• veel plezier bij het lezen van
    Leusden Toen
    jaargang 32 - nummer 3 - augustus 2016

Template

Historische Kring Leusden

Op deze site vindt u allerlei informatie over de historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Als u regelmatig terugkeert naar deze site, krijgt u veel informatie over de geschiedenis van onze dorpen.


Openstelling Toren Oud-Leusden

Op zaterdag 10 september is met medewerking van de Historische Kring Leusden een bezoek mogelijk aan de toren van Oud-Leusden aan de Vlooswijkseweg 2. De toren is geopend van 12:00 tot 16:00 uur. Het betreden van de toren is op eigen risico en met respect voor de plek.

De toren van Oud-Leusden is gezien het gebruik van de stenen, na 1230 gebouwd, vermoedelijk omstreeks 1300. De klokkenstoel met klok van G. Koster is uit 1672. Het zou de oudste toren van Nederland zijn.

De kerk, gewijd aan de Heilige Antonius, is in 1826-1828 afgebroken. De stenen zijn gebruikt voor de bouw van een pastorie in Leusden van de Nederlands Hervormde kerk. De toren is in 1953/1954 gerestaureerd.

De toren is een rijksmonument. Meer informatie over de toren is te vinden op de website: rijksmonumenten.nl. 

Nieuws

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.

leusdenopdekaart.nl

Is een online kaart waarop locaties zijn gekoppeld aan cultuurhistorische informatie uit Leusden, Stoutenburg en Achterveld.
Een iphone met GPS kan via het mobile menu van de site de afstand tot de items geven vanaf de positie waar u zich op dat moment bevindt, met foto en alle documentatie over het onderwerp.
Deze site is gelieerd aan onze HistorieLeusden website en in 2013 ontwikkeld door de Historische Kring Leusden.
Wij zijn bezig deze site verder op te bouwen, dus er komen nog regelmatig nieuwe items bij. Bezoek daarom ook eens de aan deze site gelieerde website: leusdenopdekaart.nl. 

Buurtschappen

De gemeente Leusden bestaat behalve uit de woonkernen Leusden, Leusden Zuid, Achterveld en Stoutenburg van oudsher uit verschillende buurtschappen. De volgende namen komen met regelmaat terug: Hamersveld, Leusbroek, Asschat, Snorrenhoef, Mussendorp, Lapeers, Kieftenpol, Moorst, Heetveld, de Boom, Den Treek, Heiligenberg, Bavoort, Lockhorst, Jannendorp, Arkelbroek, de Ruif, Heetveld e.v.a