Documentatiecentrum HKL en de Bibliotheek gesloten tot minstens 6 april 2020

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) sluit behalve de bibliotheek ook het Documentatiecentrum van de Historische Kring zijn deuren voor het publiek minmaal tot en met 6 april 2020.

Overzicht inhoud van Leusden Toen - 36ste jaargang nr 1 - 2020

LeusdenToen mrt2020

In dit eerste nummer van Leusden Toen in 2020 hebben we weer een gevarieerd aanbod van interessante artikelen over de lokale geschiedenis voor u samengesteld. Het slotartikel over het onderzoek van Jan Hoogendoorn naar de grachtheuvel bij boerderij Groot Zandbrink. Aanvullingen op dit artikel en een literatuurlijst zijn te vinden onder het tabblad Boerderijen op deze website.
In november 2019 bezocht een delegatie van de stichting ‘Association Bunker Archeo 44’ uit Frankrijk de museumbunker en omgeving. De onderzoekers werden rondgeleid en geïnformeerd door onze franstalige gids Ronald Polak. In zijn verslag deelt hij zijn ervaring met de lezers.
De algemene ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 7 april. In dit nummer alvast het jaarverslag over 2019 wat een samenvatting geeft van de vele activiteiten.
Een artikel over de stichting Ambachtshoeve. Als u tijd over heeft en nog een aantal uurtjes “ambachtelijk” aan het werk wil, bent u hier van harte welkom.

Een nieuwe 2020 jaarplanning voor de activiteiten is opgesteld. In de maanden april en mei worden veel activiteiten georganiseerd rond het thema “75 jaar bevrijding”. De redactie,tijdelijk uitgebreid met enkele redacteuren, werkt aan een “bevrijdingsnummer” met interviews, dagboeken, herinneringen aan herdenkingen, feesten en vieringen.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Expositie over bevrijding in bibliotheek Leusden

jurkje van een bruidsmeisje gemaakt van parachutestof Op 2 maart wordt om 16:00 uur de expositie over bevrijding van de Historische kring in het boerderijgedeelte van de bibliotheek Leusden geopend door wethouder Wim Vos.

De expositie is ingericht in het kader van 75 jaar bevrijding.

De expositie brengt een aantal items bijeen zoals een jurkje van een bruidsmeisje gemaakt van parachutestof. Een beeldverhaal over wederopbouwboerderijen aan de hand van boerderij Midden Hagenouw. Gedichten over vrijheid, gemaakt door leerlingen van groep 8 van Het Kompas en posters uit de tijd van de bezetting en na de bevrijding.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 maart t/m 30 september 2020 tijdens de openingsuren van de bibliotheek (behalve tijdens cursussen).

U bent van harte uitgenodigd!

Historisch Kijkcafé met oude filmbeelden

kijkcafe HKL

Hamersveld en Leusbroek in de jaren vijftig en zestig.

Dinsdag 25 februari vertoont de Historische Kring Leusden tijdens het Kijkcafé in de Bibliotheek Leusden oude beelden. In 1959 en in 1966 werden nagenoeg alle inwoners van Leusden op de film gezet. In de vroege ochtend reed een opnamewagen het dorp binnen. Eerst werd het gemeentehuis met personeel gefilmd, daarna de scholen waar alle kinderen langs de camera holden. Tijdens het rondrijden van de opnamewagen klonk luide muziek. Dit moest de mensen uit de huizen lokken, zodat iedereen gefilmd konden worden.

Dit keer dus geen foto’s in het kijkcafé, maar filmbeelden. Het accent ligt dit keer op Hamerveld, maar ook Leusbroek komt in beeld. Leden van de HKL geven daarbij commentaar. Ook de aanwezigen zullen vast en zeker personen en situaties herkennen. De middag begint om 14.45 uur en de film duurt ongeveer drie kwartier. Het kijkcafé is ook een prima gelegenheid voor oude inwoners van Hamersveld en Leusden om foto’s mee te nemen die de HKL kan scannen. Zo wordt ons beeld van de geschiedenis van Hamersveld Leusbroek of Achterveld steeds completer en kunnen we in de toekomst steeds meer historie laten zien. De activiteit wordt gehouden in boerderij Nieuw Langebeek waar de Bibliotheek Leusden is gevestigd (bij Winkelcentrum de Hamershof). Wie dat wil kan tussen 14.45 en 16.15 vrij in en uit lopen, maar de vertoning van de film begint om kwart voor drie.

Bibliotheek Leusden, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Dinsdagmiddag 25 februari 14.45-16.15 uur.

Oorlog in de provincie - de Utrechtse 50 foto's

11jan1940 AsschatVrijdag 14 februari is in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort door de commissaris van de Koning, Hans Oosters en de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius de expositie ‘Oorlog in de provincie - de Utrechtse 50 foto's geopend. De Historische Kring Leusden heeft foto's ingezonden. Enkele foto's hiervan zijn geselecteerd in de Utrechtse foto's. De expositie loopt van donderdag 13 februari t/m zondag 8 maart.
De expositie hoort bij het landelijke project 75 Jaar Vrijheid ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s'. U bent van harte uitgenodigd!

Meer over de activiteiten en het programma met lezingen, debatten en rondleidingen is te lezen op www.033fotostad.com .

Vliegtuigcrash van 1943 herdacht

Herdenking Stirling

Georganiseerd door het bestuur van de Historische Kring Leusden en in aanwezigheid van burgemeester Gerolf Bouwmeester, kinderburgemeester Olivia van Ruitenbeek én groep 8 van basisschool Het Kompas werd maandagmiddag 3 februari de vliegtuigcrash in 1943 herdacht. De ceremonie vond plaats bij het gedenkteken in de weilanden nabij de Leusbroekerweg.

Meer over de herdenking is te lezen op Leusderkrant.nl en ook te zien op RTV Utrecht.nl.

We herdenken niet alleen maar vieren dit jaar ook 75 jaar Bevrijding.

Vergeten historische gemeentevlaggen

Gemeentevlag Stoutenburg

In Bibliotheek Eemland aan de Hamersveldseweg hangen twee onbekende vlaggen van de voormalige gemeenten Leusden en Stoutenburg. In 1969 werden deze agrarische gemeenten samengevoegd.

De Historische Kring Leusden heeft over de samenvoeging, precies vijftig jaar geleden, een expositie ingericht met zegels, stempels, relatiegeschenken en andere interessante voorwerpen. Ook hangen er de officiële portretten van de burgemeesters, gesierd met hun ambtsketen. Leusden en Stoutenburg waren maar kleine gemeenten en beide hadden dezelfde burgemeester en ambtenaren. Net nu deze expositie loopt zijn twee -vergeten- gemeentevlaggen van voor 1969 uit de archiefdozen tevoorschijn gehaald.

Gemeentevlag Leusden

Linksboven staan de officiële wapens van de gemeenten afgebeeld. De vlag met de burcht is uiteraard die van Stoutenburg. De drie gekleurde banen verwijzen naar de Provincie Utrecht; tegenwoordig zijn de provinciekleuren rood en wit, maar tot 1952 hoorde ook oranje daarbij.

Vermoedelijk dateren de vlaggen uit 1938. Koningin Wilhelmina was toen 40 jaar koningin en zij werd gehuldigd door jongeren uit alle Nederlandse gemeenten. Elke delegatie kreeg een eigen speciaal gemaakte gemeentevlag mee. Bij deze datering hoort overigens wel een vraagteken. Op de Leusdense vlag staat namelijk het gemeentewapen afgebeeld, dat in 1951 officieel werd vastgesteld. Dan kan de vlag moeilijk uit 1938 dateren, tenzij dat wapen ook al eerder in gebruik was. Of dateert de vlag pas van na 1951? De Historische Kring Leusden gaat deze zaken uitzoeken. Op de expositie in het boerderijgedeelte van de bibliotheek kan iedereen zien welke wapens sinds 1816 gebruikt werden en volgen hoe en waarom de gemeentewapens in de loop der tijd veranderden.

Bibliotheek Leusden, expositie in het boerderijgedeelte van de bibliotheek, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.

Het volledige persbericht is ook te lezen in de Leuderkrant.

Documentatiecentrum: fotobestand nu ook voor leden te raadplegen

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor leden van de Historische Kring om tijdens de openingsuren van ons documentatiecentrum, op een computer, het fotoarchief van de Historische Kring Leusden te raadplegen. Duizenden historische foto’s van de Historisch Kring Leusden over Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld zijn alleen na afspraak met Krijn van Otterloo, beheerder van het documentatiecentrum, in te zien. Dit kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum en alleen op de eerste vrijdag van de maand.

Hoe werkt het?
ADLIB Het fotoarchief is gedigitialiseerd, opgeslagen in een Collectie Management Systeem (ADLIB) en te benaderen via de HKL computer. Door op de computer een trefwoord (straatnaam / gebeurtenis / persoonsnaam) in te geven, zoekt het systeem naar een match. Desgewenst wordt u met raad en daad bijgestaan in het zoeken door de aanwezige beheerder. Hoewel er duizenden foto’s in het systeem zitten, is er uiteraard geen garantie op een ‘hit’. In verband met portretrecht, beeldrecht enz. mogen de gegevens uit ADLIB ter plaatse niet op enigerlei wijze gekopieerd worden.

Bibliotheek Leusden, begane grond, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Uitsluitend na afspraak met de beheerder op de eerste vrijdag van de maand 18.30-20.00 uur.
Dit kan per mail (k.vanotterloo@kpnmail.nl).

Vilderskerkhof opgeknapt door gemeente Leusden

Vilderskerkhof Vilderskerkhof

Het Vilderskerkhof tegenover de Emelaarseweg 1 in Stoutenburg is officieel geopend nadat het gemeentelijk monument een grondige opknapbeurt heeft gehad. Meer informatie is te lezen op de pagina monumenten in Leusden.

Foto-impressie boekpresentatie Ondergronds

José Huurdeman heeft haar nieuwe boek "Ondergronds" in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester. Het boek uitgegeven door de Historisch Kring Leusden en geschreven door José Huurdeman, waar zij vijf jaar aan heeft gewerkt, gaat over vier mannen met de naam Karel. Ze komen allen uit de regio en kwamen ieder op hun eigen manier in verzet kwamen tegen de Duitsers. (Foto's door Frans van Loenen)

Meer achtergrond informatie over de vier Karels in het Leusdense verzet is te bekijken en te beluisten op de site van RTV Utrecht.

De schrijfster heeft burgemeester Gerolf Bouwmeester het eerste boek overhandigd Tijdens zijn toespraak leest burgemeester Gerolf Bouwmeester zijn voorwoord uit het nieuw verschenen boek Ondergronds voor Ronald Polak overhandigt José Huurdeman een bos bloemen ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek over de vier Karels in het Leusdense verzet Heer en mevrouw Van Ruler-Brouwer uit Eindhoven ontvangen een gesigneerd exemplaar. Zij droegen met hun verhaal bij aan het boek.

De canon van Leusden

De canon gaat over culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Nu voor iedereen hier te zien.

canon Leusden

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.