1978 (uitgave van het boekje) bestond de Dorpskerk in Leusden -zuid 150 jaar. Het kerkgebouw is in gebruik bij de Hervormde gemeente. Uiteraard ontbreekt een lijst van predikanten niet. Geïllustreerd.

2.5

Het orgel van de St. Jozefkerk in Leusden-C

A.J. van Kooij

In 1985 heeft de heer Van Kooij, die toen al dertig jaar het orgel van de katholieke St. Jozefkerk bespeelde, uitgezocht hoe oud het was, wie het gebouwd heeft, welke 'stemmen' er in zitten en de geschiedenis ervan.

2.5

De bespotting van Christus – van Gerrit Louwerenz van Stellingwerff – Een zeventiende eeuws altaarstuk herontdekt

Annelies Frequin – masterstudent Kunstgeschiedenis Nieuwere tijd Universiteit van Amsterdam

In 1989 werd in de St. Jozefkerk in Achterveld een bijzondere vondst gedaan. Het bleek te gaan om een belangrijk schilderwerk. Frequin schreef in 2015 over dit schilderij een Scriptie. Het schilderij hangt nu overigens (in bruikleen) in de St. Pancratiusbasiliek in Tubbergen.

2.5

De Parochiekerk van de H. Jozef te Achterveld 1933 - 1983

W. Jansen, emeritus Pastoor

Boekje uitgegeven t.g.v. het 50 jarig bestaan van de R.K. kerk te Achterveld met o.a. foto's van het exterieur en interieur van de oude kerk die vanwege bouwvalligheid in 1933 werd vervangen door de huidige kerk.

2.5

De Sint Josephkerk te Achteveld (U)

G. van den Hurk

Een in 1951 uitgegeven boekje over de R.K. Sint Josephkerk te Achteveld. Veel foto's van het interieur en de diverse liturgische gebruiksvoorwerpen.

2.5

Sint Jozef Kerk Achterveld – Een monument voor de toekomst

Annelies Barendrecht

De geschiedenis van het Rooms Katholicisme en de R.K. kerk in het centrum van Achterveld. Zieleherders zoals Storm, Van Geyn en Rentinck passeren de revue, maar ook de kunst in de kerk zoals een beeldje van Johannes de Doper, de altaren, de trouwbank, de monstrans en een tapijt in het liturgische centrum

2.5

R.K. parochiekerk van de Heiligen Jozef

Drs. Nienke Berrens

Rapportage n.a.v. een onderzoek naar de kerk en de artistieke aankleding van de St. Jozefkerk te Achterveld. Behalve een stukje Achterveldse kerkgeschiedenis en bouwhistorie van de kerk is ruime aandacht voor de glas-in-lood ramen en de kruiswegstaties van de kunstenaar Charles Eyck.

2.5

De kerk en toren van Oud - Leusden

Truus Brandsma en Jos Stöver. Uitgegeven door de gemeente Leusden i.s.m. de Historische Kring Leusden

In dit boekwerkje wordt, vanaf ver voor 777, de geschiedenis vertelt van Oud - Leusden en met name, vanaf ± 1300 de geschiedenis van de verdwenen kerk en de nu nog bestaande toren van deze kerk (inclusief plattegronden en tekeningen).

 

 

 

 

2.6

Van grafheuvel tot columbarium. De geschiedenis van de begraafplaatsen en het begraven in Leusden.

W. Bos

In 1878 gaan 5 notabelen uit Amersfoort en Barneveld de Leusderheide op om de 'heuvels die hier en daar' voorkomen eens nader te 'bekijken'. Ze vinden eeuwenoude grafheuvels en hiermee begint Wim Bos zijn boek. Verder lezen we dat de oudste nog bestaande begraafplaats in onze gemeente met de naam 'Oud Leusden' ruim 1200 jaar oud blijkt te zijn. Voorts wordt gemeld dat de Rooms Katholieke begraafplaats te Leusden-centrum in 1823 is ingewijd, dat de Achterveldse Rooms Katholieken er al een hadden in 1818 en dat er ook nog een geheimzinnig kerkhofje aan de Emelaarseweg ligt met de schitterende naam Vilderskerkhof!

2.6

Informatie gids begraafplaats 'Oud -Leusden'

Gemeente Leusden

Dit informatie boekje gaat over de Algemene Begraafplaats van de gemeente Leusden.

2.6

Kind van het Ereveld

Remco Reiding

Het boek beschrijft de zoektocht naar nabestaanden van overleden Russische krijgsgevangen die begraven liggen op het Russische Ereveld op begraafplaats Rusthof. Veel van deze doden zaten in de tweede wereldoorlog gevangen in het nabij gelegen Kamp Amersfoort. Met overzichtskaarten en illustraties.

2.6

Het Vilderskerkhofje

Max Voskuilen

Een adviesrapport voor het ontwerp van het Vilderskerkhofje aan de Emelaarseweg i.o.v. de Gemeente Leusden uit 2015. Er zijn hier slechts enkele personen begraven geweest. Ene Hendrik Raspers, Cobus Lobel en  Willem de Rijke (Lijke). Tijdelijk werden er ook gesneuvelden begraven in W.O. II: Van Heumen en Velema.

 

 

 

 

2.7

Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte

E. van Everdingen

In 1913 kocht Amersfoort de grond waar de school nu op staat van de gemeente Leusden. Omstreeks 1916 werd het terrein in erfpacht uitgegeven aan wat later ook bekend zou worden onder de naam 'de Queeste'. Het boekje beschrijft niet alleen de geschiedenis van 1916 tot 1976 maar ook het cursus aanbod door de jaren heen (wat dacht u van 'Die ethik der Bhagavadgitâ' of 'het denken der Stoïcijnen'!), statuten en de diverse bestuurders. Geïllustreerd.

2.7

Catalogus van documenten en curiosa uit de begintijd (Ter gelegenheid van het jubileum 1916 – 1996) Internationale School voor Wijsbegeerte

Erik Heijerman

Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van de Internationale school voor wijsbegeerte aan de Dodeweg is deze bundel samengesteld uit illustraties (waaronder interessante interieur foto's en tekeningen), herinneringen, anekdotes enzovoorts uit de begintijd (tot ± 1925).

2.7

Geschiedenis van het onderwijs in de negentiende eeuw in Leusden en Stoutenburg

G. van Leeuwen

Geschiedenis van het onderwijs in de negentiende eeuw in Leusden en Stoutenburg.

2.7

75 jaar Katholiek onderwijs Achterveld 1912 - 1987

Uitgegeven door het Comité 75 jaar katholiek onderwijs en onder redactie Greet Burgers - van Dijk, Willy Tolboom - van Middelaar, Joost Coenen en Hennie Kelder

Jubileumboek uitgegeven t.g.v. het 75 jarig jubileum van het Katholiek onderwijs in Achterveld. Veel klassenfoto's.

2.7

Honderd jaar Katholiek Onderwijs in Leusden

W. Bos onder auspiciën van de Stichting Katholiek Onderwijs Leusden

De geschiedenis van het Leusdense R.K. onderwijs. De schrijver signaleert enkele markante momenten in de geschiedenis hiervan. T.w. 1898 (oprichting R.K. school Hamersveld), 1912 (oprichting R.K. school Achterveld), en 1969 (samenvoeging Stoutenburg en Leusden).

2.7

Historie van de ’Klimrakker’

Opgetekend door José Huurdeman

Historie van de R.K. basisschool de ’Klimrakker’ van 1898 tot op heden, inclusief een lijst met alle schoolhoofden .

 

 

 

 

2.8

Oude schoolgebouwen in Leusden

W. Bos (uitgave van de gemeente Leusden i.s.m. de Historische Kring Leusden)

In dit boekje met afbeeldingen passeren achtereenvolgens de Til, de Moespot, Don Bosco, de Queeste, de bewaarschool aan de Ooievaarshorsterweg en de openbare school met meestershuis aan de Ooievaarshorsterweg de revue.

2.8

50 jaar Oud leerlingen-bond Don Bosco Leusden

M. van den Eventuin

Een terugblik op 50 jaar Don Bosco / Leusderend. De voormalige buitenplaats die uitgroeide via een SS opleidingsinstituut en een LTS, tot het bedrijven park anno 2010.

2.8

Don Bosco

P.B.N. van Luyn

Voor toekomstige paters (de orde van Salesianen van Don Bosco) werd in 1937 - in de villa Leusderend - een primaire priesteropleiding (klein seminarie) gestart. In de volksmond heette de villa al gauw Don Bosco. In het boekje ‘Don Bosco’ krijgt deze naamgever een gezicht. 

2.8

R.K. School Achteveld

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, teksten en illustraties m.b.t. het onderwijs in Achterveld van 1791 tot 1987. Er is een Roomse Bijschool, een naai -, brei -, en bewaaarschool, de R.K. lagere school St. Jozef, de V.G.L.O., de R.K. basisschool 'Onze Wereld' en kleuterschool 'Hummeltjeshonk'.

2.8

Jubileumboek – 90 jaar Katholiek onderwijs St. Jozefschool – Achterveld 1912 - 2002

Jaap Schouten en Jos Koot met een voorwoord van burgemeester Cees Jan de Vet

Jubileumboek over 90 jaar Katholiek onderwijs aan de St. Jozefschool in Achterveld (1912 – 2002). Geïllustreerd met o.a. vele klassenfoto’s.

2.8

1912 – 2012 100 jaar Katholiek Onderwijs Achterveld

Onder redactie van Sam Looseman en met een voorwoord van Burgemeester Mw. Drs. Annemieke Vermeulen

Jubileumboek t.g.v. 100 jaar katholiek onderwijs in Achterveld.

2.8

Feestkrant ter gelegenheid van de officiele opening van de 5e PC school in Leusden 'de Holm' (18 november 1981)

--

Feestkrant ter gelegenheid van de officiële opening van de 5e Protestants Christelijke school in Leusden 'de Holm' op 18 november 1981. We kunnen lezen dat er in de beginperiode 'geschoold' werd in het St. Ansfridushuis en boerderij de Johanneshoeve en het 'Smoushous'.

2.8

Christelijke School en Openbare School Stoutenburg

J.M. Schouten

Bundel met teksten en krantenknipsels over de het onderwijs in Leusden.

2.8

Feestuitgave schoolkrant – 12 ½ jarig jubileum Rossenbergschool – 12 en 13 juni 1981

Onder redactie van Arda Akkermans, Rietje Jacobs en Hetty Malmberg

Feestuitgave  van de schoolkrant van de Rossenbergschool. De uitgave betreft het 12 ½ jarige jubileum van de school op 12 en 13 juni 1981.

 

 

 

 

2.9

Oude ruimten - nieuwe sfeer.

Geschreven door de Provinciale Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering i.o.v. B en W van Leusden

Een onderzoek naar de behoefte aan sociaal - culturele accommodatie in Leusden Centrum anno 1975.

2.9

Achterveld 600 (1382 – 1982)

Stichting Achterveld 600

Programmaboekje van de feestweek van 27 augustus tot 5 september 1982 ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van Achterveld. Met een voorwoord van Prins Berhard.

2.9

’t Zustertje – Van Paardenstal tot Restaurant

José Huurdeman

’t Zustertje - ook wel Ansfridushuis - is nauwelijks te categoriseren, want het heeft vele functies gehad. Maar het was door de jaren heen wel verbonden met het straatbeeld aan de Hamersveldseweg. Hier stonden namelijk naast elkaar de kosterswoning, de kerk, ’t Ros Beijaart, ’t Zustertje en het klooster Sint Ansfridus.