Uitnodiging herdenking Stirling gedenkteken 3-2-2020

Gedenkteken Stirling

Het bestuur van de Historische Kring Leusden nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de herdenking bij het gedenkteken voor de acht omgekomen bemanningsleden van de Stirling R9197 bommenwerper.

We herdenken niet alleen maar vieren dit jaar ook 75 jaar Bevrijding. De burgemeester van Leusden en de voorzitter van de Historische Kring Leusden houden ieder een korte toespraak en leggen bloemen. Basisschool Het Kompas heeft het monument geadopteerd. De kinderen uit groep 8 steken acht kaarsjes aan, een voor elk omgekomen bemanningslid. Ze lezen gedichten voor leggen bloemen. Tijdens de wandeling over de Spoordijk luiden kinderen de klok van de mobiele klokkentoren. Een trompettist van Lisiduna speelt de Reveille en de Last Post. De tocht en herdenking zijn openbaar. De korte plechtigheid vindt plaats in de open lucht, zonder tent en andere faciliteiten. Na afloop krijgt eenieder gelegenheid langs het gedenkteken te lopen. Onder klokgelui wordt er weer naar het startpunt gelopen.

Programma herdenking Stirling

Datum herdenking: maandag 3 februari 2020
Verzamelen: 12.45 uur op parkeerplaats tegenover Spoorweghuisje Leusbroekerweg 6.
Vertrek wandeling (600 m): 13.00 uur

Parkeren:
Fietsen bij de verzamelplaats.
Auto’s op het parkeerterrein bij Theehuis Mon Chouette, Leusbroekerweg 25 B, 3831 JZ Leusden (5 à 10 min lopen naar de verzamelplaats)

Het bestuur ziet u graag bij de herdenking.

Vergeten historische gemeentevlaggen

Gemeentevlag Stoutenburg

In Bibliotheek Eemland aan de Hamersveldseweg hangen twee onbekende vlaggen van de voormalige gemeenten Leusden en Stoutenburg. In 1969 werden deze agrarische gemeenten samengevoegd.

De Historische Kring Leusden heeft over de samenvoeging, precies vijftig jaar geleden, een expositie ingericht met zegels, stempels, relatiegeschenken en andere interessante voorwerpen. Ook hangen er de officiële portretten van de burgemeesters, gesierd met hun ambtsketen. Leusden en Stoutenburg waren maar kleine gemeenten en beide hadden dezelfde burgemeester en ambtenaren. Net nu deze expositie loopt zijn twee -vergeten- gemeentevlaggen van voor 1969 uit de archiefdozen tevoorschijn gehaald.

Gemeentevlag Leusden

Linksboven staan de officiële wapens van de gemeenten afgebeeld. De vlag met de burcht is uiteraard die van Stoutenburg. De drie gekleurde banen verwijzen naar de Provincie Utrecht; tegenwoordig zijn de provinciekleuren rood en wit, maar tot 1952 hoorde ook oranje daarbij.

Vermoedelijk dateren de vlaggen uit 1938. Koningin Wilhelmina was toen 40 jaar koningin en zij werd gehuldigd door jongeren uit alle Nederlandse gemeenten. Elke delegatie kreeg een eigen speciaal gemaakte gemeentevlag mee. Bij deze datering hoort overigens wel een vraagteken. Op de Leusdense vlag staat namelijk het gemeentewapen afgebeeld, dat in 1951 officieel werd vastgesteld. Dan kan de vlag moeilijk uit 1938 dateren, tenzij dat wapen ook al eerder in gebruik was. Of dateert de vlag pas van na 1951? De Historische Kring Leusden gaat deze zaken uitzoeken. Op de expositie in het boerderijgedeelte van de bibliotheek kan iedereen zien welke wapens sinds 1816 gebruikt werden en volgen hoe en waarom de gemeentewapens in de loop der tijd veranderden.

Bibliotheek Leusden, expositie in het boerderijgedeelte van de bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.

Het volledige persbericht is ook te lezen in de Leuderkrant.

Historische Kring Leusden zoekt foto's uit 1945

2020 75 jaar bevrijding

Ook de Historisch Kring Leusden zal uitgebreid stil staan bij 75 jaar vrijheid in mei 2020. Er zal een speciale editie van Leusden Toen worden uitgebracht. Als Historische Kring Leusden doen we een oproep foto’s of ander materiaal van de bevrijding aan ons beschikbaar te stellen. Wij maken dan met uw toestemming kopieën. Reacties zijn welkom bij secretaris@historieleusden.nl of telefonisch 0334941183. Het volledige persbericht is ook te lezen in de Leusderkrant .

Gezocht: foto's uit de Tweede Wereldoorlog! - Stuur ons je foto's!
2020 75 jaar bevrijding In heel Nederland is een zoektocht opgestart naar oorlogsfoto's. Deze 'oorlogskiekjes' worden per provincie verzameld in het kader van het landelijke project Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Per provincie worden de foto's verzameld waaruit de 50 meest bijzondere worden geselecteerd die samen een goed beeld geven van de provincie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 15 januari 2020 kiest het publiek hieruit de 25 foto’s die worden ingediend voor het landelijke project. In november is het startsein gegeven voor de zoektocht naar de meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog door Hans Oosters, commissaris van de Koning in Utrecht.
Meer informatie is te lezen op de webpagina's van Landschap Erfgoed Utrecht en RTV Utrecht.

Overzicht inhoud van Leusden Toen - 35ste jaargang nr 4 - 2019

LeusdenToen okt2019

In dit vierde en laatste nummer van Leusden Toen van deze jaargang hebben we weer een gevarieerd aanbod van interessante artikelen over de lokale geschiedenis voor u samengesteld.
De werkgroep Burgers schrijft een verhaal over het ontstaan van de woonwijk “Rossenberg”, ondersteund met mooie foto’s uit het verleden. Op onze website kunt u meer foto’s en publicaties lezen over deze groene woonwijk .
Het schrijverscollectief Achterveld reageert op het artikel van Lia van Burgsteden over het Vilderskerkhof. Zij schotelen u nog meer informatie voor over landlopers, zigeuners en zwervers die zich ophielden in en nabij Achterveld. Specifieke Achterveldse verhalen vormen de kern van hun verhaal.
“Leonardo da Vinci, die de Vitruviusman tekende als ideale maatvoering met menselijke verhoudingen”, een zin uit het verhaal De Vitruviusman van Lia van Burgsteden. U leest in haar bijdrage alles over de Renaissancetuin van Nimmerdor.
Leusden Toen, tenslotte, kijkt in het verleden met een foto over een konijnenfokvereniging!

De redactie wenst u veel leesplezier.

Historisch Kijkcafé over de Kersenlijn en de Ponlijn

Kersenlijn Ponlijn

De spoorlijn van Amersfoort naar Leusden wordt alleen nog maar gebruikt voor de aanvoer van auto’s, maar tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw reden er goederentreinen tussen Amersfoort en Rhenen. Nog weer tientallen jaren daarvóór denderden sneltreinen van Amsterdam naar Keulen over het traject. De verwoesting van de spoorbrug bij Rhenen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan deze verbinding.

Op 8 oktober houdt de Historische Kring Leusden in samenwerking met bibliotheek Eemland een Historisch Kijkcafé over deze spoorlijn. Tijdens een presentatie komen de verschillende fasen van de lijn naar Kesteren in beeld.Kersenlijn Ponlijn >

Zoals bij alle eerder gehouden kijkcafés kan iedere bezoeker na een koffiepauze ook vragen of de fotocollectie van de HKL misschien informatie bevat over een bepaalde straat of een historische situatie. Vaak nemen mensen ook privé foto’s mee waarvan de HKL dan kopieën maakt. Zo wordt ons beeld van de geschiedenis van Hamersveld Leusbroek of Achterveld steeds completer.

De activiteit wordt gehouden in boerderij Nieuw Langebeek waar de Bibliotheek Leusden is gevestigd (bij Winkelcentrum de Hamershof). Wie dat wil kan tussen 14.45 en 16.15 vrij in en uit lopen, maar de presentatie over de geschiedenis van de spoorlijn begint om kwart voor drie.

Bibliotheek Leusden, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Dinsdagmiddag 8 oktober 14.45-16.15 uur.

Expositie HKL over 50 jaar Leusden

50 jaar Leusden

Precies vijftig jaar geleden werden de gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd. Leusden was in de jaren zestig een landelijke groeikern. In uitbreidingsplannen viel te lezen over wel honderdduizend inwoners en hoogbouw met 20 woonlagen. Beide aanvankelijk nog volop agrarische gemeenten waren bang te worden opgeslokt door de grote buurgemeente Amersfoort. Om dit te vermijden volgde een fusie en vervolgens een enorme bouwactiviteit in de nieuwgevormde gemeente. De gebeurtenis uit 1969 is aanleiding voor een expositie van de Historische Kring Leusden in Bibliotheek Eemland in de Hamershof.

Schilderijen en foto’s laten zien welke gebouwen ooit als gemeentehuis hebben gediend. Er staat een maquette van het door sommigen verfoeide, maar door anderen juist weer zo gewaardeerde gemeentehuis van architect Leo Heijdenrijk. In vitrines liggen verschillende voorwerpen uit de gemeentelijke administratie, zoals historische lakstempels waarmee documenten werden bezegeld en penningen afkomstig van de ambtsketen van de Leusdense burgemeester. De afbeeldingen hierop tonen verschillende versies van het wapen van Leusden.

Bijzonder zijn de oorkonden van de Hoge Raad van Adel met de officiële omschrijving. Hoe de wapens zich vervolgens hebben ontwikkeld en welke historische achtergronden hierbij spelen toont de fraai vormgegeven wapenkaart. 50 jaar Leusden Er hangt een afbeelding van alle 15 burgemeesters sinds 1863. Soms draagt een burgemeester twee penningen aan zijn keten.

Daarmee wordt mooi duidelijk hoezeer beide zelfstandige gemeenten Leusden en Stoutenburg toch met elkaar verbonden waren. Ze hadden steeds eenzelfde burgemeester en ambtenarenkorps. De administratie werd gevoerd op het gemeentehuis in Hamersveld. Maar elke gemeente had natuurlijk wel zijn aparte raadsleden en wethouders.

Deze bijzondere expositie is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek in de Hamershof.

Documentatiecentrum: fotobestand nu ook voor leden te raadplegen

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor leden van de Historische Kring om tijdens de openingsuren van ons documentatiecentrum, op een computer, het fotoarchief van de Historische Kring Leusden te raadplegen. Duizenden historische foto’s van de Historisch Kring Leusden over Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld zijn alleen na afspraak met Krijn van Otterloo, beheerder van het documentatiecentrum, in te zien. Dit kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum en alleen op de eerste vrijdag van de maand.

Hoe werkt het?
ADLIB Het fotoarchief is gedigitialiseerd, opgeslagen in een Collectie Management Systeem (ADLIB) en te benaderen via de HKL computer. Door op de computer een trefwoord (straatnaam / gebeurtenis / persoonsnaam) in te geven, zoekt het systeem naar een match. Desgewenst wordt u met raad en daad bijgestaan in het zoeken door de aanwezige beheerder. Hoewel er duizenden foto’s in het systeem zitten, is er uiteraard geen garantie op een ‘hit’. In verband met portretrecht, beeldrecht enz. mogen de gegevens uit ADLIB ter plaatse niet op enigerlei wijze gekopieerd worden.

Bibliotheek Leusden, begane grond, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Uitsluitend na afspraak met de beheerder op de eerste vrijdag van de maand 18.30-20.00 uur.
Dit kan per mail (k.vanotterloo@kpnmail.nl).

Vilderskerkhof opgeknapt door gemeente Leusden

Vilderskerkhof Vilderskerkhof

Het Vilderskerkhof tegenover de Emelaarseweg 1 in Stoutenburg is officieel geopend nadat het gemeentelijk monument een grondige opknapbeurt heeft gehad. Meer informatie is te lezen op de pagina monumenten in Leusden.

Foto-impressie boekpresentatie Ondergronds

José Huurdeman heeft haar nieuwe boek "Ondergronds" in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester. Het boek uitgegeven door de Historisch Kring Leusden en geschreven door José Huurdeman, waar zij vijf jaar aan heeft gewerkt, gaat over vier mannen met de naam Karel. Ze komen allen uit de regio en kwamen ieder op hun eigen manier in verzet kwamen tegen de Duitsers. (Foto's door Frans van Loenen)

Meer achtergrond informatie over de vier Karels in het Leusdense verzet is te bekijken en te beluisten op de site van RTV Utrecht.

De schrijfster heeft burgemeester Gerolf Bouwmeester het eerste boek overhandigd Tijdens zijn toespraak leest burgemeester Gerolf Bouwmeester zijn voorwoord uit het nieuw verschenen boek Ondergronds voor Ronald Polak overhandigt José Huurdeman een bos bloemen ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek over de vier Karels in het Leusdense verzet Heer en mevrouw Van Ruler-Brouwer uit Eindhoven ontvangen een gesigneerd exemplaar. Zij droegen met hun verhaal bij aan het boek.

De canon van Leusden

De canon gaat over culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Nu voor iedereen hier te zien.

canon Leusden

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.