Open Monumentendag 2019 gemeente Leusden

Leusden staat op zaterdag 14 september van 11.00 tot 16.00 uur stil bij Johan van Oldenbarnevelt.

Op het terrein van kasteel Stoutenburg Stoutenburgerlaan 4, voormalig bezit van Johan van Oldenbarnevelt, kunt u wandelen in de voetsporen van hem met Abe de Verteller. In de Vrolijke Mortier, Stoutenburgerlaan 6 speelt Theaterschool De Springplank een toneelstuk over Johan van Oldenbarnevelt.

In het koetshuis van het kasteel heeft de Historische Kring Leusden een tentoonstelling ingericht.

OMD 2019 OMD 2019

Overzicht inhoud van Leusden Toen - 35ste jaargang nr 3 - 2019

In dit nummer van Leusden Toen een gevarieerd aanbod van interessante artikelen over de lokale geschiedenis. Jan Hoogendoorn probeert in zijn artikel de vraag te beantwoorden of de beschikbare beeldmaterialen uit die tijd eigenlijk wel een betrouwbare bijdrage leveren aan het ontsluieren van het raadsel. Wij willen u erop wijzen dat aanvullende informatie over dit onderwerp te vinden is op deze webpagina .

LeusdenToen aug 2019

Ook over het artikel “Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog” van Jan Boersen uit het vorige nummer kunt u nog meer foto’s zien op deze webpagina. Niet alle aangeleverde foto’s werden integraal opgenomen in het gepubliceerde artikel.

Ria Kortes ontdekte op weg naar haar kleinschalige kwekerij een totale verandering langs de Ursulineweg. Geen kwekerij meer maar een slotgracht met daaromheen een geluidswal of zichtwal. Bij het aanschouwen van deze kaalslag komen bij haar de herinneringen aan de zeventiger jaren naar boven. In “ontspiegeld” beschrijft zij haar ervaringen uit deze tijd.

Onlangs werd het gerenoveerde, gemeentelijke monument “Het Vilderskerkhof” in Stoutenburg officieel geopend. Het herstel van “Het Vilderskerkhof” was voor Lia van Burgsteden, nauw betrokken bij de renovatie, reden om dieper in te gaan op de geschiedenis van de landlopers in onze gemeente en directe omgeving. Kromme Bart, Simpie, Jacobus Lobel, u leest alles over deze daklozen van toen in haar verhaal.

In de rubriek “Nieuws van het documentatiecentrum” een recensie van Krijn van Otterloo over het nieuwe (en laatste?) boek van José Huurdeman, “Ondergronds”. Frans van Loenen brengt markante gebouwen in herinnering met foto’s van lepeltjes met afbeeldingen uit Leusden: relatiegeschenken of souvenirs voor toeristen. In het laatste nummer van Leusden Toen 2019 verwachten we een artikel te publiceren over de geschiedenis van de wijk “Rossenberg”.
De redactie wenst u veel leesplezier.

Documentatiecentrum: fotobestand nu ook voor leden te raadplegen

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor leden van de Historische Kring om tijdens de openingsuren van ons documentatiecentrum, op een computer, het fotoarchief van de Historische Kring Leusden te raadplegen. Duizenden historische foto’s van de Historisch Kring Leusden over Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld zijn alleen na afspraak met Krijn van Otterloo, beheerder van het documentatiecentrum, in te zien. Dit kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum en alleen op de eerste vrijdag van de maand.

Hoe werkt het?
ADLIB Het fotoarchief is gedigitialiseerd, opgeslagen in een Collectie Management Systeem (ADLIB) en te benaderen via de HKL computer. Door op de computer een trefwoord (straatnaam / gebeurtenis / persoonsnaam) in te geven, zoekt het systeem naar een match. Desgewenst wordt u met raad en daad bijgestaan in het zoeken door de aanwezige beheerder. Hoewel er duizenden foto’s in het systeem zitten, is er uiteraard geen garantie op een ‘hit’. In verband met portretrecht, beeldrecht enz. mogen de gegevens uit ADLIB ter plaatse niet op enigerlei wijze gekopieerd worden.

Bibliotheek Leusden, begane grond, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Uitsluitend na afspraak met de beheerder op de eerste vrijdag van de maand 18.30-20.00 uur.
Dit kan per mail (k.vanotterloo@kpnmail.nl).

Vilderskerkhof opgeknapt door gemeente Leusden

Vilderskerkhof Vilderskerkhof

Het Vilderskerkhof tegenover de Emelaarseweg 1 in Stoutenburg is officieel geopend nadat het gemeentelijk monument een grondige opknapbeurt heeft gehad. Meer informatie is te lezen op de pagina monumenten in Leusden.

Johan lééft! Ook in Leusden!

Te zien in de bibliotheek Leusden van mei tot september 2019

JohanvanOldenbarnevelt JohanvanOldenbarnevelt

De Nederlandse staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd op 14 september 1547 te Amersfoort geboren.

Zijn moeder was Deliana van Weede van Stoutenburg. Toen hij op 16 mei 1619 (71 jaar oud) werd onthoofd, werd Stoutenburg verbeurd verklaard. Ter nagedachtenis aan Oldenbarnevelt werden in het oostelijk deel van het landgoed Stoutenburg twee eiken geplant, die er nog steeds staan.

Over de expositie van de Historische Kring Leusden heeft EVA TV een opname gemaakt. Click hier om de opname EVA TV te bekijken.

Foto-impressie boekpresentatie Ondergronds

José Huurdeman heeft haar nieuwe boek "Ondergronds" in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester. Het boek uitgegeven door de Historisch Kring Leusden en geschreven door José Huurdeman, waar zij vijf jaar aan heeft gewerkt, gaat over vier mannen met de naam Karel. Ze komen allen uit de regio en kwamen ieder op hun eigen manier in verzet kwamen tegen de Duitsers. (Foto's door Frans van Loenen)

Meer achtergrond informatie over de vier Karels in het Leusdense verzet is te bekijken en te beluisten op de site van RTV Utrecht.

De schrijfster heeft burgemeester Gerolf Bouwmeester het eerste boek overhandigd Tijdens zijn toespraak leest burgemeester Gerolf Bouwmeester zijn voorwoord uit het nieuw verschenen boek Ondergronds voor Ronald Polak overhandigt José Huurdeman een bos bloemen ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek over de vier Karels in het Leusdense verzet Heer en mevrouw Van Ruler-Brouwer uit Eindhoven ontvangen een gesigneerd exemplaar. Zij droegen met hun verhaal bij aan het boek.

HKL-kijkcafé over Het Valleikanaal

Historische foto’s van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld.

Valleikanaal

De Historische Kring Leusden organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Eemland op dinsdag 19 maart weer een historisch kijkcafé in boerderij Nieuw Langebeek waar de Bibliotheek Leusden is gevestigd. Om 14.45 begint een presentatie over het thema: De aanleg van het Valleikanaal: wanneer, waarom en hoe? Het heeft niet veel gescheeld of er was een scheepvaartkanaal aangelegd in de Gelderse Vallei. Na een koffiepauze kunnen bezoekers zoals gebruikelijk informeren of de HKL van een bepaalde straat foto’s in het beeldarchief bezit. Wie al heel lang in Leusden woont haalt zo herinneringen op en nieuwkomers kunnen zich verbazen over de vele veranderingen. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of er foto’s van een bepaalde straat en huisnummer bestaan. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Het kijkcafé is bestemd voor wie dat wil en vrij toegankelijk.

Bibliotheek Leusden, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof.
Dinsdagmiddag 19 maart 14.45-16.15 uur.

De canon van Leusden

De canon gaat over culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Nu voor iedereen hier te zien.

canon Leusden

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.