Activiteitenkalender Historische Kring 2017 - 2018


Feb 3 Zaterdag
Onthulling monument Stirling R9197, bommenwerper van de RAF.

Ceremonie van de onthulling van het monument ter herinnering aan de acht omgekomen bemanningsleden van de Stirling R9197.

Precies 75 jaar na dato wordt op de plaats van de vliegtuigcrash in Leusden een monument onthuld dat de herinnering aan de vrijheidsstrijders levend houdt. In februari 1943 vond boven de weilanden tussen Achterveld en Hamersveld (nu Leusden) een luchtgevecht plaats tussen een Engelse Stirling bommenwerper op weg naar Hamburg en een Duitse Messerschmitt nachtjager. De bommenwerper stortte met acht bemanningsleden neer aan de rand van Landgoed Den Boom, dicht bij de spoorbrug over de Luntersebeek. Acht jonge mannen, vijf Canadezen en drie Britten, twintigers nog, kwamen bij deze crash om het leven. Zij zijn begraven op het Gemenebest Ereveld op de begraafplaats Rusthof.

De ceremonie begint om 11:30 uur en wordt gehouden op de spoordijk, wat alleen te bereiken is via een onverhard pad, dat begint naast het spoorhuisje aan de Leusbroekrweg 6. Er is in de omgeving van de locatie zeer beperkte parkeergelegenheid. Het bestuur van de Historische Kring Leusden adviseert u -indien mogelijk- op de fiets te komen. Houdt u rekening met een wandeling van circa 15 minuten naar de locatie.


Jan 23 Donderdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof, 14.45 - 16.00 uur
HKL Kijk café

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.

Tijdens het “HKL kijkcafé” is het Documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden ook geopend en kunnen leden van de HKL boeken en tijdschriften inzien en lenen. Niet-leden kunnen de boeken en tijdschriften alleen inzien.


Nov 30 Donderdag
Najaarslezing op donderdag 30 november, 20.00 uur in de Dorpskerk te Leusden Zuid.

Deze lezing wordt gegeven door archeoloog Sanne Beumer en zal gaan over 2500 geschiedenis onder de A28.

De kerktoren van Oud-Leusden is één van de oudste kerktorens van Nederland. Er is historisch al het een en ander bekend over de toren en zijn omgeving, maar ook archeologisch is Oud-Leusden erg interessant. In een straal van één km zijn tijdens verschillende archeologische onderzoeken sporen gevonden en vondsten gedaan van het Midden-Paleolithicum tot en met de Tweede Wereldoorlog; resten die min of meer wijzen op continuïteit van bewoning. De meeste informatie komt van een opgravingscampagne van de toenmalige ROB tussen 1982 en 1985 tijdens de aanleg van de A28. Toen zijn de resten gevonden die dateren van de Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen, sporen van bewoning en begravingen.
Tijdens de lezing wordt ook Oud-Leusden in haar archeologische context gezet en wordt er duidelijk gemaakt waarom de kerktoren daar staat en waarom hij daar nu min of meer alleen staat.

De spreker Sanne Beumer is als archeoloog verbonden aan het Centrum voor Acheologie van de gemeente Amerfoort.
Het bestuur heet u van harte welkom bij de interessante en boeiende lezing in de Dorpskerk in Leusden-Zuid.


Nov 9 Donderdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof, 14.45 - 16.00 uur
HKL Kijk café

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.

Tijdens het “HKL kijkcafé” is het Documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden ook geopend en kunnen leden van de HKL boeken en tijdschriften inzien en lenen. Niet-leden kunnen de boeken en tijdschriften alleen inzien.


Okt 17 Donderdag
Historisch Fotomoment in de Moespot, Jan van Arkelweg 6, 3791 AC in Achterveld. De aanvang is 20.00 uur en eindtijd 22.00 uur

Voor leden die zich hebben aangemeld, waarbij we proberen nog onbekende gegevens van gearchiveerde foto's te achterhalen. Aan u de vraag of u wellicht de situatie of persoon herkent.
De Historische Kring Leusden bezit heel veel foto’s die al eerder werden gedigitaliseerd. Momenteel worden deze in een databestand gezet, zodat straks o.a. op naam en/of adresgegevens kan worden gezocht. Het is een uitdaging om nagenoeg vergeten personen en situaties toch te achterhalen. Het samen kijken naar foto’s uit vorige decennia van onze Gemeente is een aangename bezigheid. Het nodigt uit tot een gesprek en het naar boven halen van kennis.


Sep 21 Donderdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof, 14:45 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Sep 9 Zaterdag
Gemeentelijke Monumentendag in Achterveld

Zaterdag 9 september om 11.00 uur opent wethouder Van Beurden de gemeentelijke monumentendag bij de St. Jozefkerk in Achterveld. Muzikanten van DWS blazen daarbij vanaf de kerktoren. Tot 16.00 uur zijn er allerlei activiteiten in een “Rondje om de kerk” in Achterveld. De St. Jozefkerk, De Moespot en boerderij ’t Laantje 5 openen speciaal op deze dag hun deuren. De Historische Kring Leusden verzorgt op de drie locaties tentoonstellingen over de historie van de panden en de plek.

Besturen, vrijwilligers, bewoners en diverse amateurkunstenaars hebben samen met de Historische Kring Leusden en Scholen in de Kunst een programma samengesteld. Zonder hun inzet is deze dag niet mogelijk.

Programma
open monumenten dag 2017 Gedurende de dag zijn er diverse optredens van koren en/of een vioolensemble in de kerk en in ’t Laantje. DWS zorgt voor muzikale omlijsting. De bewoners van ’t Laantje 5 laten bezoekers in een (gratis) mini-wijnproeverij kennismaken met hun Passie voor Proeven. In cultureel centrum De Moespot hangen schilderwerken van de leerlingen van de groepen 7 van ’t Startblok en de St Jozefschool. Zij hebben onder begeleiding van Evelien Kooloos-Teampaint op locatie de drie opengestelde panden geschilderd. Ook is er een expositie van werken van keramiste Truus de Haas. Meer infomatie is te lezen in de folder door op de afbeelding rechts te klkken.

Vrijwilligers van de Jozefkerk zorgen ervoor dat kleine groepen belangstellenden de toren van de kerk kunnen beklimmen. Ook worden aan de hand van door de kerk tentoongesteld materiaal diverse aspecten van de kerkgeschiedenis belicht.


Apr 18 Dinsdag
HKL voorjaarslezing - De Roskam, Hessenweg 212 in Achterveld, aanvang 20.00 uur.

'Achterveld 1674 -2017 - een interessante geschiedenis'
Door de heer Joep van Burgsteden, oud voorzitter van de HKL en kenner van de geschiedenis van Achterveld.

De aanvang is om 20.00 uur, de grote zaal is om 19.30 uur open. De avond is vrij toegankelijk.

De lezing kent globaal drie onderdelen. De lezing start met het prillebegin; hoe stichten achtereenvolgens zeven Benedictijner monniken hier een dorp! Daarna bepalen Achterveldse pastoors voor een belangrijk deel gedurende een vrij lange periode hoe hier een geloofsgemeenschap ontstaat. En welke initiatieven nemen de Achtervelders in die periode zelf bij de ontwikkeling van hun dorp. In het laatste deel vertelt Joep hoe er na de oorlog ontstaat een gevarieerd en actief verenigingsleven ontstaat. De invloed van de kerk hierop neemt gestaag af. Dan vormt zich ook, zeker na de grote uitbreidingen vanaf 1970, een hechte dorpsgemeenschap.


Mrt 23 Donderdag
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, in Leusden Centrum. Aanvang 20.00 uur.

De ledenvergadering start met de agenda. Na de pauze zal de canoncommissie de nieuwe Canon van Leusden presenteren. Hierin zijn de belangrijkste aspecten uit de plaatselijke geschiedenis in tekst vastgelegd en geïllustreerd met foto’s en filmfragmenten.

Maar wat zou daaronder vallen? Een voorbeeld: velen zullen zeggen Kamp Amersfoort. Maar er zijn veel personen of thema’s te bedenken. Voor de pauze kunnen de aanwezigen opgeven wat volgens hen in de canon thuis hoort. De makers van de canon demonstreren daarna op welke manier de genoemde voorbeelden een plaats kregen en welk beeldmateriaal daarbij is gebruikt. Het kan bijna niet anders dat zaken genoemd worden die niet in de canon staan. Dat is geen enkel bezwaar, want zo komen er geschikte thema’s voor een aanvulling van de canon. Het bestuur verwacht een boeiende presentatie met veel beeldmateriaal, korte gesproken toelichtingen en een onderling gesprek over wat de geschiedenis van Leusden interessant maakt.
Ingang op de Hamershof; de deur wordt na 20.00 uur afgesloten.


Mrt 2 Donderdag
Historisch Fotomoment in de Dorpskerk, Trefpunt in Leusden-Zuid. De aanvang is 20.00 uur en eindtijd 22.00 uur

Voor leden die zich hebben aangemeld, waarbij we proberen nog onbekende gegevens van gearchiveerde foto's te achterhalen. Aan u de vraag of u wellicht de situatie of persoon herkent.
De Historische Kring Leusden bezit heel veel foto’s die al eerder werden gedigitaliseerd. Momenteel worden deze in een databestand gezet, zodat straks o.a. op naam en/of adresgegevens kan worden gezocht. Het is een uitdaging om nagenoeg vergeten personen en situaties toch te achterhalen. Het samen kijken naar foto’s uit vorige decennia van onze Gemeente is een aangename bezigheid. Het nodigt uit tot een gesprek en het naar boven halen van kennis.


Jan 17 Dinsdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof van 14:00 tot 16:00 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Activiteitenkalender Historische Kring 2016


Nov 22 Dinsdag
HKL najaarslezing - documentaire "Geschiedenis van een plek". In "De Koningshof" aan de Blekerij om 20:00 uur

Op de najaarslezing van de Historische Kring Leusden wordt een compilatie vertoond uit de documentaire “Geschiedenis van een plek” uit 1978. In deze documentaire laten Hans Verhagen en Armando ooggetuigen vertellen over Kamp Amersfoort. Het betreft interviews met voormalige geïnterneerden en omwonenden van het doorgangskamp Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. De aanvang is om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. De avond is vrij toegankelijk.


Okt 13 Donderdag
Feestelijke opening website met oude foto's van Hamersveld.In "De Koningshof" aan de Blekerij om 20:00 uur

Na het vorig jaar verschenen schitterende fotoboek "van Hamersveld tot Leusden" komen nu nog veel meer historische foto's gemaakt door Annemarie van den Berg - van den Hengel beschikbaar. De Historische Kring Leusden heeft van haar toestemming gekregen om deze foto's te publiceren op de website. Foto's kunnen worden gedownload tegen betaling van een bedrag. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds Samenlevingsinitiatieven en de AFAS foundation. De beeldbank gaat in het najaar van start. De website wordt in de maand van de geschiedenis feestelijk gepresenteerd door Josien Herder en José Huurdeman die beide de eerste serie fot's zullen toelichten.


Okt 4 Dinsdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof van 14:00 tot 16:00 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Sep 30 Vrijdag
Bekendmaking Erfgoedprijs 2016 om 16:00 in het gemeentehuis

Op vrijdag 30 september wordt van de drie genomineerden de winnaar van de Erfgoedprijs 2016 bekend gemaakt in het gemeentehuis van Leusden om 16:00 uur. Meer informatie over de genomineerde objecten is te lezen in het augustus nummer van Leusden Toen.Sep 25 Zondag
Fietstocht met levende historie 25 september 2016, start om 13:30 uur

De Ambassade van Vrede Leusden organiseert zondag 25 september 2016 een Vredesfietstocht. De start is om 13.30 uur op parkeerterrein "De Biezenkamp" naast snackbar "De Swartesteegh". De tocht voert via Den Treek naar Kamp Amersfoort. Het is een fietstocht met levende historie. Laat u verrassen en zie en hoor de mooie verhalen over mensen die zich in moeilijke oorlogsomstandigheden hebben ingezet voor een beter of dragelijker lot van anderen. Met medewerking van Historische Kring Leusden, Stichting Russisch Ereveld, Kamp Amersfoort en Stichting Behoud Oude Werktuigen (Groot Zandbrink). Afstand bedraagt ca 10 kilometer. Deelname € 2,00 kinderen tot 18 jaar gratis.Sep 10 Zaterdag
Openstelling toren Oud-Leusden van 12:00 tot 16:00 uur

Op zaterdag 10 september is met medewerking van de Historische Kring Leusden een bezoek mogelijk aan de toren van Oud-Leusden aan de Vlooswijkseweg 2. De toren is geopend van 12:00 tot 16:00 uur. Het betreden van de toren is op eigen risico en met respect voor de plek.
De toren van Oud-Leusden is een rijksmonument en gezien het gebruik van de stenen, na 1230 gebouwd, vermoedelijk omstreeks 1300. Het zou de oudste toren van Nederland zijn.


Aug 27 Zaterdag
Kunst in de Natuur - Landgoeddag Heerlijkheid Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 4 in Stoutenburg van 12:00 tot 17:00 uur

Kunstenaars uit de regio tonen hun werk; van brons, fotografie, smeedwerk, wol en glas tot prachtige lichtobjecten. Kinderen kunnen hun eigen kunst maken met materialen uit de natuur, zoals een regenboog of bosgordijn. Geniet op het gezellige terras met live muziek van Muzidimas en volg een demonstratie schapendrijven doorSchaapskudde Utrechtse Heuvelrug. Proef en beleef de streek op de markt met o.a. : honing, molenbrood, boerenkaas, wijnen en groenten. De Historische Kring Leusden is aanwezig met een expositie "Kunst in de Historie" en de boekenkraam. Meer informatie is te lezen op Utrechts Landschap.


Jun 1 Woensdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof van 14:00 tot 16:00 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Mei 18 Woensdag
Historische Kring Leusden opent nieuwe Fietsroute "Elfstenen"

Woensdag 18 mei om 10.30 uur wordt door de Historische Kring de nieuwe Fietsroute "Elfstenentocht" officieel geopend. De fietsroute wordt overhandigd aan wethouder Van Beurden. Hij zal de eerste meters van de route op de fiets afleggen. Onderweg treft u diverse bezienswaardigheden aan. Een selectie daarvan hebben wij in deze folder voor u belicht met een foto en een korte beschrijving. Wanneer u de fietstocht fietst en u om u heen kijkt, ziet en ervaart u behalve prachtige natuur gelukkig nog heel veel cultuurhistorie in onze mooie gemeente Leusden. De route is bij verschillende verkooppunten in Leusden ná 18 mei te verkrijgen, o.a. De Kopermolen, Bruna, Readshop, VVV (in de bibliotheek). Meer informatie is te lezen op de pagina Wandel en Fietsroutes.


Mei 1 Zondag
Lezing Migranten 20ste eeuw door José Huurdeman, Zondag 1 mei, Koetshuis Stoutenburg start 11:00 uur

Migranten 20ste eeuw in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Vluchten voor oorlogsgeweld is van alle tijden. In de eeuw die achter ons ligt vluchtten als gevolg van twee wereldoorlogen miljoenen mensen. Maar ook daarna bleef het onrustig in de wereld en bleven nog steeds wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht slaan. Wat betekent het om zelf alles achter te moeten laten en te vluchten naar onbekende plaatsen? José Huurdeman gaat in op de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de evacuatie van de Vijfde en Zesde kom vanwege de onderwaterzetting in 1939, de massale evacuatie op 10 en 11 mei 1940, de opvang van vluchtelingen na Market Garden, de vlucht in 1945 toen de Grebbelinie opnieuw in de frontlinie lag, de naoorlogse opvang van vluchtelingen.

In het Koetshuis is door De Historische Kring Leusden een expositie over dit onderwerp ingericht.

's Middags om 14.00 uur kunt u mee op een wandeling onder leiding van een gids van Stichting de Grebbelinie en Utrechts Landschap door natuurgebied De Schammer, waarin ook een deel van de Grebbelinie ligt. Locatie of vertrekpunt wandeling.Verzamelen: Parkeerplaats bij Hockey Club Leusden, Schammersteeg 2. Meer informatie is te lezen op Utrechts Landschap


Apr 29 Vrijdag
BRONGERSLEZING in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 te Amersfoort, aanvang 20.00 uur.

Dit jaar zal er weer een Brongerslezing zijn. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis beoogt een ontmoetingsplatform te bieden aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Dit jaar hoopt Timo d’Hollosy, stadsarcheoloog in Amersfoort, te spreken over “Cold cases, skeletonderzoek in Amersfoort”.

Voorafgaande aan de lezing, vanaf 18.30 uur, is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Ook kunt u dan kennis maken met de activiteiten van de historische verenigingen in onze regio.

Deelname is gratis voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) en de andere historische verenigingen uit de regio Eemland. Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan P. Jonkman, Ternatestraat 38, 3818 CR Amersfoort / p.jonkman@kpnmail.nl. Daarbij vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.


Apr 26 Dinsdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof van 10:00 tot 12:30 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Apr 19 Dinsdag
Voorjaarsbijeenkomst in de Dorpskerk in Leusden Zuid ,Arnhemseweg 75, 3832 GJ, Leusden aanvang is om 20:00 uur.

De heer Sander Wassink zal op deze avond een lezing verzorgen met als titel: "Leusden, de Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten" Na de beeldenstorm (1566) stuurde koning Filips II Alva, zijn belangrijkste generaal, naar de Lage Landen om hier orde op zaken te stellen.

Alva stelde de Raad van Beroerten in om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: De Raad van Beroerten. Vanwege de strenge bestraffing sprak de bevolking meestal over de Bloedraad. De toegang is gratis.


Mrt 22 Dinsdag
HKL-Kijkcafé in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof van 14:00 tot 16:00 uur

De Historische Kring Leusden vertoont voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld. Het “HKL kijkcafé” wordt eens per maand gehouden. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn en bezoekers kunnen vrijblijvend even komen kijken. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Ook kunnen mensen zelf foto’s meenemen om aan anderen te laten zien. De afbeeldingen kunnen gescand worden en zo direct op het scherm worden vertoond.


Mrt 15 Dinsdag
Algemene ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof aanvang 20.00 uur

Na de pauze zal dhr. Wout van Kooij een presentatie geven met als titel: "Het Dorp Hamersveld". Tot 1969 was Hamersveld een agrarisch dorp met boerenerven die voornamelijk langs de Hamersveldseweg lagen.

In de lezing zal een aantal boerderijen de revue passeren. Boerderij Hamersveld, die de naamgever van het dorp is, en boerderij de Zwartesteeg, die lange tijd het bestuurlijk centrum is geweest. Daarnaast heeft een aantal andere boerderijen gedurende vele jaren het dorpsbeeld bepaald, o. a. de Brink, Rozendaal, Rossenberg, de Busert, Groenhouten, Claverenblad, Zwanenburg en Wildenburg.


Mrt 1 Dinsdag
Museumbunker vanaf 1 maart weer dagelijks te bezichtigen

Mede dankzij de hulp van een team vrijwilligers is de museumbunker aan de langesteeg vanaf 1 maart weer zeven dagen per week geopend. Het seizoen loopt tot eind oktober. De openingtijden zijn dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur.Feb  2 Dinsdag
“Historisch Leusden Foto Moment”, in de Moespot, Jan van Arkelweg 6, Achterveld, aanvang 20:00 uur

Hier zullen foto’s worden getoond waar we nog gegevens van missen. Aan u de vraag of u wellicht de situatie of persoon herkent.

De Historische Kring Leusden bezit heel veel foto’s die al eerder werden gedigitaliseerd. Momenteel worden deze in een databestand gezet, zodat straks o.a. op naam en/of adresgegevens kan worden gezocht. Het is een uitdaging om nagenoeg vergeten personen en situaties toch te achterhalen. Het samen kijken naar foto’s uit vorige decennia van onze Gemeente is een aangename bezigheid. Het nodigt uit tot een gesprek en het naar boven halen van kennis.