VERSIE 1 JANUARI 2017

RUBRIEK

TITEL

AUTEUR / INITIATOR

BIJZONDERHEDEN

1.1

Leusden in 1832 – Grondgebruik en eigendom (Tekst)

Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht onder eindredactie van D.J. Wijmer

In 1832 is het Kadaster ingevoerd. Daartoe werd na landelijke opmeting en tenaamstelling een administratie opgezet. In dit deel worden de diverse methodieken van opmeten en de historische administratie en de administratie uit 1832 verduidelijkt. Vervolgens volgt voor de gemeente Leusden een opsomming van perceelgrootte, gebruik, gebruikers enzovoorts.

1.1

Leusden in 1832 – Grondgebruik en eigendom (Kaarten)

Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht onder eindredactie van D.J. Wijmer

In 1832 is het Kadaster ingevoerd. Daartoe werd na landelijke opmeting en tenaamstelling een administratie opgezet. In dit deel wordt op 31 kaarten verwezen naar bovengenoemde administratie.

1.1

Verslag vegetatieonderzoek Park Princenhof Leusden

Opdrachtnemer: KNNV afdeling Amersfoort e.o.

I.o.v. de gemeente Leusden heeft de afdeling Amersfoort e.o. van de KNNV een vegetatieonderzoek in het Park Princenhof te Leusden gedaan. Het onderzoek is neergelegd in dit verslag.

1.1

Park Princenhof - Lente en Zomer

Stichting Comité Milieuzorg Leusden & Openbare Werken, afdeling Plantsoenen van de Gemeente Leusden

Beschrijving van het natuurpad door het noordelijke en het zuidelijke deel van het Park Princenhof in Leusden Centrum. Beschreven zijn de seizoenen lente en zomer.

1.1

Park Princenhof - Herfst en Winter

Stichting Comité Milieuzorg Leusden & Openbare Werken, afdeling Plantsoenen van de Gemeente Leusden

Beschrijving van het natuurpad door het noordelijke en het zuidelijke deel van het Park Princenhof in Leusden Centrum. Beschreven zijn de seizoenen herfst en winter.

1.1

Ecohydrologisch herstelplan Groot Zandbrink

Document vrijgegeven door ir. Esther Bosman

Eindrapport m.b.t. een ecohydrologisch herstelplan voor het natuurterrein Groot Zandbrink gericht op het vergroten van het areaal Blauwgrasland met basen minnende plantensoorten.

1.1

Den Treek – Henschoten in kaart gebracht. Verhaal aan de hand van oude ansichten

Drs. Jan Carel van Dijk

Aan de hand van oude ansichten wordt de omgeving van Den Treek – Henschoten getoond. Huize Laanzicht, de St. Hubertusjacht, Huize de Boom, ’t Schoutenhuis, Schutterhoef, Leusderend, Don Bosco, Café Bergzicht, Constantiahoeve, de Pyramide, de koepel van Stoop, een artesische put, Ingeborg, Kamp Waterloo, het Hazenwater, Rusthof, de Boskamp. Het staat allemaal afgebeeld op een ansicht!

1.1

Leusden toen en nu

Jan Carel van Dijk & Frans van Loenen

In 40 afbeeldingen met teksten wordt het veranderende dorpsbeeld van Leusden e.o. in de afgelopen 100 jaar in beeld gebracht.

1.1

Leusderkwartier – Een wandeling door het verleden

Ton Blom

Tot 1917 hoorde grote delen van deze wijk tot Leusdens grondgebied. Bekende namen in het boek zijn de Leusderweg, de infanteriekazerne (Juliana van Stolberg kazerne), de molen van Nefkens dan wel windkorenmolen ‘De Gunst’, het Monnikenpad, ’t villa het Zwarte bergje, hofstede het Witte Bergje, het Trekerbergje, boerderij De vier Morgen, Lisidunaschool (de Klompenschool van meester Pieter Keete), het Kozakkennest, villa de Remmerskamp, Boerderij tuindorp, Dool om Bergh, ’t Kraaiennest en Huize Zandbergen.

1.1

Het Leusderkwartier zoals het was

Leen ter Horst en Mien ter Horst - Van de Rotte

Een geïllustreerd boekje (tekeningen) over het verleden van de Amersfoortse wijk met de naam 'Leusderkwartier'. Tot 1 januari 1917 behoorde deze wijk grotendeels bij Leusden.

 

 

 

 

1.2

150 jaar Boeren in Achterveld en omgeving (1860 – 2010)

Samenstellers: Gerrit van Bekkum, Joep van Burgsteden, Leen Keizer, Wim van Nimwegen, Greetje Rond – Hildebrand, Gerrit Tijmensen

Een overzicht van het wel en wee van boerengezinnen, boerderijen, geloof, mechanisatie en coöperatie in het Achterveldse. Rijk geïllustreerd. Ook voor genealogisch onderzoek.

1.2

Cultuurhistorisch rapport Groot Zandbrink

Lia van Burgsteden i.o.v. Hans Veurink

In dit rapport komen aan bod het landschap, de historie en de boerderij en het boerenbedrijf Groot Zandbrink. Stichting De Boom is eigenaar van de boerderij en wordt derhalve ook uitgelicht. Zo komt ook de Postweg, waar het boerenbedrijf aan ligt, aan bod.

1.2

Leusdense boerderijen op de kaart. Een tocht door Asschat, Snorrenhoef, Achterveld, Stoutenburg en Hamersveld.

Lia van Burgsteden en Wout van Kooij

Vrijwel alle boerderijen in Asschat, Snorrenhoef, Achterveld, Stoutenburg en een deel van Hamersveld worden vanuit historisch en hedendaags perspectief belicht en aangevuld met veel beeldmateriaal (inclusief een topografische kaart met de ligging van de boerderijen).

1.2

Leusdense boerderijen op de kaart. Een tocht door: Hamersveld, Voskuilen, Leusbroek, Heetveld, Den Treek, Lockhorst en Heiligenberg.

Wout van Kooij en Lia van Burgsteden

Vrijwel alle boerderijen in een deel van Hamersveld, Voskuilen, Leusbroek, Heetveld, Den Treek, Lockhorst en Heiligenberg worden vanuit historisch en hedendaags perspectief belicht en aangevuld met veel beeldmateriaal (inclusief een topografische kaart met de ligging van de boerderijen).

1.2

Van “de Moff” tot “de Kromme Steert” - Leusbroek

W. Bos

In dit boekwerk neemt Wim Bos ons mee in de historie van de boerderijen van Leusbroek (Bieshaar, Vrijhoef, Pothsland, Burgwal, Heuvel, Mof, Drift, Middenbroek, ’t Hek, Sandbrink, Nachtegaal, Vicariënerf, ’t Zwaantje, de Pol, de Haar,  het Eind, ’t Witje, Pilaar en de Kromme Staart).

1.2

Geschiedenis van enkele boerderijen in Snorrenhoef

W. Bos

In dit boekwerkje beschrijft Wim Bos de geschiedenis van de buurtschap Snorrenhoef en in het bijzonder die van een aantal boerderijen gelegen aan de Postweg (Droffelaar, Hardeveld en ’t Hoendersnest. Ook het begrip Vicarie wordt uit de doeken gedaan. Namen, dus ook bruikbaar voor genealogen, jaartallen en gebeurtenissen zijn door Wim Bos na lang en intensief speurwerk aan de archieven ontworsteld. Het boekwerkje is geïllustreerd met kaarten en foto’s.

1.2

Donkelaar Klein en Kaal

W. Bos

Vanaf de 16e eeuw tot aan de Franse tijd bestonden er kleine bestuurseenheden die men 'gerechten' noemde. Donkelaar was zo'n gerecht en vormde, hoewel het niet aan Leusden grensde, tezamen met 6 andere gerechten een bestuurlijke eenheid (Leusden c.s.). Het gerecht Donkelaar bestond uit een handvol boerderijen. De schrijver beperkt zich echter tot de belangrijkste, namelijk Donkelaar (ook wel Klein Donkelaar) en Klein Donkelaar (ook wel Kaal Donkelaar). In het boek zijn veel oude handschriften opgenomen. Ook interessant voor genealogen.

1.2

Aan het Heetveld. Geschiedenis van Loef, Groot Loevezijn en Klein Loevezijn.

W. Bos

Van meer dan 10.000 jaar geleden tot in het heden wordt beschreven hoe het Heetveld zich heeft ontwikkeld qua landschap, bebouwing en bewoning. Centraal staan de boerderijen Loef, Groot Loevezijn en Klein Loevezijn. Maar ook op genealogisch gebied kan men zijn hart ophalen in dit boekwerk (o.a. familie Scheltus). Geïllustreerd.

1.2

Ruitenbeek. Een oude hoeve in Leusden.

W. Bos

In dit boekwerk wordt ons de geschiedenis geschetst van de boerderij Ruitenbeek aan de hand van leenregisters, kohieren van het oudschildgeld, notariële akten enzovoorts. Leenmannen, pachters en eigenaars passeren de revue. Ook komen de boerderij het Beekhuisje en de Grift nog ter sprake. Geïllustreerd.

1.2

De Bieshaar. De oorsprong van Leusden - Zuid

W. Bos

In dit boekwerk wordt ons de geschiedenis geschetst van de boerderij de Bieshaar aan de hand van leenregisters, kohieren van het oudschildgeld, notariële akten enzovoorts. Leenmannen, pachters en eigenaars passeren de revue. Geïllustreerd.

1.2

De Kleine Bieshaar en zijn bewoners

H.A.J. Hofland

Jeugdherinneringen van de schrijver aan de boerderij de Kleine Bieshaar gelegen aan de Tabaksteeg in de jaren 1950 – 1960.

1.2

Tussen Bavoort en Den Treek. De geschiedenis van Bavoort / De Hen, De Bruine Haar, 't Veentje, Ooievaarshorst, De Ganzenkuil.

W. Bos

In 1334 was er sprake van 'Badenvorde en de Treke aan de Beke'. Vanaf die tijd neemt de schrijver ons mee door de geschiedenis van Bavoort / De Hen, De Bruine Haar, 't Veentje, Ooievaarshorst en De Ganzenkuil.

1.2

Geschiedenis van Vrijhoef Leusderbroek

W. Bos

De geschiedenis van de – nu nog bestaande – boerderij Vrijhoef aan de Arnhemseweg 85. En die geschiedenis gaat mogelijk terug tot aan het begin van de 14e eeuw! Geïllustreerd.

1.2

De Hamersveldseweg door de eeuwen heen

W. Bos

De Hamersveldseweg was ooit de enige en belangrijkste noord – zuid verbinding van Leusden. In dit boek passeren de geschiedenis van deze weg en de meest belangrijke bebouwing de revue. Extra aandacht is er voor de boerderijen De Hemel, De Hel, Het Vagevuur, Wildenburg en Weijl.

1.2

De oude ‘Horst’ boerderijen

W. Bos

De historie van Groot Krakhorst, Klein Krakhorst, Nieuw Krakhorst, Midden Krakhorst en Hakhorst. Vanwege de uitgebreide familie geschiedenissen ook bruikbaar voor genealogen. Geïllustreerd.

1.2

Gemeentelijke inventarisatie m.b.t. boerderijen en andere bewoningen langs de Hamersveldseweg, Schoolsteeg, Horsterweg, Zwarteweg en Cohensteeg.

Gemeente Leusden

De inventarisatie is uitgevoerd voor de aanvang van de grootschalige nieuwbouw in de gemeente Leusden. Het is een beschrijving van de belangrijkste bewoningen aan de Hamersveldseweg, Schoolsteeg, Horsterweg, Zwarteweg en Cohensteeg.

1.2

Werkgroep bestemming oude boerderijen - 1975

--

Brieven, notulen, enzovoorts van de ‘Werkgroep bestemming oude boerderijen’, die in 1975 werd ingesteld om het College van B & W te adviseren hoe moest worden omgegaan met oude boerderijen die op plaatsen stonden van geplande woningbouw. Wordt niet uitgeleend en mag niet gekopieerd worden.

1.2

Rapport bevattende de uitgangspunten, de doelstellingen en de streefdata voor de bestemming van een aantal oude boerderijen in Leusden - Centrum

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden in 1974. Het bevat de uitgangspunten, de doelstellingen en de streefdata voor de bestemming van een aantal oude boerderijen in Leusden - Centrum. Het vormt een geheel met de, ook in de bibliotheek aanwezige, rapporten van de individuele boerderijen.

1.2

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Midden Krakhorst'.

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Midden Krakhorst' liggende aan de Bolderikhof 19 te Leusden - Centrum (boerderij A). Het rapport is in 1975 uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden en bevat de ligging, plattegrond en beschrijving van de boerderij als mede een bestemmingsadvies.

1.2

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Groot Krakhorst'.

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Groot Krakhorst' liggende aan de Bolderikhof 18 te Leusden - Centrum (boerderij B). Het rapport is in 1974 uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden en bevat de ligging, plattegrond en beschrijving van de boerderij als mede een bestemmingsadvies.

1.2

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Hakhorst'.

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Hakhorst' liggende aan de Waarden 25a te Leusden - Centrum (boerderij C). Het rapport is in 1974 uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden en bevat de ligging, plattegrond en beschrijving van de boerderij als mede een bestemmingsadvies.

1.2

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Nieuw Langebeek'.

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Nieuw Langebeek' liggende aan de Hamersveldseweg 77 te Leusden - Centrum (boerderij F). Het rapport is in 1974 uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden en bevat de ligging, plattegrond en beschrijving van de boerderij als mede een bestemmingsadvies.

1.2

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Munnikhove'.

Werkgroep bestemming oude boerderijen

Rapport bevattende een advies met betrekking tot de toekomstige bestemming van de boerderij 'Munnikhove' liggende aan de Hamersveldseweg 95 te Leusden - Centrum (boerderij I). Het rapport is in 1975 uitgebracht aan het gemeentebestuur van Leusden en bevat de ligging, plattegrond en beschrijving van de boerderij evenals een bestemmingsadvies.

1.2

Ommerens Daatselaar.

Opgesteld door G.G. Verkerk, werkzaam aldaar gedurende het zomer halfjaar 1942

Het betreft hier een 'bedrijfsverslag' van de boerderij Ommerens Daatselaar uit 1942. Onder andere komen aan bod de ligging (oppervlakte van de percelen en houtwallen), het jachtrecht, grondsoorten, bedrijfsgebouwen, vee (inclusief melkopbrengsten) en gewassen.

1.2

De Daatselaarboerderijen – Deel 1 Ommerens Daatselaar

Lia van Burgsteden

In dit deel van de serie over de Daatselaarboerderijen staat Ommerens Daatselaar centraal. Aan bod komen de middeleeuwen, de eigenaren, gebruikers en bewoners. Vanwege de vele families die ooit te maken hadden met de boerderij, kan het ook bruikbaar zijn voor genealogen. Geïllustreerd.

1.2

Boerderij Claeverenblad - Map met stukken over het behoud

diversen

De heer A.J. van Kooy had in 1973 al in de gaten dat er iets mis kon gaan met de boerderij Claeverenblad. In dat jaar staat hij namelijk slechts op de aanvullende ontwerp lijst van beschermde monumenten. In 1981 komen de heren van Kooy, Apeldoorn, Bos, Renes en Wanner bijeen om zich sterk te maken voor het behoud van Claeverenblad. Het eindresultaat is dat op 20 juni 1983 een uitnodiging de deur uitgaat voor de officiële opening van de boerderij. Dit stuk en vele andere (tezamen met veel krantenknipsels) vormen de inhoud van de documentatie map.

1.2

Bouwkundig historisch onderzoek Claeverenblad

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Bouwkundig historisch onderzoek van de oudste nog bestaande boerderij 'het Claeverenblad' in 1983. Foto's, tekeningen en plattegronden van o.a. een gevelsteen uit 1603, restanten van tegeltableaus, stookplaats, de kelders enzovoorts.

1.2

Plan voor de restauratie van de boerderij 't Claeverenblad Hamersveldseweg 102 te Leusden

Zanstra, De Clerq Zubli, Lammertsma & Partners, architecten B.V.

Plan uit 1976 voor de restauratie van de boerderij 't Claeverenblad. We lezen dat de kosten geraamd worden op ƒ314.670,-- exclusief BTW (waarvan ƒ134.172,-- subsidiabel).

1.2

De Gestichtsboerderij 1892 - 1990

J.M. Schouten

In opdracht van het R.K. kerkbestuur werd in 1892 in Achterveld een boerderij gebouwd die veel later in de volksmond Gestichtsboerderij zou gaan heten.

1.2

Het Goed Achteveld - Geschiedenis 1309 - 1991)

Samengesteld door A.J. van Kooij en J.M. Schouten

Bundel met de geschiedenis van het Goed Achteveld van 1309 tot 1991 (bedoeld wordt de huidige boerderij Groot Achteveld in de dorpskern van Achterveld). Interessant is het om te lezen dat in 1991 door de toenmalige bewoner (J. Rutte) een vuurstenen bijl is gevonden op coördinaat 162.2 / 460.7 (erve Groot Achteveld).

1.2

Boerderijen in Leusden - ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen (deel 1 van de reeks 'Publicaties geschiedenis van Leusden' van de Historische Kring Leusden).

J. Verduin

Het boek gaat in op alle aspecten van het vroegere boerenbedrijf in Leusden. Namen van boerderijen, ontginningen, verkaveling patronen, belastingen enzovoorts passeren de revue. Veel foto's en landkaarten zijn opgenomen in het boek.

1.2

Fiets – en wandeltocht langs wederopbouwboerderijen (1940 – 1945) in de Gelderse Vallei

Samengesteld door Johan Lagerweij, met een voorwoord van de voorzitter van de Vereniging Oud - Scherpenzeel

Een brochure die u meeneemt langs wederopbouwboerderijen in de Gelderse Vallei. Door oorlogsgeweld verwoestte boerderijen werden later weer opgebouwd en werden aangeduid met de term wederopbouwboerderijen. Op Leusden grondgebied waren dat er vele!

1.2            

Ontwerpen (bouwtekeningen) voor wederopbouw boerderijen te Leusden

Hoofdzakelijk van de architect Brouwer

Bouwtekeningen uit de periode 1940 – 1947 van wederopbouw boerderijen te Leusden. Het betreft o.a. boerderijen van de families Haaster, Berg, Wee, Zwart, Westerlaak, Leyenhorst en Broekhuizen.

1.2

DVD 2 Boeren in vroegere tijden

Historische Kring Leusden

DVD met 6 onderwerpen over boeren in vroegere tijden. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

1.2

Wonen en werken aan Zwarteweg 27 Leusden

Onderzoek, ontwerp en verslaglegging: Ir. Pieter Graaff (Studio voor architectonisch ontwerp, onderzoek en advies)

De brochure bevat een waarderend onderzoek v.w.b. de boerderij aan de Zwarteweg. Middels oude foto’s, verhalen, schetsjes en archiefmateriaal is de boerderij in samenhang van veranderend gebruik en ontwikkeling in beeld gebracht. Dit document vormt een waarde stelling, een verkenning van aanknopingspunten voor hernieuwd gebruik en een tastbare herinnering voor de huidige eigenaars (familie Blom). Het beslaat de periode 1924 tot 2015.

1.2

Emelaarseweg 7 – 3791 PS - Achterveld

Projectontwikkeling H.J. van den Boom BV – Hamersveldseweg 109 -3833 GM Leusden

Foto impressie van de transformatie van een oude boerderij aan de Emelaarseweg tot een geriefelijk woonhuis / werklocatie.

 

 

 

 

1.3

Bosgeschiedenis van Landgoed Den treek - Henschoten

J.A. Hiemstra en G.M.W. Ronden / A.J. de Beaufort / W.H. de Beaufort

Een selectie uit publicaties in het kader van het historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen door Hiemstra en Ronden uit 1985. Te weten: Bebossings – en ontginningsgeschiedenis van de landgoederen, Verhandeling over de Houtteelt anno 1853 en Een bosbedrijf anno 1913.

1.3

Den Treek. Van marke tot landgoed.

W.A.G. Perks

Geschiedenis en ontwikkeling van de villa Leusden, vanaf 777, via het uiteen vallen van de marke in de 20e eeuw naar het landgoed 'Den Treek - Henschoten'. Ook de Stichting 'de Boom' komt ter sprake (inclusief een kaartje met de huidige eigendommen en dat zijn er nogal wat). Ook bruikbaar voor genealogisch onderzoek. Geïllustreerd.

1.3

Den Treek Henschoten  – Landgoed in beweging – Jaarbericht 2010

Raad van bestuur en Raad van commissarissen van Landgoed Den Treek – Henschoten B.V.

Jaarbericht over het 37ste boekjaar van Landgoed Den Treek – Henschoten B.V. uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

1.3

Den Treek Henschoten – Familielandgoed met karakter – Jaarbericht 2014

Raad van bestuur en Raad van commissarissen van Landgoed Den Treek – Henschoten N.V.

Jaarbericht over het 41ste boekjaar van Landgoed Den Treek – Henschoten N.V. uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

1.3

Den Treek Henschoten – Familielandgoed met karakter – Jaarbericht 2015

Raad van bestuur en Raad van commissarissen van Landgoed Den Treek – Henschoten N.V.

Jaarbericht over het 42ste boekjaar van Landgoed Den Treek – Henschoten N.V. uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Met in dit bericht o.a. een gesprek met de bewoners van Groot Loeveseijn en familieleden Van Oosterom die boerden op de Ossenstal, het Koetshuis en de Ganzenkuil.

1.3

Hoe uit een Frankische Villa een 20e eeuws landgoed ontstond - Leusden: Den Treek en De Boom.

W.A.G. Perks

Een heldere uiteenzetting over de totstandkoming van de landgoederen Den Treek en De Boom. De Marke, de almende, De Treeker Eik, verwarring rond Ravesloot, wegaanleg door de landgoederen, militair oefenterrein en jachtrechten. Allemaal begrippen die in dit met foto’s en kaarten geïllustreerde boekje worden verduidelijkt.

1.3

Verleden en heden van de Treeker eik en zijn omgeving

Wim Schipper

Jubileumuitgave ter gelegenheid van de 250 jarige Treeker Eik. Deze eik staat naast Huize Den Treek (voorheen eigendom van de familie De Beaufort). Het gaat echter niet alleen om de eik maar ook om de geschiedenis van het landgoed Den Treek - Henschoten. Achterin zijn de omvang metingen van de eik opgenomen alsmede de bestuurssamenstelling van de Stichting de Treeker Eik en haar statuten.

1.3

Kasteel Stoutenburg rond 1800

 

Lia van Burgsteden  - Uitgegeven door de Historische Kring Leusden

Een boek over de bewoners van het huis Stoutenburg rond 1800 en over de roerende en onroerende zaken die zij bezaten. Het gaat dan over de familie Van Lilaar en later de familie Van Heilmann. En passant wordt ook ingegaan op ’Slot’ Emelaar aan de Emelaarseweg.

1.3

Het kasteel Stoutenburg nabij Amersfoort.

 

Door H.J.J. van den Brink, architect te Driebergen en uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering van de bouwkunst.

Het is een beschrijving uit 1866 van het kasteel Stoutenburg zoals het er in 1862 bij stond. Bijgevoegd zijn plattegronden van alle verdiepingen, tekeningen van alle gevels en bijgebouwen (stal en remise) en dwarsdoorsneden.

1.3

Kasteel Stoutenburg - Van Burcht tot ontmoetingscentrum

Comité 100 jaar Kasteel Stoutenburg

Een in 1988 uitgegeven boekwerkje ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van het huidige kasteel Stoutenburg. Uiteraard wordt er ingegaan op de voorgangers van het huidige kasteel, te weten het versterkte huis uit 1252, het herenhuis van voor 1793, het kasteel uit 1861 en het moderne kasteeltje uit 1888. Geïllustreerd. 

1.3

Flora en fauna van het landgoed Stoutenburg in 2004 en 2005

Samengesteld door leden van de KNNV, afdeling Amersfoort e.o.

Uitgebreide inventarisatie van de flora en fauna op het landgoed Stoutenburg i.o.v. de Stichting Het Utrechts Landschap. Onderzocht zijn de gebieden Groot en Klein Stoutenburg en de Juliusput.

1.3

Selectierapport inventariserend veldonderzoek – Plangebied Heerlijkheid Stoutenburg

Drs. R.A. Hulst van de Sectie Archeologie Gemeente Amersfoort

Rapport over een inventariserend veldonderzoek naar het Plangebied van de Heerlijkheid Stoutenburg. Het rapport verhaalt en laat in kaarten, grafieken en foto’s zien, wat er nog voor fraais in de grond aanwezig is.

1.3

Amersfoort onder ons – kasteel Stoutenburg

Uitgave van: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort

Inventariserend veldonderzoek naar de archeologische resten van een middeleeuwse burcht bij Stoutenburg. Het rapport verhaalt en laat in kaarten, grafieken en foto’s zien, wat er nog voor fraais in de grond aanwezig is.

1.3

50 Jaar Stichting De Boom (1948 - 1998)

Videoproductie & Samenstelling Henk van Leest AV Leusden

De DVD ‘50 Jaar Stichting De Boom (1948 - 1998)’ gaat over het landgoed De Boom te Leusden.

1.3

Geschiedenis van Landgoed 'de Boom' te Leusden

G. Wanner

Een uitvoerige versie van een lezing die werd gehouden voor de leden van de Historische Kring Leusden in 1987. We lezen dat de Stichting ook bezittingen heeft in Soest, Bunschoten, Rhenen en Blokker.

1.3

Over De Boom – 2006

Onder auspiciën van Stichting De Boom

Een tweejaarlijkse publicatie over de stichting De Boom. DVD wordt niet uitgeleend. Is wel te bekijken op het documentatiecentrum.

1.3

Over De Boom – 1948 - 2008

Onder auspiciën van Stichting De Boom

Ter gelegenheid van het zestig jarige bestaan van de stichting De Boom werd een fraai geïllustreerde brochure uitgegeven. Hierin opgenomen een korte historie van het landgoed. Tevens komen aan bod de doelstellingen van de Stichting en het beheer anno 2008.

1.3

Over De Boom – 2010

Onder auspiciën van Stichting De Boom

Een tweejaarlijkse publicatie over de stichting De Boom.

1.3

Over De Boom – 2012

Onder auspiciën van Stichting De Boom

Een tweejaarlijkse publicatie over de stichting De Boom.

1.3

Over De Boom – 2014

Onder auspiciën van Stichting De Boom

Een tweejaarlijkse publicatie over de stichting De Boom.

1.3

De Heiligenberg - 10 eeuwen geschiedenis van een buitenplaats te Leusden

Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis van H.J. van Hilten

Een doctorale scriptie uit 1992 die de geschiedenis van de Heiligenberg beschrijft. Vooral interessant is hoofdstuk 11. Hier lezen we de recente geschiedenis van het huis inclusief een beschrijving van de nog bestaande oude elementen van het interieur.

1.3

De Heiligenberg - 10 eeuwen geschiedenis van een buitenplaats te Leusden (afbeeldingen)

Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis van H.J. van Hilten

Een doctoraal scriptie uit 1992 die de geschiedenis van de Heiligenberg beschrijft. Dit deel hoort bij de bovenstaande doctoraalscriptie en laat afbeeldingen zien.

1.3

Uniek in de stad

Charlotte J.C. Broer

Academisch proefschrift over de oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst in Leusden en haar opvolger, sinds 1050 de Sint - Paulusabdij in Utrecht. Ook haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit wordt belicht (ca. 1000 - 1200).

1.3

Artikelen verschenen in ons blad Leusden Toen. Onderwerp; Landgoederen

Bewerkt door Henk Slotboom

Artikelen die verschenen in het blad Leusden Toen. Het betreft de landgoederen: De Boom, De Heiligenberg en Den Treek.

 

 

 

 

1.4

Tabaksteeg – wonen in sferen

Diverse medewerkenden (w.o. de HKL). Voorwoord van Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leusden. Copyright berust bij de Gemeente Leusden en Bouwbedrijf Hermans.

Geïllustreerd boek over de geschiedenis, de bouw en het wonen in de Tabaksteeg.

1.4

Sint Joseph - 100 jaar zorg in Achterveld

J.M. Schouten

Ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan (1995) van het woon - en zorgcentrum Sint Joseph is een stukje geschiedenis op papier gezet.

1.4

Huize Sint Jozeph Achterveld

Uitgegeven door het bestuur en de directie van Huize Sint Joseph

Geschiedenis en relevante informatie voor nieuwe bewoners van het wooncentrum voor ouderen Sint Jozeph in Achterveld. (o.a. geïllustreerd met enkele oude foto's.

1.4

Van Akkerland tot Boerderij tot Gesticht tot Huize Sint Joseph te Achterveld - deel 1

J.M. Schouten

Een geïllustreerde bundel over de geschiedenis van het huidige wooncentrum voor ouderen in Achterveld. Krantenknipsels, rekeningen enzovoorts vertellen ons de geschiedenis vanaf 1850 tot aan het heden toe.

1.4

Van Akkerland tot Boerderij tot Gesticht tot Huize Sint Joseph te Achterveld - deel 2

J.M. Schouten

Een geïllustreerde bundel over de geschiedenis van het huidige wooncentrum voor ouderen in Achterveld. Krantenknipsels, rekeningen enzovoorts vertellen ons de geschiedenis vanaf 1850 tot aan het heden toe.

1.4

Arnhemseweg 48 en 50

Informatie van J. Gommers

Foto’s en teksten van de panden aan de Arnhemseweg 48 en 50. De villa is gebouwd door Noordenburg (expressionisme).

 

 

 

 

1.5

Rond de molen van Bavoort

W. Bos

Binnen de context van de buurtschap Bavoort worden de standerdmolen (o.a. familie Hienekamp), de herberg, de brug en het tolhuis besproken. Ook bruikbaar voor genealogisch onderzoek. Geïllustreerd.

1.5

De Kopermolen / Koperslagerij 1600 / Boerderij 1705 / Herberg 1807

J.M. Schouten

Bundel met teksten, jaartallen en plattegronden m.b.t. de 'Kopermolen' aan de Barneveldsebeek kruising Hessenweg. Van oorsprong stond daar een waterradmolen, vervolgens kwam er een Huis en weer later een boerderij op die plaats.

1.5

Zandbrinkermolen Achterveld

G.J. Pouw

Foto's van De Binnenmolen, De Eendracht, De Rooseboom en de Zandbrinkermolen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat de eerste drie namen één en dezelfde molen aan de Amstel betreft en dat in de 19e eeuw uit onderdelen van deze molen de Zandbrinkermolen in Asschat werd opgebouwd!

 

 

 

 

1.6

Beschermde monumenten in Leusden

--

Bundel met de meeste beschermde bouwsels in Leusden. Plaatsaanduidingen, kadastrale tenaamstellingen en omschrijvingen. Met illustraties.

1.6

Leusden - Geschiedenis en architectuur (Monumenten inventarisatie Provincie Utrecht - deel 21: Leusden)

Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers onder eindredactie van Elisabeth Stades - Vischer en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Publikaties Oud - Utrecht.

Deel 21 uit een reeks die gaat over monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle elementen in de provincie Utrecht (Monumenten - Inventarisatie Provincie Utrecht). Dit Leusdense deel gaat in op de historisch - ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en beschrijft per straat belangrijke objecten zoals huizen, boerderijen, kerken enzovoorts.

1.6

Zichtbaar verleden. Oorlogsmonumenten in de gemeente Leusden (uitgave 1990)

Rie Vroon - Roubos (uitgegeven door de Gemeente Leusden)

Monumenten in Leusden die betrekking hebben op de tweede wereldoorlog. De Grebbelinie, gedenkplaten, Kamp Amersfoort, begraafplaats Leusden, de ladder van Armando, de Moespot en nog veel meer zaken die je vaak gedachteloos voorbij gaat. Een plattegrondje maakt het mogelijk de besproken monumenten te bezoeken! Geïllustreerd.

1.6

Zichtbaar verleden. Oorlogsmonumenten in de gemeente Leusden (uitgave 1995)

Rie Vroon - Roubos (uitgegeven door de Gemeente Leusden)

Monumenten in Leusden die betrekking hebben op de tweede wereldoorlog. De Grebbelinie, gedenkplaten, Kamp Amersfoort, begraafplaats Leusden, de ladder van Armando, de Moespot en nog veel meer zaken die je vaak gedachteloos voorbij gaat. Een plattegrondje maakt het mogelijk de besproken monumenten te bezoeken! Geïllustreerd.

1.6

Het monument voor de TD - verzetsgroep

Lena Tolboom

Profielwerkstuk van een 6 VWO leerling. In ruim 100 uur onderzoekt ze de totstandkoming van het monument voor het gemeentehuis van Leusden. Ze legt relaties naar hoofdrolspelers van de TD groep en het verzet in W.O. II. Interessant is, dat ze e.e.a. in breder perspectief beschouwd (het naoorlogse beeld in Nederland op het verzet en de Jodenvervolging).

 

 

 

 

1.7

Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een sluis in de Asschatterkade met bijkomende werken

--

Origineel 'Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een sluis in de Asschatterkade met bijkomende werken' uit 1939 (inclusief bouwtekening). Aardig is dat in Artikel IV, § 20, lid 1 te lezen staat dat de aannemer verplicht is 'alle arbeiders te betrekken door tusschenkomst van de organen der Openbare Arbeidsbemiddeling te Leusden en Stoutenburg'.

1.7

De toekomst boven water - Onderzoek naar het unieke beekdalengebied in de gemeente Leusden

Michelle Möhlmann

Scriptie van een 4 - VWO leerling over het unieke beekdalengebied in de gemeente Leusden. Qua opzet en lay-out een schoolvoorbeeld van een scriptie!

1.7

Valleikanaal en Liniedijk in het nieuws

--

Krantenknipsel over het Valleikanaal en de Liniedijk uit 1983.

1.7

Tentoonstelling 'Het Valleikanaal van toen tot vandaag'.

--

Documentatiemap over de tentoonstelling 'Het Valleikanaal van toen tot vandaag' die m.m.v. de Historische Kring Leusden werd opgezet van 14 tot en met 21 november 1987.

1.7

De Grebbelinie - Monumentaal groen in de gemeente Leusden

Rie Vroon - Roubos (uitgegeven in 1999 door de Gemeente Leusden en de Historische Kring Leusden)

In dit geïllustreerde boekje komt de ontstaansgeschiedenis van de Grebbelinie tot leven. De geschiedenis begint in 1652 met de aanleg van de Slaperdijk en eindigt in 1993 met het voorstel van het gemeentebestuur inzake het opstellen van een inrichting - en beheerplan voor de liniedijk.

1.7

Hoe en waarom van Slaperdijk en Grebbelinie

J.E. de Vries

De schrijver gaat in de context van de Grebbelinie wat dieper in op de inundatie gebieden, de slaperdijk (die bij een ongecontroleerde doorbraak van de Grebbedijk het Rijnwater moest keren), de kaden (die een soort terrassen structuur in de inundatie in stand hield) en de diverse vormen van de verdedigingswerken (geënt op de ideeën van Simon Stevin).

1.7

De Grebbelinie - Van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument

Ing. J.C.T. van Blommestein

De schrijver begint met de strategie van de landsverdediging die de Grebbelinie (vroeger Grebberlinie) deed ontstaan, dan volgt de terreingesteldheid van de Gelderse Vallei, de aanleg, de indeling, de problematiek van de inundaties en de sterkte van de bezetting (uit 1806, 1863 en 1939). Dan volgen de zogenaamde werken (waarvan de Aschatterkeerkade natuurlijk voor Leusden van belang is). Geïllustreerd met plattegronden.

1.7

Asschatterkade, een wandeling door het verleden

Door Anne Visser en uitgegeven door de Utrechtse Fortenstichting

Dit is een overdruk uit een uitgave van de Utrechtse Fortenstichting en behandelt de Asschatterkade ten noord oosten van het Valleikanaal. De grenssteen, de bunkers, de versperringen en de monumenten in de buurt van dit stukje Grebbelinie passeren de revue.

1.7

De Grebbelinie – Een cultuurhistorische gids

Bert Rietberg - Uitgeverij Matrijs

Het boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel geeft de auteur een uitgebreide historische inleiding op de Grebbelinie. Vervolgens komen in het tweede gedeelte 25 afzonderlijke liniegedeelten aan de orde (dus ook die op Leusdens grondgebied). De gids is aangevuld met speciaal getekende kaarten en mooie landschapsfoto’s en is voor de liefhebber van geschiedenis, landschap en natuur een aanrader.

1.7

De Grebbelinie boven water! (Gebiedsvisie voor de Grebbelinie)

Deel 1: Hoofdrapport

Deel II:  Uitvoeringsprogramma

Bijlage 1:Tijdlijn

Bijlage 2: Voorbeelduitwerkingen

Bijlage 3: Grebbeleving

Tot stand gekomen op initiatief en onder leiding van de Provincie Utrecht (i.s.m. diverse organisaties)

De zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur van Nederland is ’hot’. Een groot deel van de Grebbelinie maakt daar een onderdeel van uit. Verleden, heden en toekomst van de linie passeren de revue. Vooral in bijlage 1 is beeldend zichtbaar gemaakt hoe vanaf 1589 de linie gegroeid is in de loop der eeuwen. Rijk geïllustreerd met o.a. topografische detailkaarten. V.w.b. Leusden komt o.a. de Asschatterkeerkade in beeld en er zijn 3 interviews opgenomen met Leusdenaren die vertellen hoe zij de Linie beleven.

 

 

 

 

1.8

Van Hamersveld tot Leusden – Hoe een boerendorp veranderde

Uitgegeven door de stichting Foto archief Leusden. Fotografie Annemarie van den Berg – van den Hengel. Samenstelling, vormgeving en realisatie Studio Herder. Tekst Frits van Breda.

Geïllustreerd fotoboek, waarin de ontwikkeling van Hamersveld (rond 1953) tot de gemeente Leusden (rond 2015) wordt weergegeven. (inclusief plattegronden)

1.8

De geschiedenis van Moorst

W. Bos

Het is de geschiedenis van een buurtschap nabij Achterveld en de Glind. Boerderij namen zijn o.a. Groot Moorst, Middel Moorst, Klein Moorst, Hut Moorst en Kriel Moorst.

1.8

Erfgoed van Leusden - Historisch Leusden in vogelvlucht.

Jan Verduin in opdracht van Stichting Leusden Promotie

Vanaf het ontstaan van het Leusdense landschap, via de prehistorie en de middelleeuwen neemt de schrijver ons mee naar de monumenten en de landschappen van het hedendaagse Leusden (met 7 wandelkaarten).

1.8

Van Jodensteeg via Smoussesteeg naar Cohensteeg.

onbekend

Etymologie, correspondentie en krantenknipsels m.b.t. de naamswijziging van een van grotere fietspaden in Leusden.

1.8

Over de Hessen en Tollen in Achteveld gelegen in de provincies Gelderland en Utrecht

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, rekeningen en teksten over de Hessenweg en de tollen in Achterveld. De bundel begint met een gedichtje uit 1741 waarin 'Agteveld' als 'Rustpleck' wordt aangeduid.

1.8

Postkantoor Achteveld Beschrijving 1788 - 1990

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, foto's en teksten over het postkantoor in Achterveld van 1788 tot 1990 (inclusief het laatste poststempel van het kantoor te Achterveld, gedateerd 13.1.78-17!).

1.8

Tappers en Herbergen in Achteveld - Geschiedenis 1685 - 1991

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, foto's en teksten over de tappers en herbergen in Achterveld van 1685 tot 1991. In 1828 had men nog geen probleem met de sluitingstijden van de kroegen want 'Het is aan alle Herbergiers, Tappers en Kroeghouders verboden, na 10 ure des avonds te tappen, gelagen te zetten, of verzamelinghen van menschen te houden'.

1.8

Zandbrink, Groot, Klein,  Molen

J.M. Schouten

Veel jaartallen en namen. Derhalve is deze bundel over de boerderijen Groot en Klein Zandbrink en de Zandbrinkermolen ook bruikbaar voor genealogen.

1.8

Buurtschap 'de Hessen' (1605 - 1982)

J.M. Schouten

Bundel met krantenknipsels, foto's en teksten over de buurtschap 'de Hessen' welke de Hessenweg in het centrum van Achterveld omvat.

1.8

Achterveld en Stoutenburg door de eeuwen heen

J.M. Schouten

Bundel met veel interessante foto's en teksten over Achterveld en Stoutenburg.

1.8

Achterveld toen en nu – Het dorp in woord en beeld

Samengesteld door Gerrit van Bekkum, Joep van Burgsteden en Wim van Nimwegen

Een boek in woord en beeld over de geschiedenis van Achterveld. Het ontstaan en groei van het dorp verluchtigd met oud en nieuw fotomateriaal, teksten, plattegronden en landkaarten.

1.8

Tussen de Veluwe en Eemland – Achterveld - Een dorp in de Gelderse Vallei

J.M. Schouten

In dit boek neemt de dorpsgeschiedschrijver van Achterveld ons mee langs de huizen van zijn dorp (en omstreken), geeft hij uitleg over de namen die op de huizen prijken, vertelt hij over de bewoners van die huizen en verhaalt over het dorpsleven in zijn algemeenheid. Ook somt hij de geëmigreerde Achtervelders en zij die werkzaam zijn in de missie op. Verluchtigt met pentekeningen en foto's van markante Achtervelders.

1.8

De Wetering – naar welke plant is uw straat genoemd?

C.M.L. Werkgroep Milieu -Educatie

Een uitgave die bedoeld is om de bewoners van de wijk ‘De Wetering’ een indruk te geven wat het nu eigenlijk voor soort planten zijn waar de straten in hun buurt naar genoemd zijn.

1.8

Straatnamengids Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

In dit gidsje wordt aan de hand van een wijkindeling op alfabet de straatnamen verklaard. Ook de datum van het raadsbesluit van de naam toekenning wordt vermeld. Bijgewerkt tot 1986.

1.8

Leusden - Van de straat af gezien - Een korte geschiedenis en verklaring van straatnamen.

Onder redactie van Ben K. Muller

In het boek wordt eerst de geschiedenis van Leusden geschetst. Dan volgt een wijkindeling en tenslotte een alfabetische straatnaam catalogus. Per straat wordt geschetst wat voor soort straat /weg/ laan het is, vervolgens wat de naam betekent en tenslotte de datum van het raadsbesluit van de naam toekenning. Bijgewerkt tot 1998.

1.8

Straatnamen Tabaksteeg Leusden

Joop de Wilde

Een gids over de geschiedenis van de wijk Tabaksteeg in Leusden. Hierin wordt ook de betekenis van de straatnamen uitgelegd.

1.8

Straatnamen in Achterveld en Stoutenburg

Gemeente Leusden

Te lezen is wat de betekenis is van de straatnamen in Achterveld en Stoutenburg. Zo lezen we dat het gebied rond de Emelaarseweg in 1939 is verkaveld, dat de Klettersteeg ook wel Kleiderstege genoemd wordt en dat de Verjaagde Ruiter iets te maken heeft met boerderij De Ruyter. Bijgewerkt tot 1982.

1.8

Groenhouten

Werkgroep Milieu Educatie van de Stichting Comité Milieuzorg Leusden

Wat de betekenis van de straatnamen in de wijk Groenhouten is, wordt duidelijk na het lezen van dit boekje. Namen als de Meent, de Brink, Haverland, Klaverland, Stijgbeugel, enz. Bijgewerkt tot 1983.

1.8

Beeldkwaliteitplan Hessenweg Achterveld

Opgesteld door BügelHajema Adviseurs bv i.o.v. de Gemeente Leusden

Een concept beeldkwaliteitplan m.b.t. de Hessenweg in Achterveld. Het belicht het verleden, heden en toekomst van deze belangrijkste weg door Achterveld. Uitgekomen in 2004.

1.8

Voskuilen – een buurtschap onder Woudenberg en Leusden

Henk van Woudenberg

Dit deel van de tweedelige uitgave verhaalt van de geschiedenis, het leven en het werken in de buurtschap Voskuilen. Liggend op Leusdens en Woudenbergs grondgebied. De geschiedenis van Romselaar, De Kouwenhoverkampen, De Halve Hoef, ’t Erf, De Proesthoeve, Cotenberg, ’t Plaatsje, Voskuilen, De Hoef en Nattegat worden extra belicht. Hoewel dit boek ook bruikbaar is voor genealogen, staat het tweede deel van deze uitgave geheel in het teken van genealogisch onderzoek. Geïllustreerd.