FILM KIJKEN IN ONS DOKUMENTATIECENTRUM

documentatiecentrum

In ons Documentatiecentrum in de Openbare Bibliotheek op de Hamershof kunnen tijdens de openingstijden van ons Documentatiecentrum op verzoek oude korte films worden vertoond op de monitor van het HIP (Historisch Informatie Punt). De lijst van de films met de onderwerpen die aanwezig zijn, staat hieronder vermeld.

Beschikbare Filmlijst Historische Kring Leusden

Tevens is de lijst in te zien op ons infobord in het Documentatiecentrum. Wat moet u doen om een filmpje te kijken? U kunt hiervoor op de eerste of de derde vrijdagavond van de maand het Documentatiecentrum bezoeken en u dan aldaar de beheerder verzoeken om de film op de monitor te tonen. Er kan maar één film tegelijk worden vertoond. Voor films met geluid zijn er wel twee koptelefoons beschikbaar.

Als het Documentatiecentrum niet open is zullen er ook films worden vertoond. Maar de keuze van die film wordt bepaald door onze beheerder. De film en zal steeds één maand te zien zijn waarna hij op de eerste vrijdagavond van de maand weer wordt gewisseld voor een andere film.


JUBILEUM DVD “LEUSDEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF”

In 2010 bestond de Historische Kring Leusden 25 jaar en ter gelegenheid hiervan is een jubileum DVD samengesteld. Oude filmbeelden gecombineerd met nieuwe opnamen accentueren grote veranderingen in Leusden sinds de jaren zestig.

Dankzij teruggevonden beelden van interviews uit 1977 met bewoners van Hamersveld proeven we ook de emoties die deze ontwikkelingen opriepen. Daardoor is deze lokale documentaire een originele geschiedenis van Leusden.

De film “Ontstaan van Leusden” geeft een mooi beeld van het agrarische leven, van de middenstand en van het onderwijs in de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw. De film laat ook de veranderingen zien die in Leusden hebben plaats gevonden als gevolg van de sterke uitbreiding van de plaatselijke werkgelegenheid en woningbouw.

Het onderdeel “Leusden 1200” moet gezien worden als toegift. Het biedt enkele interviews die in 1977 zijn opgenomen met inwoners van het oude Hamersveld die reageren op de eerste nieuwbouw en op de wijziging van de naam Hamersveld in Leusden Centrum.

Tijdsduur van de DVD is 48 minuten. Deze DVD is te koop voor € 2,50 via de secretaris van de Historische Kring Leusden. Wanneer de DVD dient te worden opgestuurd komt daar € 2,50 (binnenland) aan verzendkosten bij. Mail hiervoor naar: mailto:secretaris@historieleusden.nl


FILM RTV-UTRECHT: MAARTEN VAN ROSSEM IN ACHTERVELD

Op 30 april 1945 stond prins Bernard daar oog in oog met de Duitse vijand. Maarten van Rossem zoekt uit welke herinneringen aan deze historische gebeurtenis in Achterveld nog levend zijn. Elk jaar vieren we op 5 mei dat Nederland in 1945 werd bevrijd van de Duitse bezetting. Hoe de capitulatie tot stand is gekomen is echter maar bij weinigen bekend. De eerste onderhandelingen hiervoor vonden plaats aan de oostkant van onze regio, in het plaatsje Achterveld. De bijeenkomsten in Achterveld waren geheim, maar al snel deden de wildste verhalen de ronde. De toen zeven en negenjarige Marietje en Corry herinneren zich het nog goed. Van Rossem ontmoet de dames op de plek waar het bijna zeventig jaar geleden allemaal gebeurde. Van Rossem Vertelt over de rol van het dorp Achterveld bij de capitulatie.


Als aanvulling op de vertellingen van Maarten van Rossem een link naar de historische bewegende beelden uit 1945 met onder andere Prins Bernhard in Achterveld. Betreft de onderhandelingen tussen de geallieerden en de duitse bezetters over de voedseldroppings in Nederland.


FILM VERBOUWNG LITURGISCH CENTRIUM - JOZEFKERK - ACHTERVELD

In het jaar augustus 2001 werd begonnen met een ingrijpende verbouwing van het liturgisch centrum van de Sint Jozefkerk te Achterveld. Deze kerk is in 1933 gebouwd onder de architect Hendrik Willem Valk. (1866-1973) Deze ontwierp een bijzonder kerkgebouw in Neo-Romaanse stijl. Bij het ontwerp heeft Valk zich laten inspireren door de oude abdijkerk in Zuid-Frankrijk.Verbouwing liturgisch centrum Jozefkerk in Achterveld

Kort na de start van de verbouwing in augustus 2001 legde de gemeente Leusden het parochiebestuur een bouwstop op i.v.m. een procedure om van de kerk een jong monument te maken. Besluit 24.07.2001 / inschrijving register 30.09.2001. Uiteindelijk kon de verbouwing hervat worden en is het altaar naar achteren geplaatst, de communiebanken verwijderd en verplaatst en het hele liturgisch centrum vernieuwd. In mei 2002 is de kerk opnieuw in gebruik genomen.

Documentaire Landgoed De Boom

De Historische Kring Leusden heeft meegewerkt aan de documentaire over Landgoed De Boom, gemaakt en uitgezonden in 2016 door RTV Utrecht. Ronald Polak (voorzitter HKL) is geïnterviewd voor deze documentaire.

Het landgoed De Boom is beeldbepalend voor Leusden en een groot deel van de Geldersche Vallei. Arnoud Jan de Beaufort, burgemeester van Leusden en Stoutenburg, geeft in 1879 opdracht voor de bouw van het landhuis. Het huis wordt na de dood van juffrouw Annie, zoals Anna de Beaufort in de volksmond werd genoemd, verbouwd. Maar in 1996 is het huis weer zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat hersteld. Gezien de boerderij met de naam De Boom alsook een karakteristieke wilg (locatie bij het huidige hek, maar gekapt) waaraan mededelingen werden gehangen, kon de eigenaar niet anders dan ook zijn landgoed en huis deze benaming geven. De historische park- en tuinaanleg dateert uit 1880.

Overzicht van 10 jaar Lijn in het Leusdense landschap

Hoe beter de uitkomsten van de evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan Leusden weer te geven, dan de resultaten in beeld te brengen. Filmmaker Thom Deelstra maakte deze film van de projecten die de afgelopen tien jaar in de gemeente Leusden zijn uitgevoerd.

Sinds 10 jaar is het Landschapsontwikkelingsplan de basis voor landschappelijke ontwikkelingen in Leusden. Voorbeelden zijn het zichtbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed van de Grebbelinie en natuurontwikkeling voor padden, vleermuizen, ringslangen. Na 10 jaar is gekeken hoe het plan uit 2006 uiteindelijk geworden is. De uitkomsten van deze evaluatie zijn weergegeven in de film Lijn In Het Landschap. De film, gemaakt, laat sprekende beelden zien van de landschapsontwikkeling in Leusden.